Що таке пластова вмілість?

«Вмілості Уладу Пластунів Юнаків і Пластунок Юначок» — пластовий правильник, посібник, який вміщує вимоги до знань і вмінь пластунів у різних ділянках життя, так званих «вмілостей». Пластові вмілості — невід’ємна частина виховної програми Пласту для юнацтва віком 12-18 років. Опанування пластових вмілостей сприяє творчій і суспільній самореалізації молоді, її професійній орієнтації, формуванню повновартісних громадян нашої країни.

Для чого вмілості в програмі УПЮ? «Не лише знати самому, а й при потребі прислужитися іншим своїми знаннями та вміннями» є одним з принципів пластування. З метою плекання цієї риси в юнацтві до програми УПЮ введено пластові вмілості. Вмілості дають пластунам і пластункам нагоду здобути теоретичні та практичні знання у певних ділянках. З часом це може стати улюбленим заняттям чи початком життєвої професії. Деякі практичні вмілості накладають на юнацтво відповідальність і обов’язок допомагати іншим. Група мистецьких вмілостей дає змогу розкрити і розвинути свої таланти та виявити їх серед свого оточення. Спортивні вмілості сприяють тіловихованню, а вмілості спеціального зацікавлення дають змогу відкрити для себе щось нове, випробувати свою волю. Здобуття вмілостей не лише збільшує коло зацікавлень юнацтва, а й допомагає ставати зараднішими, кориснішими, повновартісними людьми, цікавими для оточуючих, а тим самим кращими громадянами своєї держави.

Скільки вмілостей? Кількість вмілостей неможливо визначити точно, бо скільки існує людей, стільки є особистих захоплень і зацікавлень, які потребують додаткових знань та вмінь. Кожне з них можна оформити як пластову вмілість. У цій книжечці вказані вимоги вже затверджених вмілостей. Але кожен пластун юнак чи пластунка юначка, екзаменатори чи виховники можуть внести пропозиції до змін вже існуючих чи подати проект на створення нової вмілості, додаючи відзнаки. Булава УПЮ в Україні, після розгляду та затвердження МРСК нових вмілостей або змін вже існуючих, проголошує відповідні інформації у пластових виданнях, передаючи вмілість до використання всім юнакам та юначкам Краю.

Як поділені вмілості УПЮ? Вмілості, окрім поділу на тематичні групи, пристосовані до трьох проб, з тим, що деякі з них мають кілька ступенів із зростанням рівня складності відповідно до віку юнацтва. При зарахуванні вимог у пластових пробах беруться до уваги лише вмілості, призначені в пробі, яку складає юнак чи юначка. І це означає, що юнацтво може здобуваги вмілості «легші» чи «важчі», але зобов’язане пройти необхідну кількість відповідних до своєї проби.

Хто може зголошуватись до здобуття пластової вмілості? До здобуття пластової вмілості можуть братися всі юнаки та юначки, якщо вони мають достатню підготовку та умови. Але слід пам’ятати, що підготовка чи перевірка вмілості у жодному випадку не повинна перешкоджати здобуттю пластових ступенів — осягненню відповідних проб. З уваги на потребу вищого рівня безпеки, пластового вироблення та фізичних можливостей кандидатів деякі вмілості призначені для юнацтва, що закінчило 15 років життя. Інколи можна робити винятки з цього правила, але за умови, що забезпечене виконання всіх необхідних передумов, окрім віку.

Як осягати пластову вмілість? У порозумінні зі своїм впорядником юнак чи юначка вибирає відповідну до віку пластову вмілість, заповнює зголошення і передає його до курінного чи таборового проводу. Зв’язкові чи коменданти таборів передають зголошення відповідному інструкторові-екзаменатору, який готує та перевіряє знання і вміння юнака чи юначки з вибраної вмілості.

Хто може проводити перевірку пластової вмілості? Інструктором пластової вмілості може бути:

 • а) пластун-скоб, пластунка-вірлиця, які здобули цю вмілість та поширюють своє знання з даної ділянки;
 • б) член УСП і УПС або непластун, який має фахову освіту або довголітній досвід у цій ділянці.

Процедура призначення екзаменатора. Екзаменатора вмілості підшукує зв’язковий/-ва куреня або комендант табору (комендант табору може запросити екзаменатора тільки на час тривання табору). Обов’язком зв’язкового/-ої куреня УПЮ чи коменданта табору є подбати, щоб кандидат на екзаменатора був достатньо кваліфікований та виповнив «Заяву екзаменатора». «Заяву екзаменатора» виповнює і підписує кожен кандидат на екзаменатора, незалежно від того, пластун він чи непластун. Ці заяви зв’язковий/-а зберігає в архіві куреня, а комендант передає копію разом з посвідкою про осягнення вмілості на руки курінному проводу.

Обов’язки екзаменатора вмілості

 1. Заповнити і підписати «Заяву екзаменатора» та передати її зв’язковому чи зв’язковій, комендантові табору.
 2. Зібрати зголошених до вмілості юнаків/-чок, пояснити їм точно всі вимоги та спосіб проведення перевірки вмілості.
 3. Пояснити чи навчити (практично) основних елементів даної вмілості та допомогти вказівками, порадами в розшуках додаткових інформацій або у вправах засвоєння матеріалу вмілості.
 4. Офіційно перевірити знання зголошених юнаків/-чок згідно з вимогами вмілостей УПЮ. Перевірка вмілості відбувається в основному в формі демонстрації, а не усно, бо «виконання, а не говорення» є головною засадою перевірки вмілості.
 5. Виповнити й підписати посвідку здобутої вмілості для тих юнаків та юначок, що успішно відповіли її вимогам. Готову посвідку передати зв’язковому/-ій куреня чи комендантові табору для підпису. Факт здобуття пластової вмілості проголошується на таборовій збірці та реєструється в курінній картотеці. Формальне вручення посвідок виконує зв’язковий/-а на найближчих курінних сходинах або на таборі, якщо він курінний.

Як виглядає відзнака вмілості і де її носити? Згідно з приписами про відзнаки у Пласті:

 • а) відзнака округла; розмір — 30 мм;
 • б) тло щитика синє, символ малиновий;
 • в) обведення щитика шириною 3 мм, малинової барви;
 • г) вигляд символу нормований вимогами пластових вмілостей;
 • ґ) спосіб виконання — гаптування;
 • д) носити: 75 мм під відзнакою гуртка або 25 мм під відзнакою або відзнаками вишколів, потверджених ГПБулавою.

Скільки можна носити відзнаку вмілості? Юнак/-чка може носити відзнаку юнацької вмілості так довго, як довго він/вона є в УПЮ.

Нові вмілості. У цей правильник включено нові або змістовно оновлені вмілості, які проходять апробацію на практиці. Під заголовком таких вмілостей зазначено: «нова вмілість». Пластунам, які здобувають такі вмілості, потрібно переслати копію посвідки здобутої вмілості разом із своїми заувагами до неї у виховний відділ КПС на адресу крайової канцелярії Пласту НСОУ: Львів 79000, Головна пошта а/с 65, Пласт НСОУ, «вмілості УПЮ».

Деякі нові вмілості, ще не мають затвердженої відзначки. Можливо, у вас будуть ідеї щодо нових оригінальніших відзначок для існуючих вмілостей. Чекаємо на Ваші проекти.

Посвідка вмілості в Україні

Оприлюднено в Без категорії

Почесні іспити вмілостей

Коли Ти осягнув ступінь пластуна розвідувача, мо­жеш і повинен зголошуватися до почесних іспитів умілостей. Вони почесні тому, що не обов’язкові, а що біль­ше Ти їх склав, то більша Тобі честь доброго пластуна. Мета тих Іспитів – придбати Пластоні добрих знавців різного роду, до яких у потребі можна було б зверта­тися про допомогу, від яких інші пластуни можуть на­вчитися чогось практичного, яких згодом можна було б іменувати інструкторами чи екзамінаторами при пл.істових пробах тощо. Твоя власна користь з такого іспиту га­ка, що, крім вдоволення, що його дає кожне знання, маєш змогу н потпсбі тяпобити собі ня ппожиток. зна-чить,   стаєш   незалежною   від   умов,   самовистачальною і для громадянства корисною людиною. Твоїм почесним обов’язком повинно бути самому пізнавати й серед на­шого   народу   ширити   розуміння   вартосте   практичних зайняттів.  Ті зайняття  здебільшого дають основу  про­мислові  й  торгівлі,  тобто  тому,   що   спричиняється  до матеріяльного  збагачення  народу  і навіть до  здобуття самостійности.  Адже  без  промислу і торгівлі,  без  гро­шових  засобів,  без   економічного  значення  в   світі  — нація   не   має   змоги   розвивати   духової   культури,   бо наука й мистецтво — ці важливі й потрібні речі, — дуже дорого  коштують.  Щоправда,  в  них виявляється душа й  здібності  нації,  одначе   відомо,  що  вони вимагають великого вкладу не лише розумової праці,  але й гро­шей на  будову шкіл, університетів,  академій, робітень, театрів, концертових заль тощо. Отже нація — очевид­но,  у своїй державі — потребує  багато  грошей,  щоб повнотою  виявити   свою  духову  культуру.   Алеж  поки здійсниться  мрія нашого  народу збудувати  власну  не­залежну державу,  мусимо не тільки зберегти  себе  са­мих як націю, а ще й з усіх сил розвивати ту культуру, що її нам пощастило зберегти. Це теж не піде без гро­шових засобів, не піде без того, щоб ми самі з наших прибутків жертвували на розбудову нашого національ­ного добра. Тому треба конче підтримувати рідний про­мисел  і   торгівлю   й   поширювати   розуміння   значення практичних знаннів. Погано, коли народ складається з самих учених чи мистців, бо це веде до занепаду його природних сил. Хто не має визначних наукових чи ми­стецьких здібностей, не повинен цього стидатися, а тим більше, коли в нього є талант до ручних робіт або прак­тичний  хист до  купецтва.  Навпаки,  він  повинен  самовпевнено працювати в тому напрямі, щоб удосконалити знання  в  ділянці   своїх  зацікавлень,  щоб  стати  в  ній фахівцем. Саме такий зможе при тих почесних іспитах умілостей, сказати б, знайти себе, пізнати свій хист.

Але теж той, хто має здібності до розумової праці, що до неї є окремі пластові іспити вмілостей, не пови­нен вдовольнятися однобічним розвитком своїх природних сил. Він повинен цікавитися й розумітися на зай­няттях іншого роду, в цьому випадку на зайняттях, які вимагають ручної вправности, практичного знання, фі­зичної сили. Різнорідність зайняттів, побіч основного знання однієї ділянки, важлива теж для здоров’я, для відпруження, відпочинку нервів і відпочинку частин ор­ганізму, втомлених одним і тим же зайняттям. Не за­недбаймо змоги пізнати докладно одну ділянку знан­ня, хто з нас яку собі вибрав, як майбутній фах, але не замикаймося надто щільно тільки в одній ділянці (спеціяльності) і не робім себе залежними від одного роду умов, у яких можна це зайняття виконувати. Забезпеч­мо собі змогу виконувати вміло ще теж якесь інше зай­няття. Буває, що змінені умови не дозволять робити те, в чому хто з нас фахівець. Фахівцям розумової праці завжди загрожує найбільша небезпека, якщо всяке прак­тичне зайняття їм зовсім чуже. Як же, наприклад, дасть собі раду в житті навіть дуже вчений знавець мови, ко­ли доля кине його кудись, де нема потрібних йому бібліотек, де не потребують мовознавців чи, може, до­сить їх мають на місці, а де зате потребують механіків, радіотехніків, рільників, годівельників худоби, огородників тощо.

Вчімося, отже, вмілостей, що їх вимагають при пластових почесних іспитах, бо вони, може, нам дадуть змогу відкрити в собі талант, дадуть змогу добре озна­йомитись з якимсь практичним знанням, дозволять не-одному з нас заохотити своїм добрим прикладом інших і таким способом спричиняться до того, що неодин по­жертвує свій талант і свою працю розвиткові промислу чи торгівлі України.

Нема змоги тут перераховувати всі іспити вмілостей, бо їх так багато, як багато на світі різних корисних і потрібних зайняттів. Загально можна сказати, що об’єк­том пластового іспиту вмілости може бути все, що яв­ляє собою практичну вартість у житті. Не можна за таке зайняття вважати, наприклад, збирання різних осо­бливих речей або деякі роди спорту (дивись правильник), не зважаючи на те, що такими зайняттями чи спортом тежможна заробляти чимало грошей, якщо хтось зробить їх своїм фахом і має до цього визначний хист.

Різними способами проводимо пластові іспити вмілостей, залежно від умілости. Важливе, щоб кандидат так опанував відповідну вмілість теоретично й прак­тично, щоб була певність, що в разі потреби він добре з нею впорається. Можна, отже, часом вимагати посвідку про складений з успіхом іспит у даній фаховій школі, або домагатися, щоб кандидат подав якусь річ власної роботи з даної ділянки, виконану при вірогідних свідках, або можна вимагати, щоб кандидат виконав без по­милки роботу з ділянки якоїсь вмілости в присутності пластової старшини. Можна теж попросити якогось фа­хівця з цієї ділянки, щоб переконався про виконання вимог іспиту й видав відповідну посвідку.

Вимоги пластових іспитів умілости подані в окре­мому правильнику Головної Пластової Булави.

Успішний іспит з даної ділянки вмілостей дає право носити устійнену відзнаку, подану в цьому ж правильнику, яку носимо на правому рукаві пластової сорочки.

Коли Ти осягнув ступінь пластуна розвідувача, мо­жеш і повинен зголошуватися до почесних іспитів умілостей. Вони почесні тому, що не обов’язкові, а що біль­ше Ти їх склав, то більша Тобі честь доброго пластуна. Мета тих Іспитів – придбати Пластоні добрих знавців різного роду, до яких у потребі можна було б зверта­тися про допомогу, від яких інші пластуни можуть на­вчитися чогось практичного, яких згодом можна було б іменувати інструкторами чи екзамінаторами при пл.істових пробах тощо. Твоя власна користь з такого іспиту га­ка, що, крім вдоволення, що його дає кожне знання, маєш змогу н потпсбі тяпобити собі ня ппожиток. зна-чить,   стаєш   незалежною   від   умов,   самовистачальною і для громадянства корисною людиною. Твоїм почесним обов’язком повинно бути самому пізнавати й серед на­шого   народу   ширити   розуміння   вартосте   практичних зайняттів.  Ті зайняття  здебільшого дають основу  про­мислові  й  торгівлі,  тобто  тому,   що   спричиняється  до матеріяльного  збагачення  народу  і навіть до  здобуття самостійности.  Адже  без  промислу і торгівлі,  без  гро­шових  засобів,  без   економічного  значення  в   світі  — нація   не   має   змоги   розвивати   духової   культури,   бо наука й мистецтво — ці важливі й потрібні речі, — дуже дорого  коштують.  Щоправда,  в  них виявляється душа й  здібності  нації,  одначе   відомо,  що  вони вимагають великого вкладу не лише розумової праці,  але й гро­шей на  будову шкіл, університетів,  академій, робітень, театрів, концертових заль тощо. Отже нація — очевид­но,  у своїй державі — потребує  багато  грошей,  щоб повнотою  виявити   свою  духову  культуру.   Алеж  поки здійсниться  мрія нашого  народу збудувати  власну  не­залежну державу,  мусимо не тільки зберегти  себе  са­мих як націю, а ще й з усіх сил розвивати ту культуру, що її нам пощастило зберегти. Це теж не піде без гро­шових засобів, не піде без того, щоб ми самі з наших прибутків жертвували на розбудову нашого національ­ного добра. Тому треба конче підтримувати рідний про­мисел  і   торгівлю   й   поширювати   розуміння   значення практичних знаннів. Погано, коли народ складається з самих учених чи мистців, бо це веде до занепаду його природних сил. Хто не має визначних наукових чи ми­стецьких здібностей, не повинен цього стидатися, а тим більше, коли в нього є талант до ручних робіт або прак­тичний  хист до  купецтва.  Навпаки,  він  повинен  самовпевнено працювати в тому напрямі, щоб удосконалити знання  в  ділянці   своїх  зацікавлень,  щоб  стати  в  ній фахівцем. Саме такий зможе при тих почесних іспитах умілостей, сказати б, знайти себе, пізнати свій хист.

Пласт недвозначно обіймає всі важливі для пластуна вмілості, які він може вивчати, якщо в Пласті або поза Пластом найде до цього нагоду під умілим проводом, зберігаючи завжди пластову обережність, виминаючи небезпеки для життя, здоров’я тощо. Вказником є завжди і всюди Пластовий Закон і весь пластовий устав. Пластун не повинен ніколи забувати, що навіть найцікавіша для нього вмілість не є ціллю Пласту, лиш маленькою частиною завдань і цілі Пласту (Тисовський О. З юних літ Українського Пластового Уладу// Пластовий шлях. – 1954. – Ч.7. – С.30-49)

Але теж той, хто має здібності до розумової праці, що до неї є окремі пластові іспити вмілостей, не пови­нен вдовольнятися однобічним розвитком своїх природних сил. Він повинен цікавитися й розумітися на зай­няттях іншого роду, в цьому випадку на зайняттях, які вимагають ручної вправности, практичного знання, фі­зичної сили. Різнорідність зайняттів, побіч основного знання однієї ділянки, важлива теж для здоров’я, для відпруження, відпочинку нервів і відпочинку частин ор­ганізму, втомлених одним і тим же зайняттям. Не за­недбаймо змоги пізнати докладно одну ділянку знан­ня, хто з нас яку собі вибрав, як майбутній фах, але не замикаймося надто щільно тільки в одній ділянці (спеціяльності) і не робім себе залежними від одного роду умов, у яких можна це зайняття виконувати. Забезпеч­мо собі змогу виконувати вміло ще теж якесь інше зай­няття. Буває, що змінені умови не дозволять робити те, в чому хто з нас фахівець. Фахівцям розумової праці завжди загрожує найбільша небезпека, якщо всяке прак­тичне зайняття їм зовсім чуже. Як же, наприклад, дасть собі раду в житті навіть дуже вчений знавець мови, ко­ли доля кине його кудись, де нема потрібних йому бібліотек, де не потребують мовознавців чи, може, до­сить їх мають на місці, а де зате потребують механіків, радіотехніків, рільників, годівельників худоби, огородників тощо.

Вчімося, отже, вмілостей, що їх вимагають при пластових почесних іспитах, бо вони, може, нам дадуть змогу відкрити в собі талант, дадуть змогу добре озна­йомитись з якимсь практичним знанням, дозволять не-одному з нас заохотити своїм добрим прикладом інших і таким способом спричиняться до того, що неодин по­жертвує свій талант і свою працю розвиткові промислу чи торгівлі України.

Нема змоги тут перераховувати всі іспити вмілостей, бо їх так багато, як багато на світі різних корисних і потрібних зайняттів. Загально можна сказати, що об’єк­том пластового іспиту вмілости може бути все, що яв­ляє собою практичну вартість у житті. Не можна за таке зайняття вважати, наприклад, збирання різних осо­бливих речей або деякі роди спорту (дивись правильник), не зважаючи на те, що такими зайняттями чи спортом тежможна заробляти чимало грошей, якщо хтось зробить їх своїм фахом і має до цього визначний хист.

Різними способами проводимо пластові іспити вмілостей, залежно від умілости. Важливе, щоб кандидат так опанував відповідну вмілість теоретично й прак­тично, щоб була певність, що в разі потреби він добре з нею впорається. Можна, отже, часом вимагати посвідку про складений з успіхом іспит у даній фаховій школі, або домагатися, щоб кандидат подав якусь річ власної роботи з даної ділянки, виконану при вірогідних свідках, або можна вимагати, щоб кандидат виконав без по­милки роботу з ділянки якоїсь вмілости в присутності пластової старшини. Можна теж попросити якогось фа­хівця з цієї ділянки, щоб переконався про виконання вимог іспиту й видав відповідну посвідку.

Вимоги пластових іспитів умілости подані в окре­мому правильнику Головної Пластової Булави.

Успішний іспит з даної ділянки вмілостей дає право носити устійнену відзнаку, подану в цьому ж правильнику, яку носимо на правому рукаві пластової сорочки.

Іспит вмілості

Оприлюднено в Без категорії

Діючі вимоги пластової Відзнаки фізичної Вправності

Нижче подаємо таблицю осягів, уживану при здо­буванні ПВФВ для різного віку юнаків (вимоги з «Життя в Пласті» застаріли, тому подаємо чинні вимоги, які в 1995 році розробив Голова КПС Україн пл. сен. Вячеслав Стебницький, V розробив для пластунів України і після затвердження Малою Радою Скобиного Кругу України ввійшли до Правильника УПЮ, частина друга – ред.).

Група

№ п/п

Вправи до проб ПВФВ

Вік юнака

Точки

12

13

14

15

16

17

І

1

Ранній прорух і руханка

так

так

так

так

так

так

2

Плавання довільним стилем (м)

50

50

50

75

100

100

II

3

Стрибки у довжину (см)

350

370

400

420

430

540

4

Стрибки у висоту (см)

105

110

115

125

130

135

5

Стартовий стрибок у воду

так

так

так

так

так

так

III

6

Біг на 60 метрів (сек)

10.0

9.8

9.2

8.8

1

7

Біг на 100 метрів (сек)

14.8

14.2

1

8

Біг на 1500 метрів (хв, сек)

7.40

7.10

1

9

Біг на 2000 метрів (хв, сек)

10.10

9.30

1

10

Біг на 3000 метрів (хв, сек)

14.30

13..30

1

11

Біг на лижах на 2 км (хв, сек)

14.10

13.30

1

12

Біг на лижах на 3 км (хв, сек)

18.30

18,00

1

13

Біг на лижах на 5 км (хв, сек)

28

26

1

14

Плавання на 50 метрів (сек)

1.00

0.50

0.47

0.43

0.42

0.41

1

15

Плавання на 100 метрів

так

так

так

Так

1

IV

16

Метання м’яча (150 г) (м)

32

35

39

41

1

17

Метання гранати (700 г) (м)

33

37

1

18

Підтягування на перекладині (разів)

7

8

9

10

10

12

1

19

Лазіння по канату без допомоги ніг (м)

3

5

1

20

Лазіння по канату за допомогою ніг (м)

3

5

1

21

Підйом переворот (разів)

3

4

1

22

Вихід силою (разів)

3

4

1

23

Згинання і розгинання рук в упорі лежачи (разів)

10

10

12

12

15

15

1

24

В упорі на брусах утримання ніг в положенні кута (сек)

5

8

1

25

Стрибок у довжину з місця (м)

170

175

195

210

225

245

1

V

26

Спортивні ігри (участь у двох іграх)

так

так

так

так

так

так

1

27

Веслування (одноденна водна прогулянка)

так

так

так

так

так

так

2

28

Дводенна пішохідна мандрівка (км)

24

24

35

35

40

40

2

29

Марш 3 км (хв) з навантаженням

32

30

1

30

Марш 5 км (хв) з навантаженням

44

42

1

31

Марш 10 км (год, хв) з навантаженням

1.45

1.45

1

32

Крос на 1500 м для безсніжних районів (хв, сек)

8.10

1

33

Крос на 2000 м для безсніжних районів (хв, сек)

13.30

1

34

Крос на 3000 м для безсніжних районів (хв, сек)

16.45

15.45

14.00

14.00

1

Щоб одержати “Пластову Відзнаку Фізичної Вправності”, юнак мусить здобути наступну кількість точок у кожній групі:

Група

Точки

І

2

П

2

Ш

2

IV

3

V

3

Разом:

12

Вимоги для юначок

Група

№ п/п

Вправи до проб ПВФВ

Вік юначки

Точки

12

13

14

15

16

17

І

1

Ранній прорух і руханка

так

так

так

так

так

так

1

1

2

Плавання довільним стилем (м)

50

50

50

75

75

75

1

II

3

Стрибки у довжину (см)

290

310

300

350

365

375

1

4

Стрибки у висоту (см)

95

100

105

110

115

115

1

5

Стартовий стрибок у воду

так

так

так

так

так

так

1

III

6

Біг на 60 метрів (сек)

10.4

10.2

10.0

9.8

1

7

Біг на 100 метрів (сек)

16.8

16.3

1

8

Біг на 1500 метрів (хв, сек)

8.10

7.50

1

9

Біг на 2000 метрів (хв, сек)

12.00

11.00

10.40

10.20

1

10

Біг на лижах на 2 км (хв, сек)

14.40

14.20

1

11

Біг на лижах на 3 км (хв, сек)

20.30

19.50

19.30

18.50

1

12

Плавання на 50 метрів (сек)

1.10

1.07

1.06

1.05

1.03

1.00

1

13

Плавання на 100 метрів

так

так

так

так

так

так

1

IV

14

Метання м’яча (150 г) (м)

23

25

27

28

30

32

1

15

Підтягування у висі лежачи на низькій перекладині

17

19

1

16

Піднімання тулуба лежачи на спині, руки за голову

15

20

22

25

1

17

Згинання і розгинання рук в упорі лежачи (разів)

8

10

12

1

18

Стрибок у довжину з місця (м)

155

165

175

185

195

205

1

V

19

Спортивні ігри (участь у двох іграх)

так

так

так

так

так

так

1

20

Веслування (одноденна водна прогулянка)

так

так

так

так

так

так

2

21

Дводенна пішохідна мандрівка (км)

16

16

20

20

28

28

2

22

Марш 3 км (хв) з навантаженням

30

30

28

28

26

26

1

23

Марш 1,5 км (хв) з навантаженням

18

18

16

16

16

14

1

24

Крос на 1500 м для безсніжних районів (хв, сек)

8.30

1

25

Крос на 2000 м для безсніжних районів (хв, сек)

14.30

13.00

12.00

11.30

11.00

1

Щоб одержати “Пластову Відзнаку Фізичної Вправності”, юначка мусить здобути наступну кількість точок у кожній групі:

Група

Точки

І

2

П

1

Ш

2

IV

2

V

2

Разом:

9

Оприлюднено в Без категорії

Як приймаються вимоги ВФВ?

Щоб заохотити пластову молодь до плекання фізичної вправности та щоби підкреслити важливість тіловиховання, ми в Пласті переводимо підготовання та перевірки для здобуття “Пластової Відзнаки Фізичної Вправности”. Ці перевірки відбу­ваються на пластових таборах та по станицях, на спортових зма­ганнях, на Святах Юрія чи інших спортових імпрезах.

Перевірку повинен переводити таборовий або станичний Референт Спорту, який є добре обзнайомлений з вимогами ПВФВ. В прилозі пересилаємо вам: “Вимоги ПВФВ” для юнаків та юначок (вимоги подані в книжечці стрільця – ред.) і такок інди­відуальні анкети для виповнення всіх осягів всіх змагунів ПВФВ (анкети додаються окремо), незалежно чи вони перейшли перевірку успішно чи ні, щоби ми могли провадити статистику осягів юнацтва та рівнож кожночасно перевіряти відповідність вимог ПВФВ.

Для юнацтва, перевірка ПВФВ відбувається в трьох вікових групах:

(вказані нижче групи та барви відзнак застаріли, правильні дані подані в книжечці стрільця – ред)

 1. 12-14 років життя (зелена відзначка)
 2. 15-16 років життя (синя відзначка)
 3. 17-18 років життя (жовта відзначка) Старші пластуни/-ки (помаранчева відзначка) і сеніори/-ки (малинова відзначка), також можуть здобути ПВФВ, згідно з при­писами вимоги для УСП та УПС.

Тому що здобуття ПВФВ є вимогою до ІІ-ої та ІІІ-ої Пластової Проби, ми повинні робити всі старання щоби підготовити якнайкраще наше юнацтво до цієї реревірки. Перед самою перевіркою ми повинні переглянути чи маємо відповідний спортовий виряд до диспозиції (кулі, диски, мячі, часоміри, ленти для помірів).

Проба ПВФВ складається з 5-ти груп вправ, в яких є кілька вправ до вибору.

Щоб здобути ПВФВ треба перейти назначену кіль­кість вправ в кожній групі (це подане в Вимогах ПВФВ). Коли пере­вірка закінчилася, Референт Спорту, який відповідав за неї повинен переслати всі виповнені анкети разом з 2.50 дол. за кожну замовлену відзначку на адресу КПС для Діловода Тіловиховання (наразі відзнаки в Україні у продажі відсутні – ред.). Ці анкети повинні включати всі зазначені інформації: ім’я та прізвище змагуна, пластовий ступінь, вік, курінь, адресу та точні осяги даного змагуна/-ки.

Референт Спорту, який переводив перевірку ПВФВ, мусить підписати анкету та подати дату і місце перевірки (напр. на таборі, подати назву табору та оселі, чи в станиці – подати станицю.

Юнак або юначка мають право носити відзначку ПВФВ впродовж двох років від здобуття, а тоді мусять її відновляти згідно згідно з приписами для уже старшого віку. Відзначку ПВФВ носиться на паточці правої грудної кишені пластової сорочки.

Подбаймо щоби тіловиховання було завжди згідно з традиціями нашої організації, на належному рівні, включаючи підготовку і перевірку Пластової Фізичної Вправности в нашу виховну програму.

Пояснення до окремих точок ПВФВ:

Стартовий скок у воду виконуємо на команду: “Па старт готові – гоп!”

 1. На старт: змагун/-ка/ стоїть на старті лііцєм до води в малому присіді; стопи рівнобіжне.
 2. Готові: змагун/-ка/викидає руки випрямлені долонею взад.
 3. Гоп: змагун/-ка/повним розмахом викидає руки вперед та сильно відбивається ногами від стартової площі. Руки випростовані вперед творят із тілом рівнобіжну лінію. Голова схована між руками. Стараючись задержати цю поставу, змагун/-ка/ паде до води на груди.

Стріляння з лука для юначок (колись ця точка була складовою частиною ВФВ – ред.). Ціль до стріляння є зроблена із соломи та має чотири фути в промірі. За стріли, які попадуть в кольорові пояси рахуємо як слідує:

 • золотий пояс (9 точок);
 • червоний (7 точок);
 • синій (5 точок);
 • чорний (3 точки);
 • білий (1 точка).
Оприлюднено в Без категорії

Якою має бути відзнака на однострої?

Юнаки і юначки носять відзнаки фізичної вправности, призначені для їхніх вікових груп.

Вікова група 13-14 років.

 1. Відзнака прямокутна, широка на 7/8 інча – 22 мм і висока на 5/8 інча – 16 мм.
 2. Тло відзнаки зелене (703).
 3. Обведення: срібле, 1 мм широке.
 4. Символ срібної барви, як на рисунку.
 5. Спосіб виконання: витиск у металі, або емаль на металі.
 6. Носити: на паточці правої грудної кишені з лівого кінця.

Вікова група 15-16 років. Відзнака як повище з тією різницею, що тло відзнаки синє (809), а символ і обведення золоте.

Вікова група 17-18 років. Відзнака, як вище, лиш тло відзнаки малинове (816), а символ і обведення золоте.

Відзнака фізичної вправности в УСП і УПС. Старші пластуни і Сеніори носять віднаки фізичної вправности приписані до свого віку.

Мистецьке оформлення відзнаки здійснив пл. сен. Богдан Титла, ЧК

Мистецьке оформлення відзнаки здійснив пл. сен. Богдан Титла, ЧК

Оприлюднено в Без категорії

Здобуття пластової Відзнаки Фізичної Вправности

Щоб заохотити загал молоді і старших громадян плекати і зберігати вправність свого тіла, українські спортові централі, як Український Спортовий Союз на рідних землях або Українська Спортова Централя Америки й Канади, запровадили у звичай проби фізичної вправности.

Такі проби, відповідні до віку, можуть відбувати не тільки члени Спортових організацій, приналежних до Со­юзу чи Централі, але кожний українець чи українка. Ті, що з успіхом відбули пробу, мають право носити від­знаку й виказку.

Пластову відзнаку фізичної вправности здобуває­мо на спортових змаганнях, які влаштовує спортова централя або пластова станиця.

На такі змагання станична старшина запрошує упов­новаженого представника спортової централі, який на­глядає над правильним проведенням змагань і оцінкою вислідів змагунів.

Вислід змагань та імена тих, що здобули пластову відзнаку фізичної вправности, подаємо до загального ві­дома в станичному чи кошовому наказі.

Право носити ПВФВ і відповідну виказку чинне впродовж двох років від здобуття.

По двох роках треба її наново здобувати, тобто виконати на змаганнях вимоги, відповідні до даного — уже старшого — віку.

Проба ПВФВ складається з 5-ти груп вправ.

В кож­ній групі є кілька вправ до вибору. Перед пробою кан­дидат має право вибрати собі з кожної групи одну впра­ву, з якої повинен здобути задовільні осяги, дотримую­чись відповідних постанов, а саме:

 • а)  Прорух треба виконати вправно і самостійно.
 • б)  Бігання, плавання та спортові ігри зараховуєть­ся тільки з одної групи вправ.
 • в) При скоках змагун має право на три проби кож­ною ногою. Найкращі важні осяги правої і лівої ніг додається, а суму ділиться надвоє.
 • г)  Кожний змагун біжить одинцем.
 • ґ) При метах кожний змагун має право на три про­би правою і три лівою руками. Найкращі важні осяги правої і лівої рук додається.

Нижче подаємо таблицю осягів, уживану при здо­буванні ПВФВ для різного віку юнаків (вимоги з «Життя в Пласті» застаріли, тому подаємо чинні вимоги, які в 1995 році розробив Голова КПС Україн пл. сен. Вячеслав Стебницький, V розробив для пластунів України і після затвердження Малою Радою Скобиного Кругу України ввійшли до Правильника УПЮ, частина друга – ред.).

До першої пластової проби Тобі треба було вправляти прорух та цікавитися іншими ділянками спорту. Щоб Стати пластуном розвідувачем, Ти повинен мати певні осяги в легкоатл етиці і довести, що справді дбаєш про розбудову свого тіла й набув уже відповідну Тво­єму вікові фізичну вправність.

Оприлюднено в Без категорії

Призначення, виникнення та розвитов ВФВ

Життя в природі та спорт, це важливий засіб у вихованні пластової молоді. Тіловиховання-спорт, під почачку існування нашої організації, був цінним виховним засобом, і тому в наших рядах були численні визначні атлети-змагуни в Україні та на еміграції.

Грамота ВФВ

50 років тому, з приїздом на нові місця поселення в ЗСА, ми продовжували спортоиу традицію в наших пластових заняттях. В цей час спортова діяльність обмежувалась підготовкою на Свято Юрія і ЮМПЗ. Згодом, мені доручено, пластовим проводом, поширити та оформити спортову ділянку в краю. Я радо прийняв цей заклик, бо спорт завжди грав велику ролю в мойому житті. Я призначив станичних і таборових референтів спорту. В 1969 р. я вперше запропонував пластову Відзнаку Фізичної Вправ­ності (ВФВ). Вимоги осягів ВФВ були основані на індивідуальних осягах юнацтва під час Свят Юрія та Ювілейних Міжкрайових Пластових Зустрічей. Мистецьке оформлення відзнаки виготовив мистець Богдан Титла, ЧК. Відзнака зразу стала дуже популярною серед юнацтва. Вимоги були виготовлені теж для УСП та УПС. По році цю відзнаку прийняли інші краї. Перевірку вимог ВФВ проводили по вишкільних таборах та Станицях, а опісля і в деяких спеціялізаційних таборах. В 1974 році відбувся перший “Спортивно-Викільний” табір, створений Загоном “Червона Калина”, при допомозі членів інших куренів. До тепер відбулося 17 таких таборів, останній в 1993 році. Відбувалися теж турніри відбнванки, в яких змагалися Станиці та курені. З оживленням тіловиховної праці по Станицях, зросли теж спортові програми Свят Юрія та ЮМПЗустрічей.

Наше юнацтво та старше пластунство брало участь у громадських імпрезах, як напр. Мазепинськии Здвиг — 1959 р., Українські Спортові Ігрища Молоді у 80-90-их роках, організовані Українською Спортовою Централею Америки і Канади і часто були першунами. Пластові команди також здобували чемпіонати на Плавацьких Першенстнах, на “Союзівці” сеніори та старші пластуни були в проводі цих змагань.

В часі назначування Ювілею 50-ліття Пласту в ЗСА, в моїй пам’яті є багато спогадів з часу моєї праці и КПС (5 років голови КПС і 8 років голови КПР), а головно важливими та приємними є спомини про мої перші роки на пості Діловода Тіловиховання. Тяжко в цих декількох реченнях описати діяльність та жертвенну. і посвятою, працю всіх друзів, з якими я мав честь та задоволення співпрацю­вати в крайовому проводі, по Станицях і таборах, та всі вони залишаться зі мною назавжди.

Оприлюднено в Без категорії

«Відзнака Фізичної Справности» в юнацьких таборах

Добуття „В. Ф. С.” повинно стати справою чести кожного старшого учасника(ці) табору. Коли заведемо в юнацьких таборах обов’язкові проби за добуття „В. Ф. С.”, то вони приймуться і в краю, бо самі таборовики поведуть за тим підсилену пропаґанду.

Нам треба здорових тілом і духом юнаків(чок). В тій цілі слід повести пропаґанду за вдержанням фізичної справности до пізніх літ життя. Бо тільки сильна людина – має кращі дані бути сильною і духом, – ніж слабовиті, нервозники і т.п.

„Відзнака Фізичної Справности” є цим засобом, що має звернути увагу широких мас нашого громадянства на тіловиховання.

Молодь мусить стати першою до тих змагань за свою фізичну справність, за туготу тіла, – за нею підуть широкі лави цілого громадянства. Юнацькі табори – повинні проломити леди байдужости нашої молоді до тіловиховання. Не сміє бути ані одного юнацького табору, в якому не переведено би проб за „В. Ф. С.”, не сміє бути в тих юнацьких таборах ані один учасник(ця), коли він здоровий, який не взяв би участи в пробах за „В. Ф. С.”

Команда табору мусить докласти всіх зусиль, щоб ці проби за „В. Ф. С.” підготовити, з усіми учасниками(цями) перевести, а тимсамим пустити в край, між широкі лани сільської і міської молоді, пробоєвиків та пропагандистів тіловиховання, пробоєвиків клича „Нині вчися побіджати — завтра певно побідиш”.

Підготова до проб за „В. Ф. С.” — це майже однозгідне з переведенням наміченої програми тіловиховання в таборі. Треба тільки подбати про переведення цієї програми, треба вміти знайти настільки часу на тіловиховання, наскільки взагалі в таборі можна його мати до розпорядимости. Коли б навіть учасники(ці) перевели в таборі проби тільки деяких вправ чи груп за „В. Ф. С.” — слід опісля і поза табором подбати про їх доповнення.

Для справного переведення проб за „В. Ф. С.” слід виповнити:

 1. Одержати дозвіл від Відділу Опіки над Молоддю на створення Комісії проб „В. Ф. С.”
 2. Узгідннти програму тіловиховання в таборі з програмою підготови проб „В. Ф. С.”
 3. При лікарському перегляді — звернути увагу на стан здоровя учасників(ць), чи вони є в спромозі станути до проб за „В. Ф. С.”
 4. Вибирати відповідні вправи з кожної групи вимог за добуття „В. Ф. С.” — які є можливі до переведення в юнацькому таборі.
 5. Проголосити реченець відбуття проб, та подбати про переведення наміченої програми тіловиховання по узгідненні з програмою підготови проб „В. Ф. С.”
 6. Перевести в наміченому реченці проби „В. Ф. С.” (ще перед закінченням табору) по можности з усіма без вийнятку учасниками(цями) табору та предложити негайно Відділові Опіки над Молоддю внески на признання „В. Ф. С.”

Відділ Опіки над Молоддю може Команді табору не дати дозволу на зорганізування Комісії проб „В. Ф. С.” — тоді проби ці обовязана перевести повітова комісія проб „В. Ф. С.”, на якої терені діє табор.

Реченець переведення проб визначити так, щоби ще перед закінченням табору — Відділ міг кандидатам, що сповнили вимоги, вручити грамоти і відзнаки.

Тому Команда вже заздалегідь докладно запізнається з „Правильником Відзнаки Фізичної Справности”, і вже в перших днях існування табору подасть його до відома всім учасникам(цям) табору.

Право ставати до проб за „В. Ф. С.” мають учасники табору — мущини, що покінчили 15. рік життя, жінки, що покінчили 17. рік життя. Молодших учасників в ніякому разі до проб „В. Ф. С.” допускати не вільно.

Переведення проб „В. Ф. С.” — вимагає уладження хочби примітивної спортової площі (цеж одна з найважніших передумов переведення проб „В. Ф. С.”). Біги, скоки, мети, спортові гри, стріляння з луку мусять відбуватись на рівному місці, де можна виміряти віддалі, оцінити осяги змагунів. До уладження площі слід приступити вже в першому дні існування табору. Рівнож слід придбати спортове приладдя, хоч би найбільш конечні речі, без яких неможливим є переведення проб „В. Ф. С.”, а саме:

 • а) диск — ваги 1 кґ.
 • б) ратище —ваги 600 ґрам.
 • в) ґранат (булавка) 500 ґр.
 • г) куля — 4. і 5. кґ.
 • ґ) мячі та сітки до відбиванки,
 • д) луки і стріли, щит,
 • ж) 2-3 стопери,
 • з) метер з точною центиметровою поділкою (а ще краще тасьма).

На 2. рої (14. людей) треба найменше: 1. диск, 1. ратище, 6. булавок, 1. куля 4. кґ. і 1. куля 5. кґ., 6. луків, 2. мячі і 2. сітки до відбиванки — разом 20. штук. На 1. курінь найменше щераз стільки.

Намічений склад Комісії проб „В. Ф. С.” в таборі, комендант, а ще краще референт Опіки над Молоддю УДК (Делеґатури) — ще перед заіснуванням табору, пересилає до Відділу Опіки над Молоддю до затвердження.

Комісія проб „В. Ф. С.” веде всі праці заподані в наших вказівках під 2—6., придержуючися якнайточніще вимог правильника „В. Ф. С.”

При переведенні програми тіловиховання класти великий натиск на заправу в конкуренціях-вимогах до добуття „В. Ф. С.”, а вести їх так, щоб учасники навіть не запримітили, що переводжена програма тіловиховання є заразом частинно підготовою до проб „В. Ф. С.”

Таблиця зіставлення найлегших вимог добуття „В.Ф.С.” найдогідніших до переведення на юнацьких таборах, в школах і курінях молоді. (Диви: „Правильник Відзнаки Фіз. Спр.” Додаток до Вісника УЦК. Ч.18 за 1941).

Пояснення до табелі вимог до проб „В. Ф. С.” Руханка для поодиноких категорій віку. (Взірці заподані в „Правильнику В. Ф. С.”). Скок у височінь правою і лівою ногою з відбиття. Плавання стилем довільним. При меті диском — віддалі в метрах — сума метрів. Усі мети (ратище, диск, булавка, куля) правою і лівого рукою.

З кожної групи — можна добирати довільні вправи. Щоб виповнити вимоги проб „В. Ф. С.” кожного ступеня та кляси, треба відбути успішну пробу з усіх 5-ох груп — по одній вправі впродовж одного року. Про „В. Ф. С.” може старатися кожний українець, що покінчив 14 літ і українка, що покінчила 16 літ життя. Час важности відзнаки числиться від 1 січня того року, що в ньому покінчено проби, до 31 грудня слідуючого року. „В. Ф. С.” тратить цей, хто поповнить злочин користолюбивости та злочин негідний чести людини а зокрема українцеві. Хвилево тратять право ношення „В. Ф. С.”: а) покарані адміністр. арештом — на час відбування кари, б) здискваліфіковані українськими спортовими товариствами — на час дискваліфікації, в) шкільна молодь за недостаточні поступи в науці.

Проби за „В. Ф. С.” переводять комісії проб „В. Ф. С.” затверджені Обласними Комісіями проб. „В. Ф. С.” чи Відділом Опіки над Молоддю УЦК.

Оприлюднено в Без категорії

Розведення вогнищ

Індіани завжди вміли дуже спритно поводитися з вогнем. Вони вживали чотирьох родів вогнища. Ватра Ради всередині “Ті-Пі” – це обрядовий рід вогню. Ватра Приязні – трохи більша за першу – може зігріти кожного в оселі. Сигнальну Ватру будували для висилання димових знаків. Куховарська ватра – це дуже малий вогник з жевріючою червоногарячою гранню. Пластуни вживають таких самих родів вогню.

Очищення місця. Перш ніж запалити вогонь, згадай про те, що робить в такому випадку кожний лісовик; він усуває навколо всю траву, сухе листя, папороть, верес, щоб перешкодити вогневі перекинутися на траву чи кущі, що довкола нього. Не одну велику лісову пожежу спричинили молоді жовтодзюби, бавлячися з вогнем, що їм здавався таборовою ватрою. Там, де є небезпека, що може загорітися трава, тримай напоготові галуззя чи старі мішки, щоб задушити вогонь.

Пластуни завжди повинні бути на сторожі, щоб відразу могти загасити лісову пожежу, що в будь-який час може випадково знятися; це буде їхнім “добрим вчинком” перед власником лісу чи людьми, що їх стада і збіжжя можуть бути в небезпеці.

Приготування вогню. Вчитися запалювати ватру з того, що “хтось чув, як хтось казав” – ні на що не придасться. Єдиний спосіб – вважати на подані тут вказівки – і опісля самому практично вчитися готувати й запалювати вогонь.

В книжці п. н. “Два малі дикуни” подано такі віршовані вказівки, як приготувати вогонь:

“Насамперед звій сухої з берези кори,
Далі м’які сухенькі галузки клади,
А накінець смеречини, щоб котел кипів,
Щоб ти собі біля ватри, як вдома сидів”.

"Пальником" з сухого дерева легше запалити вогонь

“Пальником” з сухого дерева легше запалити вогонь

Пам’ятай, що звичайна хиба початківця – це його спроба зробити великий вогонь. Ніколи не побачиш лісовика, щоб таке робив; він уживає для свого вогню якнайменшу кількість палива. Насамперед назбирай палива. Зелене свіжостяте дерево нікуди не годиться, так само й сушняк, що довго лежав на землі. Проси дозволу обламувати сухе галуззя з дерев.

Все, що потребуєш - це один сірник, коли так збудуєш вогонь

Все, що потребуєш – це один сірник, коли так збудуєш вогонь

Коли приготовляєш вогонь, поклади кілька полін плоско наспід, особливо тоді, коли ґрунт вогкий. На них поклади підпалку, тобто дрібні тріски, хмиз чи інший матеріал, що легко займається від сірника. На тому збудуй стіжок з тонких гілок чи трісок з сухого дерева так, щоб спирались одні на одних й на підпалку. Це називаємо “ядром ватри”.

Добре ядро зробимо легко, розколовши дерево на кілька полінець чи трісок, як на рисунку. Це називаємо “запальником”. Коли його покладемо сторч, розколеним кінцем униз, тоді він швидко займеться ясним полум’ям.

На ядро кладемо кілька грубших трісок, щоб зробити більший вогонь.

Як запалювати вогонь. Це все запали, підклавши сірник під підпалку.

Коли дерево вже справді загорілось, приложи грубшого пруття, а далі полін.

Жовтодзюб, запаливши вогонь, гасить сірник і відкидає його на землю. Лісовик же, перш ніж сірник відкинути, переламає його наполовину. Чому? Коли сірник ще зовсім не згас і ще тліє, впече його в руку і так зверне на себе увагу.

ТОМ-ЖОВТОДЗЮБ Ч. 6. ТОМ РОБИТЬ ВОГОНЬ. Щоб запалити вогонь - він все приготував, як видно. Та радости в нього з того ні трішки не видно.

ТОМ-ЖОВТОДЗЮБ Ч. 6.
Щоб запалити вогонь – він все приготував, як видно.
Та радости в нього з того ні трішки не видно.

Різні роди вогнищ. При куховарському вогні важлива річ, щоб мати багато червоногарячого жару. Три великі поліна умістіть на землі у формі зірки, як спиці в колесі, щоб середні кінці були спрямовані в вогонь. Такий вогонь ніколи не погасне, бо коли поліна надгорять, досить їх підсунути досередини, щоб витворилась свіжа грань. Вогонь, добутий таким способом, дає дуже мало полум’я і диму.

Коли хочеш, щоб вогонь горів ясним полум’ям цілу ніч, щоб світив або грів, зроби зірчастий вогонь; одне поліно повинно бути таке довге, щоб сягало аж до твоєї руки; тоді можеш його час від часу підсунути досередини, причому не треба тобі вставати.

"Зірчастий вогонь" творять поліна, зложені як шпиці в колесі

“Зірчастий вогонь” творять поліна, зложені як шпиці в колесі

Щоб вогонь тлів цілу ніч, прикрий його купою попелу. Вранці легко роздуєш жар, і вогонь буде готовий для вжитку.

Ось як у Північній Америці роблять вогонь для огрівання шатра:

Вбий у землю два сильні палі, на відстані коло чотирьох стіп один від одного, обидва легко нахилені назад. Зрубай молоду деревину з пнем, яких шість цалів завтовшки; розріж його на частини, чотири стопи завдовжки. Поклади три чи більше таких полін одне на одне, спираючи їх на вбиті в землю палі. Цей “рефлектор” творитиме задню стінку ватри. Тепер поклади два короткі поліна по боках вогню, і третє впоперек них так, щоб закрило вогонь спереду. Всередині цього квадрата збудуй стіжковату ватру; вона даватиме багато тепла. Зрозуміло, квадрат треба збудувати в напрямі проти вітру.

Вогонь з "заслоною" уживають у Північній Америці, щоб огрівати шатро, особливо коли таборують взимі

Вогонь з “заслоною” уживають у Північній Америці, щоб огрівати шатро, особливо коли таборують взимі

Гасіння вогню. Пластун дуже уважає на вогонь. Скориставшися вогнем, він не відійде з того місця, поки його добре не загасить. Вогонь треба гасити водою й землею і треба його добре затоптати, щоб не залишилася жодна іскра, що могла б пізніше спричинити пожежу. Вкінці кладемо на вогнище кусник дернини, що його ми викопали там перед запалюванням вогню, щоб ані сліду не було по вогнищі.

У таборі здадуться щипці до вогню. їх можна зробити з букового чи іншого жилавого кийка, в чотири стопи завдовжки й цаль завгрубшки. Вистружи його всередині більш-менш до половини; вложи цю середню частину в гарячий жар на кілька хвилин і опісля зігни кийок, аж поки обидва кінці зійдуться. Тоді стесуєш внутрішню частину кінців, щоб краще хапали, і маєш готові щипці.

Виріж середину кийка, поки його зігнеш на щипці для вогню

Виріж середину кийка, поки його зігнеш на щипці для вогню

Як зробити вогонь без сірників. Що ти зробиш, коли тобі треба розпалити вогонь і не маєш сірників?

Зулуський хлопець поборює цю трудність так: він вишукує кусень твердого прутика і вертить ним дірку в м’якому дереві. Внаслідок дуже швидкого свердлування йому вдається розжарити дерево, яке опісля запалює суху траву чи лико з кори дерева, а ними він уже розпалює вогонь.

З Південної Африки до Австралії – далеченька дорога, тисячі миль через океан. А проте, коли приїдеш до Австралії, побачиш, що тубільці мають тут багато подібних звичок і багато таких самих хитрих вигадок, як їх вживають дикуни Південної Африки.

Австралійський хлопчина запалює вогонь свердлуванням палички в м'якому дереві

Австралійський хлопчина запалює вогонь свердлуванням палички в м’якому дереві

Червоношкірі індіани Північної Америки мають теж свій спосіб розпалювати вогонь, і їхнім способом дуже часто користуються пластуни.

Щоб розпалити вогонь, хлопець бере веретено з твердого дерева, тримає його сторч однією рукою, охороняючи собі долоню куснем дерева чи каменем, і прудко крутить ним за допомогою лука, обкрутивши веретено тятивою.

Кінець веретена крутиться на дощині з м’якого дерева, що її хлопець притримує ногою.

Ямка, зроблена веретеном, сполучена з малим зарізом збоку дощинки, щоб жар з-під веретена міг впасти в цей малий отвір і запалити губку, що її там хлопець примістив.

Так то хлопець, що раз навчився цього способу робити вогонь і знає, який рід дерева для цього вжити (бо не кожне дерево годиться), може йти в ліси без коробки сірників і все ж таки може загрітися чи зварити собі їжу, коли тільки захоче, запалюючи вогонь лісівницьким способом.

Тубільці на Борнео роблять вогонь, потираючи дерево гнучким прутом

Тубільці на Борнео роблять вогонь, потираючи дерево гнучким прутом

Червоношкірі індіани й пластуни вживають луку й свердла, щоб запалити вогонь

Червоношкірі індіани й пластуни вживають луку й свердла, щоб запалити вогонь

Оприлюднено в Без категорії

Таборовий виряд

Найближче твоє завдання – подбати про виряд, тобто придбати все потрібне, напр.: куховарський посуд, відра, знаряддя тощо. Ось приблизний список того, що може придатися у сталому таборі (в мандрівному чи нетривалому таборі – все те не конче потрібне!):

Для шатра: Відро, ліхтарня і свічки; сірники, молоток, мідниця, лопата, сокира, звій мотузка, гуртковий прапорець і ремінець для завішування речей на тичку в шатрі.

Для кухні: Сковорода або ринка з покришкою, пательня, котел, рожен, сірники, відро, різницький ніж, ополоник, ганчірки, мішки на картоплю тощо.

Для кожного пластуна: Непромокальне рядно-підстилка, два покривала, шнурок чи ремінці для їх зв’язування, сінник (потрібно соломи й шнурка, щоб його наповнити в таборі), мішечки на харчі. Важливо придбати досить мішків для спання чи покривал, щоб кожний пластун міг мати своє окреме ліжко.

Особистий виряд. Кожний пластун буде потребувати:

Повний пластовий однострій включно з капелюхом.

Піжаму або нічну білизну, хлібник чи торбу, светр, рушник, дощовик, приладдя для латання, запасні черевики, ніж, вилку й ложку, купальний одяг, тарілки, горня чи їдунку, хусточки до носа, сірники, мило, гребінець, зубну щітку до зубів – все разом у торбині.

Кожний досвідчений таборовик має при собі в таборі три-чотири малі полотняні мішечки, в яких можна зберігати харчі. Очевидно, він приготовляє собі їх перед виїздом у табір.

Мішечок на харчі може і не бути більший, як 6 цалів завглибшки і 3 цалі завширшки і повинен мати засилену в горішньому рубці стяжку для зав’язування.

Коли ти вже це робиш, зроби собі ще й кілька більших мішечків, щоб у них тримати всякі дрібниці, як: мотузок, запасні ґудзики, коробку на голку, ножички тощо.

Я маю також полотяні мішечки, в яких тримаю черевики, щоб не забруднили одягу, що з ними разом запакований.

Харч. Коли вживаєш свіжого м’яса, переконайся, чи воно справді свіже і запам’ятай собі, що яйця, рис і каші краще зберігаються. Овочі легко зварити; вони добрі для їжі. Шоколад дуже пригодиться в таборі й у поході.

Найкращий хліб для табору такий, як його вживають бури і майже всі південно-африканські ловці, так званий “раскс”. Його легко зробити. Купуєш у пекаря за півціни черствий хліб, краєш його на грубі скиби чи грінки і печеш їх у печі або припікаєш на гарячому вогні, доки аж зовсім затверднуть. Вони добре заміняють хліб. Свіжий хліб у таборі дуже легко плісніє, кисне або черствіє.

Сушіння одягу. У таборі не раз доводиться змокнути. Побачиш, що жовтодзюб у такому випадку ходитиме в мокрому одязі, поки не висохне на ньому. Старий пластун ніколи так не робить, бо так легко можна застудитися.

Коли змокнеш, скинь з себе при першій нагоді мокрий одяг і висуши його, навіть якщо не маєш в що переодягнутися. Мені не раз таке траплялося. Я сидів нагий під возом, а одяг сушився над вогнем.

Для сушіння одягу зроби вогонь з гарячим жаром та побудуй над ним малу клітку у формі вулика, й одяг на ній швидко висохне.

У гарячу днину небезпечно сидіти в промоклому від поту одягу. На західному побережжі Африки я завжди носив запасну сорочку на плечах, зав’язавши рукави довкола шиї. Скільки разів я затримувався, скидав з себе спітнілу сорочку й надягав суху, що сушилася до сонця на моїх плечах. Тому я ніколи не захворював, хоч майже всі інші хворіли.

Оприлюднено в Без категорії