Думки про мову

Основною функцією мови є виміна інформації або знання. Відомим є факт, що для дитини вивчення мови є природ­нім, біологічним процесом. Неврофізіологічна структура лю­дини уможливлює їй говорити мовою світу, одначе розговірна мова розвивається завжди у суспільно-психологічному середо­вищі й спілкуванні з батьками, ріднею й оточенням. Продовження

Вірність Богові

Ідеал пластунів покривається із ідеалом християн, бож вони прямують до перемоги добра над злом, бувши сильними релігійно та національно індивідуальностями, вони стають носіями глибокого етосу любови, краси, правди, волі. Продовження

Розміри та пропорції щита і фігур

Важливою частиною кожного герба є його щит, на полі якого зображають гербові фігури. Форми щита у різні часи були різними. Про них сьогодні не говоримо. У деяких країнах приймались ті чи інші щитові форми, які з часом змінювались. Продовження

Гутірка для юнацтва: Пластун вірний Україні

Друже, я знаю, про яке свято Ви питаєте! Недавно ми були на панахиді за поляглих у день 1-го листопада, а тепер маємо свято „Базару”. Але чому ми завжди святкуємо такі сумні свята, а інші мають лиш „геловін” і різні інші „фани”? (з англійської: жарт, забава). Продовження

Добре діло

Чи у вашій станиці є старші сеньйори, які живуть самі або в домах для старших? Зорганізуйте свій гурток і відвідайте їх. Ви зробите їм приємність але й напевно довідаєтеся багато цікавого. Наші старші сеньйори пережили бурхливі часи про які можуть вам розповісти, як і розказати про свої перші роки пластування. Візміть приклад від гуртка Водограй і відвідайте їх. Продовження

Коритися Пластовому Законові

Одним з Головних Обов’язків пластуна є коритися Пластовому Законові і пластовим властям. Правда, в цьому обов’язку проявляється те велике значення, яке Пласт дає громадській дисципліні. Продовження

Бі-Пі про радість життя

«Добрий громадянин то одинокий фундамент на якім можна збудувати й удержати в могутності державу» — пише польський пластун — публіцист Ґлясс.

Доброго в цілому значінню того слова, громадянина треба виховувати від молодости. Таку роботу сповняє Пласт. Продовження

Пощо і в який спосіб має Пластун вести щоденний записник

Неодин Пластун(ка) пробував вести дневник (от хочби на минулих літних вакаціях), та мало хто здає собі ясно справу з того, до чого властиво сей дневник потрибний. Одні говорять: «приємно буде на старі літа читати Одиссею своєї молодости», другі: «вироблю собі стиль», а інші повторяють без розуміння фразу: «дневник вироблює силу волі». Продовження