Елементи пластових сходин

Маєш труднощі з програмою сходин? Хто їх не мав і не має?

Плянування сходин є, здається, найчастіше опрацьовуваною темою в Пласті. Я читав на цю тему ряд добрих статтей, навіть книжечок. Здавалось би, що вже нічого нового, а головно цікавого не можна написати. Та часом хочеться щось трошки перелицювати, подати з іншого підходу. Може цей інший порядок плянування сходин припаде комусь ліпше до вподоби й поможе йому перевести цікаві сходини.

Ось шість елементів успішних сходин:

1. Інструктаж у пластуванню. Під цим розуміємо введення у якусь пластову прикмету або пластову вмілість, що поможе стати нам ліпшими пластунами. Тут належить все те, що маєш у твоїй виховній програмі. Цю частину можеш перевести в ріжних формах:

 • Слово, але коротке й змістовне. Вживай до цего таблиці, рисунків, образків. Як маєш епідіяскоп чи кіновий прожектор -використовуй їх. Запроси якогось чужого, але доброго промовця і обзнакомленого з темою. Ніколи не читай, говори з пам’яти!
 • Гутірка. Підготуй тему, для її представлення зужий найбільше 3 хвилини часу. Умовся з двома-трьома юнаками, щоби „вскочили” в дискусію з „єретичними” думками. Це викличе реакцію і зацікавлення. Не переривай диспутантам, але пильнуй, щоби говорили коротко, не повторювали аргументів, і не відходили від теми. На закінчення зреасумуй коротко й закінчи. Конклюзія конечна.
 • Демонстрація. Багато тем можна найкраще вияснити практичною демонстрацією. Радше показуй, чим говори. Нпр. пакування наплечника, роблення полевого ліжка і т.п.
 • Драматизація. Деякі теми вимагають дещо драматичного забарвлення, нпр. безпечний спосіб уживання сокири, перша допомога.

2. Пластування у практиці. Це практичне виказання, що юнаки опанували пластові вміння і знають, як їх застосувати: виказують бистрість у орієнтації і скорість у дії, обсервують і витягають відповідні внески, вживають змислів, мають засіб практичних умілостей. Це робимо найчастіше у формі гор, які мають на меті ці речі розвинути й закріпити, а теж у формі змагань, індивідуальних чи групових.

Тут належить теж впоряд. Привчаймо юнацтво реаґувати на німі знаки руками. Воно розвиває чуйність і обсервацію.

Zahalne_Plastuny_jdut_sharoyu

Пам’ятаймо, що найкраще навчитися: зробити це самому!

3. Веселе. Додає ріжнородности до програми сходин, а теж виховує почуття збірноти й викликає ентузіязм. Використовуйте до цего:

 • Розривкові гри – з натиском на фізичний рух і веселість.
 • Спів. Веселі й серіозні пісні, нові й старі. Веди живо, підготов усі добре.
 • Кличі – гурткові або курінні, на таборі (примір „ракета”). Хай видумують все щось нового. Це виладовує енергію, але рівночасно вироблює єдність і дає настрій.
 • Оповідання з життя. Запрошуй до цего добрих балакунів зпоміж пластунів або з поза Пласту. Розповіді мають бути короткі, але дійсно цікаві й добре передані.

4. Надхнення. Ріжні засоби для унагляднення юнакам ідейних підстав Пласту в життєвих умовинах:

 • Церемонії. Відкриття й закриття сходин, заприсяження, піднесення у ступенях, відзначення, введення в уряд – повинні відбуватися торжественно з добре підготованим церемоніялом.
 • Присяга, закон. Принагідне рецитування цілости чи частин пластової присяги чи пластового закона – головно при святочних нагодах.
 • Мінута виховника. Коротке й повне надхнення слово виховника перед закінченням сходин.

5. Порядкові справи. Не забудь полагодити їх на кожних сходинах. Але старайся витратити на це якнайменше часу,

 • Стверди приязність.
 • Відчитання протоколу з попередних сходин, головно рішень і плянів до виконання.
 • Перевірка чистоти, однострою і відзнак.
 • Повідомлення й накази. Подавай коротко, конкретно, ясно. Оминай несуттєвих пояснень. По проголошенню – провір, чи всі вислухали й зрозуміли. Виклич одного чи іншого юнака, щоби повторив.

6. Врешті останній елемент – це плянування. Воно рідко є в програмі сходин, але без цього ніякі сходини на можуть бути успішні. Присвячуй цему багато уваги. Раз в рік присвяти одні сходини в цілости плянуванню. Це найважніші сходини.

Перед кожними курінними сходинами повинні відбутися сходини Ради Гурткових з приявністю усіх впорядників, для усталення програми сходин і визначення виконавців поодиноких точок. Перед сходинами гуртка впорядник повинен усе усталити їх програму з гуртковим.

Попробуйте будувати програму сходин так, щоб усі ці елементи були в них заступлені.

Це не значить, що кожний елемент буде репрезентований окремим зайняттям. Багато зайнять можуть мати в собі декілька елементів.