Елементи устрою гуртка і куреня

Mstyslavovychi_2014_Ustanovchi_dokumenty_1

ГУРТОК

1. Гурткова Рада — це особливі сходини гуртка, які звичайно відбуваються щонайменше один раз в році і на яких вирішуються найважливіші справи, зокрема вибір гурткового проводу та обговорення річного плану праці. Всі рішення Гурткової Ради приймаються явним голосуванням і більшістю голосів членів гуртка. Рішення стають правомірними після узгодження з впорядником (або зв’язковим КПС, якщо гурток не має впорядника).

2. Назва (символ). На своїй першій Гуртковій Раді гурток вибирає назву, яка стає символом його діяльности на час усього побуту в юнацтві. Звичайно це є назва звіря, птиці чи рослини, прикмети якої найкраще характеризують бажання позитивного розвитку цілости гуртка. Оскільки раз вибрану назву не міняємо, цей вибір треба всесторонньо обговорити й тільки тоді остаточно вирішувати. Тут особливо треба звертати увагу на виховний принцип у виборі назви (символу). В одному курені не може бути двох гуртків з однаковими назвами.

3. Порядкове число Кожний гурток має своє порядкове число в курені, яке надає і може змінити Рада гурткових.

4. Прапорець (гурткове знамено) Гурткове знамено — це прапорець, зроблений з білого полотна у формі рівнобедреного трикутника (основа 25 см, висота 30 см), при чому рівні боки мають заокруглену форму. З обох кінців основи пришиваються шнурочки (8 см довжини) з білого полотна, щоб прапорець можна було прикріпити до держака. У вершині трикутника є нашитий із правої сторони знамена рівнобедрений трикутник із матеріалу барв куреня чи самостійного гуртка (висота 8 см). Посередині прапорця, по правій стороні нашита сильветка символу (назви) гуртка з матеріалу чорної барви. У горішньому вершку з правої сторони подане число гуртка в курені та число куреня (підготовчий курінь не має числа); самостійний гурток в цьому місці має букву «С». Лівий бік прапорця залишається білий без ніяких нашивок. Гурткове знамено звичайно носиться припнятим до пластової палиці або іншого відповідного держака. Прапорець носить і зберігає у себе гуртковий. Під час курінних таборів гурткові прапорці можна завішувати на щоглі нижче курінного знамена.

5. Книга гуртка. Кожний гурток веде «Книгу гуртка» (форму і зміст книги затверджує КПС), яка після ліквідації гуртка передається в архів куреня.

Knyhy_hurtka

6. Звичаї. Гурток може творити й вводити в життя свої окремі звичаї, але вони мусять бути згідні з пластовими традиціями. Головне — нав’язуючи до давніх традицій, творити свою власну.

КУРІНЬ

1. Курінна Рада. Курінна Рада — це збір членів цілого куреня для вирішення важливих справ, як, наприклад, вибір курінного проводу, обговорення і прийняття річного плану праці, урочистого відзначення річниці патрона чи дати створення куреня тощо. Перша установча Курінна Рада також обговорює проекти барви та патрона куреня. Курінну Раду скликає зв’язковий КПС або Рада гурткових за згодою зв’язкового КПС. Радою провадить курінний, але коли в програмі є вибір чи перевибір курінного проводу, тоді Радою провадить президія, вибрана з членів куреня (які не є членами уступаючого проводу), виховників чи окремо запрошених осіб. Всі рішення приймаються відкритим голосуванням і стають правомірними в разі погодження із зв’язковим КПС.

2. Патрон. Патрон куреня — це видатна покійна особа з українського минулого, яка відповідає пластовому ідеалові українського громадянина. На терені одного краю та сама особа може бути патроном тільки одного куреня. Патрона куреня пропонує установча Курінна Рада, а затверджує КПС на внесок Крайового Коменданта УПЮ. Рада гурткових підготовляє короткий життєпис пропонованого патрона куреня, який після формального затвердження КПС повинен бути вивчений членами куреня і який має зобов’язувати їх у їхній пластовій діяльності й поведінці.

3. Барви Кожний курінь УПЮ має свою барву — одну або більше, комбінація яких є неповторна на терені краю та затверджена КПС.

4. Знамено

  • Знамено куреня є його атрибутом в УПЮ. Курінне знамено вживається при кожній нагоді, коли курінь збирається в пластових одностроях, на таборах, зустрічах і мандрівках та при нагодах, де курінь або його відпоручники виступають як пластова частина. Знамено носить і зберігає хорунжий або тимчасово інший юнак, призначений Радою гурткових. У випадках, коли курінь виходить із курінним прапором, знамено не вживається.
  • Знамено куреня — це полотняний або сатиновий квадрат розмірами 75×75 см барви куреня, яка була затверджена КПС. Якщо курінь має дві або більше барв, тоді знамено складається з двох головних барв, які сходяться між собою на діагоналі, яка біжить від лівого нижнього кута до правого верхнього. На правій (лицевій) стороні знамена посередині квадрату нашивається пластовий герб — біла лілея із золотим (жовтим) тризубом, висотою 15 см. По лівому боці пластового гербу нашивається порядкове число куреня, по правому буква «Ю» висотою 10 см. Число й буква є білої барви. На лівій (оборотній) стороні знамена не поміщуємо ніяких нашивок. Знамено підготовчого куреня є таке саме, лише не має порядкового числа куреня. Знамено носиться прикріплене до держака довжиною 180 см та діаметром 3 см.

5. Порядкове число. Реєстр чисел юнацьких куренів ведеться в кожному краю окремо; уживається арабські числа. Традиційно непарні числа, починаючи від 1, призначені для куренів юнаків; парні числа, починаючи від 2, призначені для куренів юначок. КПС призначає постійне реєстраційне число на внесок Крайового Коменданта УПЮ після успішного закінчення пробного періоду підготовчого куреня. Числа визначають порядок затвердження КПС, і тому курінь не може резервувати собі якесь особливе число.

6. Прапор куреня — це символ пластової ідеї. Його може мати тільки курінь, який є затверджений КПС і одержав порядкове число. Підготовчі курені не можуть мати курінних прапорів, а користуються тільки знаменами. З прапором курінь виходить під час урочистих чи святкових виступів. Прапор носить і зберігає хорунжий при допомозі двох підхорунжих, затверджених Радою гурткових (…).

Текст присяги пластового куреня на прапор під час посвячення чи інших урочистостей:

«В приявності представників Пласту і громадянства даємо тут пластове слово чести, що в нашому пластовому прапорі шануватимемо завжди видимий знак благородної ідеї Пласту і не зневажимо його ніколи ділом, яке свідчило б, що ми забули про важливі для нашого народу і для людства цілі Пласту».

Текст присяги хорунжого на прапор в день перебрання обов’язків:

«Даю пластове слово чести, що цей, повірений мені Вами, друзі / подруги, прапор _________-го куреня Упаду Пластунів / -ок Юнаків / -чок імені_______________________, зберігатиму і носитиму в пошані, належній знамену пластової ідеї та українського Пласту».