Готування щогли на прапор

Щогли можуть бути одноцілі, тобто з одного дов­гого, тонкого стовбура, звичайно з ялиці чи смереки, або складені з кількох коротких дрючків, навіть з пластових палиць.

У першому випадку Тобі треба:

  1. устійнити, яка заввишки має бути щогла;
  2. за дозволом, зрубати відповідне дерево;
  3. приготовити прилад для вішання прапорів;
  4. закопати щоглу на вибраному місці.

Якщо до цієї роботи приділено один гурток, тоді працю можеш поділити між двома групами. Одна копає яму і приготовляє прилад для вішання прапорів, а з другою йдеш у ліс заготовляти матеріял. Довжину ба­жаного дерева треба знати заздалегідь, щоб щогла і по­вішений на ній прапор творили з довкіллям гармонійну цілість. Нашвидку зрубане дерево часто може вже на місці виявитися невідповідним для вжитку.

Ножиці до щогли

Під час заготовлювання дерева на щоглу друга група викопала вже яму, приготовила прилад для ві­шання прапора, а в потребі теж “ножиці”, щоб ставити щоглу.

“Ножиці” це два відповідної довжини прямі дрючки, зв’язані линвою приблизно на віддалі двох кроків від їх тонших кінців.

Встромивши товщий кінець щогли в яму, підпи­раємо і підносимо її “ножицями” і допоміжними линва­ми до потрібної позиції. Поставлену прямовисно щоглу обсипаємо викопаною землею, утрамбовуючи її з усіх боків дрючками. Тобі як керманичеві треба добре вва­жати, щоб щогла стояла прямовисно не тільки, коли на неї дивитись спереду, але теж з усіх боків.

Щогла

Складані щогли з круглих жердок, різаних лат або пластових палиць можемо зробити з трьох або і чоти­рьох частин (“поверхів”). По­чинаючи знизу, першу части­ну творять три зв’язані разом жердки, другу дві, а третю і четверту поодинокі жердки, лати чи палиці. Найнижчу ча­стину вкопуємо неглибоко в землю, а цілу щоглу тримаємо в прямовисній позиції линва­ми, які прив’язуємо до міцно вбитих у землю кілків. Таку щоглу можна поставити навіть у закритому приміщенні (за­лі), прикріплюючи линви до долівки.