Купіль і плавання

Науку плавання переводять поучники, які самі добре опанували цей рід спорту та рятівництво.

Поучник мусить передбачити усе, щоби запобігти нещасливим випадкам.

Загальні вказівки:

а) З огляду на безпеку:

1) Призначене місце на купіль і науку плавання повинен поучник точно очеркнути та назначити,

2)Для початкуючих глибина небільша як 1.20 до 1.30 м.,

3) Не провадити навчання на дуже рвучких місцях,

4) В часі купелі чи вправ, визначити 2-ох учасників(ць) що вміють добре плавати, щоби держали порядок та наглядали а в разі потреби несли поміч. До диспозиції мусять мати одну — або дві жердки довжини 4-5 м.

б) З огляду на здоровя:

1) В часі науки плавання (купелі) треба звернути увагу на вуха. Вражливі вуха можна затикати на час купелі ватою намоченою товщем. Коли підчувається біль у вухах слід звернутися до лікаря,

2) Безпосередньо по їді не вільно йти до води. По малій перекусці переждати годину, по більшій 2 години,

3) Не входити до води зігритому,

4) Коли виступає „гусяча скіра” сейчас вийти з води.

в) В часі купелі:

1) Заки юнак(чка) зануриться у воду, нехай звогчить водою шию, голову, пахи та живіт. У воді треба цілий час рухатися (не мокнути). (За вийнятком малих передишок між одною а другою вправою),

2) По виході з води не оставати без руху. Коли зимно, витерти тіло ручником до суха та одягнутися.

В часі соняшної купелі не доводити до того, щоб злізла скіра.

Подаємо кілька водних гор:

1) Перегони: можна уладити там і назад на короткій трасі. Коли є вода пливуча, то раше проти води. Юначки входять до води (по бедра, пояс) уставляються в ряд – та на даний знак рушають. Підчас плавби стараються один другого випередити, допомагаючи собі руками наче веслами.

2) Вправи в колі: (Звізда) – 6-8 юнаків(чок) уставляються у воді вколо і подають собі руки. „Коло” починає крутитися. Тоді на даний знак юнаки 1, 3, 5, 7, кладуться на воду, ноги до середини разом оперті об себе, – в той спосіб твориться звізда, що крутиться.

3) Водна боротьба: Юнаки уставляються в двох лавах, один напроти другого, на даний знак присками водою стараються одні других виперти із занятих становищ.

4) Ловля риб: Юнаки ловляться за руки, неначе б творили сіти, та стараються в ту сітку зловити юнака-рибу. Юнак-риба не може сітки розірвати, може одначе втекти, або дістатися поза сітку поринаючи.

5) Перетягання на воді: два юнаки стають напроти себе та подають собі руки. Прочі (дві групи) однаково сильні стають за одним та за другим юнаком, ловляться руками за бедра а на даний знак перетягаються. Побідником стає та група, яка перетягнула останнього юнака через границю, що є в тому місці, де уставлялися напроти себе два перші юнаки. Найкраще виглядає коли одна група прорветься і всі… падуть у воду.

6. Боротьба верхи: Юнаки діляться на дві групи. Кожна група уставляється у воді напроти себе окремо у дволавах. Задні ряди обох груп вилізають на плечі юнаків з перших лав (неначе б на них сиділи). На даний знак ряди наступають на себе. Юнаки стараються струтити один одного з плечей у воду. Боротьба у воді далеко завзятіша, бо юнаки не бояться упадку на тверду землю. Звертати увагу, щоби в розгоні боротьби юнаки, що падають, не задовго оставали під водою.

7) Стріл до ціли: Юнаки (по три — пять) уставляються у віддалі 5—10 кроків у воді (глибина події по груди). Один юнак стоїть в середині. Юнаки стараються поцілити мячем в середнього. Середній старається уникнути прицілу мячем, занурюючися в воду. На місце поціленого приходить юнак, що поцілив.

8) Змагання в нуркуванні: Вишукуємо кілька відповідно великих каменів та стараємося винести їх з води. Хто винесе найбільше каменів при одноразовім нуркуванні, той стає побідником. Гра у воді на глибині грудей чи шиї.

9) „Когутик” на воді: Два ряди уставляються боком до себе. Скачуть на одній нозі та стараються ударом плеча звалити свойого противника.

Коли юнаки освоїлися вже з водою, тоді приходить на чергу перші вправи. Усвідомлюємо юнаків, що коли ми втягнемо воздух тіло буде плавати на поверхні води.

1) Вправа: Юнаки вдихують воздух, занурюються та повзають на колінах і руках 1—2 м. на дні.

2) Вправа: Юнаки роблять ту саму вправу з ним, що втягають якнайбільше воздуху до грудей. Юнаки переконуються, шо повзати по дні неможливо, бо вода виносить тіло на верх.

3) Вправа: Юнаки втягають воздух, занурюються під воду — рівночасно присідаючи. (Коліна до грудей, руками хватають за стопи). Вода виносить тіло догори.

4) Вправа: Прийняття постави до плавання. Юнаки виконують вправу як попередньо з тим, що коли вода винесе тіло нагору, юнак випростонує тіло.

5) Вправа: Щупак. Це є властива вправа до науки плавання. Юнак уставляється плечима при стрімкому березі (стрімкий берег може заступити прамовісно до вложена та підперта дошка) на глибині грудей. Юнак опирає о стіну (дошку) стопу правої ноги на висоті коліна, подається легко до переду, випростовує перед себе руки і пальці, а долоні держить разом. У слідуючому моменті підносить та опирає о дошку також ноги на якій стояв, — занурюює легко голову під воду та сильним, енергійним рухом простує ціле тіло відбиваючись ногами. В той спосіб вперше находиться в поставі пливацькій. Цю вправу переробляти докладно та звертати увагу, щоби учасники(ці) осягали якнайдальші віддалі (після відбиття ногами).

„Жабка”. — Насамперед учасники(ці) мусять опанувати рухи „на сухо”, щоб могли їх швидше та краще засвоїти, та щоби можна було неправильні рухи належно виправити.

Вихідна постава: тіло в засадничій поставі, руки вверх, одна коло одної, долонями звернені допереду. Учасник(ця) дивиться вгору, на „1”: руки перенести боком до бічного положення, рівнобіжно до землі, — долонями звернені до землі. Рівночасний вдих. Ноги залишаються в засадничій поставі.

На „2”: перенесення рук перед груди, руки зігнені в ліктях, долоні звернені до переду находяться під бородою, великий палець та вказуючі дотикаються, — рівночасно наступає піднесення коліна боком вгору, — стопа близько коліна ноги, на якій спочиває тягар тіла.

На „3”: випрямлення рук до вихідної постави з рівночасним видихом, піднесена нога простується енергійним рухом вбік та повертає до по стави.

Вправи при скісно нахиленому кадовбі:

В тій поставі виконуємо рухи раменами, як в попередній вправі, неначе б груди лежали на воді.

Рухи рук у воді: як при вправі ч. 2 з тим, що учасники(ці) виконують попередньо засвоєні рухи — у воді.

Дальше слідують рухи, получені з віддихом припровадженні рук боком подається тіло до переду, при чому винурюється голову з води, наступає вдих і голова знову занурюється. При русі рамен вперед — видихується воздух під водою. Наступає коротка павза і рухи починаються наново.

„Щупак” у полученні з рухами рук відбиваємося від берега чи дошки ногами, як це вже вище подано, з тим, що виконуємо двічі або тричі руками рухи, які ми вже засвоїли.

Рухи ніг: Два юнаки (вода до пояса) лицем до себе подають собі руки, третій кладеться на руки лицем до води так, що його піддержують юнаки на воді. В цьому положенні юнак вперше виконує повні рухи на воді. Рамена виконують попередньо засвоєні рухи — у воді. При переношенні рамен перед груди, як це було попередньо подано, наступає притягнення обох ніг боком до кадовба (коліна назовні). При випрямленні рук, ноги виконують енергійний рух боком взад та рух дотягнення ніг разом. Оба юнаки, що є призначені допомочі, поволі поступають в напрямі, в якому плине пливун, вкінці приходить хвилина, коли юнак самостійно пливе поволі дальше.

Спокійне плавання.

Одначе початкуючий юнак не має ще витривалости, а це тому, що його рухи не є зовсім опановані, гармонійні та швидкі. Щоб навчити спокійно плавати треба знову зачинати від. „щупака”. Щоб краще учасники(ці) засвоїли собі спокійні рухи можна перепровадити змагання: а) — хто при „щупаці” одержить найбільшу віддаль? — б) хто перепливе означену віддаль при якнайменшому числі виконаних повних рухів? Важне, щоб в часі науки пливацьких рухів, юнаки засвоювали собі і віддих. Віддих дуже важний, бо хто вміє опанувати віддих, цей спокійно плаває, — менше мучиться.

Коли в деяких випадках учасники не могли б навчитися плавати „жабкою”, тоді можна вчити плавати грудним, природним стилем, з тим, що: а) голова занурюється тільки по бороду, вдих та видих над водою, б) рухи рамен перемінні, рамена простуються вперед, опісля виконують рухи під водою, в) ноги підчас виконування рухів мусять згинатися в колінах.

Коли юнаки опанують можність удержуватися на воді, можна навчити їх других стилів: кравль, плавання навзнак і т. п.