Лікарський мяч (Medizinball)

Одним з дуже уживаних при руханці й спортових грах приладів є лікарський мяч т.зв. Medizinball. Є це великий скіряний мяч вагою біля 3 кг. Ці дві його прикмети (величина і вага) виріжняють його зпоміж інших подібних приладів і підносять його руханкову й спортову вартість. Надається він до всяких вправ, а головно до метів, штовхів, кружання, при чому вправляти можуть усі як хлопці, так дівчата. Винайдено його в Америці, звідкіля прийшов в Европу. Зпочатку вживали його головно боксери, а опісля перейшов як тренінговий засіб до усіх ділянок спорту. У нас досіль про нього дуже мало говорилось, ще менше писалось. Справа одначе гідна того, щоб — особливо тепер з весняною порою — присвятити їй кілька хвилин спортової програми.

В дальшому подаємо ряд підготовчих вправ та спосіб їх виконання.

Мет в перед (а) Постава в розкроці, мяч тримаємо в обох руках, переносимо якнайдальше взад і після кількаразового сильного замаху викидаємо над головою вперед при випруженню цілого тіла.

Мет боком (б). Виконуємо з боку тіла, при чому випихаємо мяч раз лівою раз правою рукою.

Мет зперед грудий (в). Тримаємо мяч перед горішною частиною грудий і виштовхуємо його одною або обома рівночасно руками.

Мет взад з сильним розмахом. Після сильного розмаху перед так, щоб руки з мячем пройшли між ногами, викидуємо його взад поза себе над головою.

Мет взад проміж ноги. Глибоко вдихуючи переносимо мяч в гору й після сильного замаху вперед викидуємо його так, щоби пройшов між ногами.

Жонглювання двома мячами (ґ). Викидуємо один мяч і тоді коли він доходить найвищого пункту викидуємо другий і т. д.

В двійку. Сідаємо на проти себе й кидаємо вперед мяч після замаху взад (вимет вперед), після замаху в бік і т. д., або кидаємо взад поза себе.

Лежма. Кладемось і з повним замахом викидуємо мяч обома руками вперед з поза голови, та доходимо до сидячої постави. Кладемось і даємо мяч на ноги й викидаємо в напрямі голови.

Поставі стоячій. Положити мяч на ногах і підкинути його після підскоку. Можна рівнож примінити всілякі гри.

В двійку перекидаємося мячем в бігу.

„Борба за грище”. Два гуртки по 10—15 людей уставляються в напрямі довшого боку грища один за другим у відступі 2—3 м. Мяч має послідній і він, на приказ „зачинай” кидає мяч тому, який стоїть перед ним, а сам біжить вперед, та стає перед першим в приписаній віддалі. Котрий гурток скоріше перебіжить грище той побілить.

„Гінці”. Два гуртки уставляються побіч себе у відступі 5-7 м. гусаком, один за другим в розкроці. На приказ „зачинати”, кидає перший на переді мяч проміж ноги до другого, той до третого й т. д. аж до посліднего: той схопивши мяч біжить вперед, стає перед першим і знову метає взад проміж ноги. Мяча не вільно котити по землі.

Стаємо в коло й метаємо мяч до себе. По середині стає один пластун і він має переловлювати зле або за пізно кипений мяч. Коли вдасться йому переловити мяч, і тоді на його місце входить той, хто останній мав мяч в руках, а „ловець мяча” входить на його місце.

Мяч через сітку. Два гуртки по 4 до 6 люда стають в означеному прямокутнику, якого серединою переходить шнур на висоті 2 м. (Так, як при відбиванці). Один гурток кидає до другого понад шнур. Принимаючі мяч стараються зловити його в леті. Коли це їм вдасться тоді вони мають мет. За зловлений мяча числиться один пункт, коли це не вдасться противник одержує один пункт. Побіджає той гурток, який добуде більше пунктів протягом умовленого часу.

Так вправи як і гри можна всіляко комбінувати.