Пласт і протиалкогольний рух

Усім відомо, що Пласт є організацією, в якій її членам не вільно уживати алькогольних напитків, ні, курити. Таке домагання ставить один з основних пластових законів. Загал пластунів та його ідейні провідники з малими дуже виїмками придержуються сього.

Яке займає пластова організація становище до протиалькогольного руху?

Становище яке займає досі пластова організація за деякими виїмками – пасивне. Значить, пластуни самі не пють, не курять, стараються може близше освідомитися з алькогольним питанням і на сьому кінчиться уся їх робота. – Та й освідомлення не дуже то й велике, бо кине тільки пластову організацію, дивись — поводиться в життю так та й піде втертими шляхами, начеб ніколи не належав до Пласту. Якеж становище повинна заняти пластова Організація і Пластуни до алькогольного питання?

В сій справі хочу кинути кілька думок. Пластуни з пасивного становища, яке займали досі в алькогольному і нікотинному питанню, повинні заняти активне. Тільки самим не пити, за мало. Треба і се повинно стати одним з важних обовязків пластуна, протиалькогольну ідею поширювати серед свойого окруження, в дома, в школі, серед громадянства, на селі, в читальні. Для приміру наведу започатковану працю пластунів в Рогатині. Ще в 1924 р. гурток “Тур” дав ініціятиву до організовання в рогатинській гімназії Протиалькогольного Кружка. Першими його членами були майже самі пластуни і пластунки обох Курінів. Помалу до протиалькогольного Кружка почали вступати ученики і учениці гімназії. В третому році свойого істновання числив уже Протиалькогольний Кружок звиж 200 членів і став найповажнійшою орґаніаціею молоді. Минулого року наросла вже думка вийти поза межі Гімназії і поширити протиалькогольний і протинікотинний рух між укр. молодю середних шкіл в межах Польщі. Для успішного поширення створився тимчасовий центр а саме Союз протиалькогольних кружків в Рогатині, який приступив до видавання протиалькогольного орґану „Ми молоді”, що скоро поширився. Союз випрацював реґулямін для орґаніґації кружків, членські легітимації, членські відзнаки. А треба признати, що в усій протиалькогольній акції, від початку до тепер визначну і домінуючу ролю вели пластуни і на дальше взялися її вести.

Які завдання повинні поставити собі пластові відділи?

Активно працювати в протиалькогольному русі серед гімназійної молоді, організуючи протиалькогольні кружки, Перші пластуни можуть в гімназії дати ініціятиву, бо вониж не пють і не курять. В протиалькогольному кружку теоретично самі обізнаються з сим рухом, збільшають число членів і потраплять сим рухом захопити инших і вкладками піддержуть матеріяльно Кружок, приготовлятися до борби з алькоголізмом поза гімназією. Через активну працю в кружку, в якому будуть працювати, виконають один з важних громадських обовязків.

Та й для самої пластової організації зроблять велику прислугу. Знана усім річ, що найбільше перепон для збільшення числа пластунів се саме курення і пиття. 1922 р. до пласту в Рогатині вписалося 150 учеників. Колиж почали ставити острійші домагання і вимагати від пластунів, щоб не курили, то за якийсь час в Пласті остало всего 35 пластунів.

— Протиалькогольний і — нікотинний кружок мати буде на меті приготовляти нових членів до Пласту а Пласт не буде вже мати клопоту з сею язвою між молодю. Буде діставати вже освідомлених членів.

Годі вже уважати Пласт за звичайну забаву. Серіозно берімся до праці!

Заккнчуючи, кличу ще раз до Вас: „Станьте в вже раз правдивими пл. провідниками, що відвічають перед цілим укр. народом і його історією!