Пластові перестороги

Дуже неприємна річ говорити в Пласті, організації ідейної молоді, свідомої відповідальности за честь Пласту, про провини і кари за них. На жаль, всюди, де маємо діло з людьми, мусимо рахуватися з людською недосконалістю та помилковістю. І мусимо наш улад, нашу ідею берегти перед небезпекою з цього боку. Розуміється, знаємо докладно, що саме метою Пласту є виховання людини-громадянина і щось ще трудніше: самовиховання. А хто має виховуватися, той ще не є вихований отже може, й мусить помилятися, доки не навчиться, що й як треба робити. Але для самовиховання необхідна добра воля. Хто не хоче, той не може сам себе виховувати, ані не може нічого навчитися. Деінде можуть його примусити відповідно поводитися чи вчитися (наприклад, завданих лекцій). Але в Пласті член, в якого немає доброї волі, зовсім непридатний. У Пласті місце лиш для кмітливих, цікавих, здорових хлопців і дівчат, що хочуть засвоювати щораз більше пластових прикмет. Інших хай учить і виховує хто інший, а не Пласт. Тому в Пласті непотрібні нам кари, а вистачають  „перестороги”. Небагато їх і небагато разів їх повторюють, бо неохотними шкода труду й часу довго займатися.

Пластові перестороги, як і відзначення, призначені тільки для юнаків, що склали пластову присягу. При оцінці поганої поведінки прихильників УПЮ стосуємо тільки риски.

Пересторога є перш за все ствердженням, що юнак своїм учинком або поведінкою порушив своє пластове слово чести, яке врочисто склав перед друзями і на письмі. Надіючись, одначе, що це трапилося з причини ще неповного опанування своєї волі, тому що його скобині крила ще не розвинулись як слід, даємо йому змогу пізнати свою помилку і скріпити свою пластову поставу настільки, щоб це більш не повторилось.

Провину стверджуємо й даємо нагоду завернути з хибної дороги тому, хто провинився, найбільше тричі. Але робимо це у щораз рішучішій формі і різкішим способом, перед щораз ширшим колом друзів-пластунів. Коли ж тричі дана пересторога не мала успіху, тоді остаточно стверджуємо, що даний юнак зломив своє слово чести і цим заслужив на єдину пластову кару — виключення з Пласту.

Отож в Уладі Пластунів Юнаків ми устійнили такий спосіб давати перестороги:

Перша пересторога.

Ukraine_road_sign_2.2Якщо впорядник, або провід гуртка, завважує невідповідну поведінку або не надто різкий, але все ж таки непластоний вчинок юнака, що може бути наслідком ще неповної свідомости пластового слова чести, то впорядник чи провід обов’язаний звернути на це його увагу розмовою в чотири очі, без свідків. Одночасно можна записати йому в записник заступника гурткового відповідну кількість рисок за непластову поставу.

Коли ж після принаймні трьох таких довірочних розмов пластун все таки не виказує поправи або доконає вчинку, щодо якого немає сумніву, що він легковажно й свідомо порушив один із головних обов’язків пластуна чи одну з точок пластового закону, тоді цю справу на пропозицію заступника гурткового безумовно слід обговорити на сходинах гуртка. Провід гуртка, порозумівшись із впорядником, переводить доказ вини й дає першу пластову пересторогу, її слід вписати в особисту картотеку юнака і в гуртковому наказі подати до відома всім членам гуртка. Завданням усіх членів гуртка є всіма способами допомагати другові поправити свою поведінку. 

Друга пересторога.

Ukraine_road_sign_3.21Коли пластун знову провиниться супроти пластових обов’язків або супроти якоїсь точки пластового закону, то впорядник чи гуртковий провід має принаймні по одному довірочному завваженні зголосити це раді гурткових (через курінного суддю), а по переведенні слідства, порозумівшись із зв’язковим, може дати винному пластову пересторогу, її слід подати до відома всім членам куреня в курінному наказі і зареєструвати в особистій картотеці пластуна. Про другу пересторогу зв’язковий повідомляє батьків або опікуна юнака, бо вони можуть бути несвідомі його легковажних учинків і могли б мати виправданий жаль до пластового проводу, що не дав їм змоги допомогти юнакові привернути втрачену пластову поставу.

Третя пересторога.

Ukraine_road_sign_5.29.1У випадку ще одної провини, третю й останню пересторогу з попередженням про виключення дає винному булава кошового, по відповідному переслуханні і ствердженні вини на карному звіті перед кошовим (або іншим членом станичної старшини чи пластової групи, відповідальним за пластову виховну діяльність на терені даного осередку). До карного звіту, на який мають явитися також у потребі свідки провини, зобов’язаний зголосити винного суддя в порозумінні зі зв’язковим. Отримавши третю пересторогу, юнак має підписати відповідний протокол з визнанням своєї вини й проханням дати йому ще тільки один раз можливість поправитися. Цей протокол залишається в актах кошового. Третю пересторогу слід подати до відома на збірці коша або відповідним наказом, а батьків слід повідомити окремим листом від станиці (чи групи) з підписом кошового (чи провідника групи) і виразно зазначити, що це остання пересторога з попередженням виключення. Поведінкою такого юнака цікавиться особисто зв’язковий і двох членів його гуртка.

Перестороги на мандрівках і таборах.

Під час пластових таборів і мандрівок догану чи пересторогу може дати юнакові тільки комендант табору. Він обов’язаний негайно повідомити про це зв’язкового куреня. У випадках поважної провини на короткотривалих зустрічах комендант обов’язаний зголосити про неї на письмі зв’язковому куреня юнака з пропозицією дати пересторогу, одночасно подаючи свідків, потрібних для проведення слідства.

Як догану, так і пересторогу може комендант табору дати винному тільки на основі карного звіту, який відбувається, як правило, не раніше 24-ох годин після не-пластового вчинку. Карний звіт може також довести невинність обвинуваченого. На таборах чи мандрівках замість рисок за дрібніші провини комендант може доручити юнакові виконати щось потрібне для добра табору чи відмовити йому участи в деяких зайняттях або в грі загалу таборовиків.

У випадку, коли поведінка юнака загрожувала б здоров’ю чи безпеці його самого чи інших пластунів або перешкоджувала б у нормальних зайняттях у таборі, комендант може получити осторогу з одночасним відісланням юнака додому і негайним повідомленням про це батьків чи опікунів та зв’язкового куреня УПЮ.

Реєстр пересторог передає комендант табору чи мандрівки як додаток до звіту з проведеного табору відповідній пластовій владі, зокрема зв’язковим відповідних куренів.

Викреслення з УПЮ.

Викреслення не вважаємо в Пласті карою. Викреслюємо юнаків з Пласту:

  • коли вони не провиняються різко проти пластового закону, але з якихось, може, й проминаючих причин втрачають охоту пластувати, а не мають сміливости чи рішучости добровільно виступити з уладу юнаків;
  • коли пластун юнак (без виправдання) чотири рази не взяв участи у чергових, призначених для нього зайняттях;
  • коли не платив внеску — без виправдання — впродовж трьох місяців;
  • коли зголосив, що бажає виступити з Пласту, але не впорядкував як слід таких справ, як передача діловодства, вплата внесків тощо. Буває, що гурток не може ніяк зжитися з одним із своїх членів. Тоді рада гурткових допомагає йому найти інший, більш відповідний для нього гурток. Коли б це не вдавалося, то це дало б доказ, що пластове середовище йому не підходить. Йому залишається тільки просити про звільнення з Пласту, бо інакше пластовий провід був би примушений його викреслити.

Викреслений має право відклику до одного місяця від дати отриманий повідомлення про викреслення. Відклик треба подати до крайової пластової старшини через пластовий провід, що викреслив пластуна.

Викреслений юнак може бути наново прийнятий до Пласту, але на його прийняття, крім згоди ради гурткових, мусить бути згода крайової пластової старшини. Він вступає наново у ступені пластуна прихильника. 

Виключення.

Виключення з Українського Пластового Уладу є єдиною карою, яку стосують до пластуна юнака тоді, коли він, не зважаючи на всі отримані перестороги, далі діє на шкоду власну, шкоду інших пластунів і шкоду Пласту, або коли він свідомо так провинився, що стосування тільки пластових осторог було б залагідним засобом, а зокрема коли він зробив злочин, що порушує державний закон.

Кару виключення стосує рада гурткових за згодою зв’язкового або один з вищих пластових проводів у порозумінні зі зв’язковим. Кара виключення може бути у спеціяльннх випадках загострена не більше ніж три-місячним бойкотом. Товариський бойкот, який полягає в тому, що членам куреня не вільно до покараного юнака взагалі говорити і з ним приставати, це дуже гостра кара. Всі члени куреня мусять виконувати його солідарно. Тому бойкот мусить бути схвалений на курінних сходинах, а гурткові проводи (заступник гурткового) дбають про його суворе проведення.

Рішення про виключення слід доручити юнакові з точним поданням причин, а відпис переслати батькам. Виключений має право відклику до крайової пластової старшини до одного місяця від доручення повідомлення про виключення. Відклик треба вносити через пластовий провід, що виключив юнака.

Юнак, що його рішено виключити з Пласту, автоматично припинений у всіх своїх пластових правах аж до остаточного вирішення справи.

Після одного місяця від доручення юнакові рішення про виключення відпис рішення враз з евентуальним відкликом слід переслати до крайової пластової старшини для затвердження виключення або для розгляду відклику. Рішення крайової пластової старшини в справі виключення остаточне.