Пластові прикмети у Гетьмана Богдана Хмельницького

Про нашого найбільшого національного Героя пише польський історик Др. Людвик Кубаля:

«Був це чоловік під кождим зглядом надзвичайної міри – перерастав людей високо даровитих до цьої степени, що входив в не збагнуті области.

…Умів укрити свої наміри, в ріщаючих хвилях не вагався; – всюди могуча воля і залізна рука.

Ця його рішучість получена з вродженою бистротою, виробленою і випробуваною в важних спробах і надзвичайних пригодах життя, позволяла йому в найбільших злиднях зберечи спокій ума і свобідне володіння розумом. Не тратив ціли з очий і не було такого тяжкого положіння, з якого не зумівби видобутися з пожитком для себе.

1938_Masyutyn_z_Paruzhu

«Rebus in ardnis audax et providaus» говорено про нього в Польщі.

…Непевність внутрішнього дня і небезпеки, які його зі всюди окружали, були джерелом його гідної подиву енергії і бистроти; відси чуйність, зручність в доборі людей і вибір за кожної зміни умовин, відси ці можливі відрухи, скільки разів вітрив нещирість і зраду. В безнастанній боротьбі між життям і смертю не знав відпочинку і півсередників, не вагався, не відволікав: під впливом самоохоронного інстинкту ішов дорогою найслабшого опору туди, відки бачив найбільший хосен і безпеку. Загальне русло обставин не підривало його, не вивертало, не несло колодою ані не лишало корінякою на мілині, – бо воно сягало йому ледви по коліни.