Плавання стилями

Вступ. Плавання в пластуванні займає одне з найважливіших місць. На це твердження складається багато причин. Пластун повинен не тільки дати сам собі раду у воді, але й має бути готовий дати поміч слабшому або потапаючому у випадку крайньої потреби. Отже, поручається морським пластунам вправляти довго тривалі віддалі та стилі, які до цих вимог надаються, а саме: горілиць, клясичний і кравль. Ці стилі теж поручає Морська Академія.

Загальне. Людина трохи тяжча від маси води, яку випихає (закон Архімеда), тому засадничо не потребує вчитися плавати, тільки вчитися рухів, які держали б тіло на поверхні води та поштовхували його вперед. Початкові вступні вправи, т. зв. суха заправа, як також вправи в віддиханні, є основою для вправ на воді. При сухій заправі початкуючий пливак скріплює свої м’язи та набирає техніки віддиху, але засадничо вчиться плавати тільки у воді. Підчас всяких родів плавання на грудях чи горілиць тіло лежить на воді випрямлене, та свобідно. Підчас плавання горілиць голова з тулубом творять одну лінію. Борода піднесена трошки вгору. Підчас плавання на грудях голову підноситься понад поверхню води. Руками вдержуємо рівновагу й надаємо напрям. Ноги є рушієм, що відпихаючи масу води взад, порушають тіло вперед та надають скорість. При плаванні вироблюється всі м’язи, найголовнійший для здоров’я ритмічний віддих, якого не маємо при інших родах спорту (прим, в копаному м’ячі).

Стилі. Є дуже багато родів плавання, але досвід і практика виказали, що найбільше практичні стилі, це горі лиць, грудний і кравль.

ГОРІЛИЦЬ

Вихідна позиція: тіло лежить горілиць в позиції на “струнко”, рухи рік і ніг відбуваються на чотири такти. З позиції “струнко” підносимо руки до висоти рамен, долонями до води, лікті притягаємо до ребер, руки підносимо до висоти голови, долоні відвертаємо, руки випрямлюємо, зачеркуємо якнайбільший круг, приходячи назад до вихідної позиції.

Рухи ніг: Підтягаємо ноги догори, пяти разом, опісля викидаємо їх сильно на боки та скоро приходимо назад до вихідної позиції, закреслюючи ногами еліпсу.

Координація рухів: Починаємо рухами рамен.

Коли рамена випр’ямлені, починаємо рухи ніг – найперше рамена до вихідної позиції, опісля ноги. Цей сильний рух і ніг підштовхує тіло догори і вперед. Рівночасно треба правильно віддихати, набираючи повітря устами перед рухом рамен та опісля випускати поволі носом підчас одної одиниці руху.

ГРУДНИЙ

Тіло лежить поземо на воді, руки випрямлені вперед, ноги прямо взад. Рухи рук: руки закреслюють півколо до прямого кута з тілом (так звана висота рамен), лікті притягаємо на долину до ребер, передні рамена і долоні нижче тіла, руки скоро прямо вперед до вихідної позиції. Рухи ніг: ноги разом з малим розхиленням в колінах, коліна підтягаємо до переду, тримаючи разом пяти, ноги викидаємо на боки, закреслюючи півколо, ноги вертаються назад до вихідної позиції.

Координація рухів: Якщо рамена закреслили вже півколо, лікті починають приходити до ребер, тоді підтягаємо ноги. Коли руки прийшли до вихідної позиції, тоді ноги закреслюють півколо і скоро приходять до вихідної позиції. Віддих:

При цьому роді плавання голову можна тримати над водою, або занурювати. Пливак вдихує, коли рамена викидають тіло догори і вперед, видихує устами або носом під водою, коли руки приходять до вихідної позиції.

КРАВЛЬ

Вихідна, позиція: В цім роді плавання тіло лежить на поверхні води, випрямлене якнайбільше можливо. Рухи рук виконується на зміну в роді черпаків, викидаючи їх попри голову якнайдальше вперед. Вони тягнуть масу води під тіло та виходять на поверхню вводи коло бедер. Ноги виконують серію ударів згори вдолину в роді ножиць. Вдихується, коли “голова, звернена вбік підчас викиду правої, або лівої руки. Видихується під водою носом, або ротом підчас переходу голови з лівої в праву стогюну, або навпаки. В цім роді плавання найважніше, це ритм рухів і віддих.

Плавання в хвилях. Коли говоримо про плавання в хвилях, мусимо вміти розрізняти два роди хвиль, а саме: довгі і короткі. Короткі хвилі є в ріках, ставах і озерах. Довгі, або морські хвилі є в морях і дуже великих озерах. Короткі хвилі з наглими змінами є дуже небезпечні. До цього роду хвиль найкраще вживати грудний стиль, лише вдихується на хребті хвилі, а видихується при опаді (долина хвилі). Багато лекше плавати на морських хвилях, очевидно, в їх напрямі, які є довгі і високі, бо вони несуть пливака без його особливого напруження. Одначе плавання в хвилях вимагає знання рухів води, припливів і відпливів, глибини води, напряму вітру, коротко кажучи: плавання в морських хвилях вимагає деякого знання навігації.

Закінчення. Тяжко на письмі подати вичерпуючі інформації, які рухи та дії треба виконати при навчанні кожного стилю. Це може зробити тільки інструктор на морському виш кільному таборі.

Засада плавання така: ХТО ДОБРЕ ВІДДИХАЄ, ТОЙ ДОБРЕ ПЛИВЕ!

Заввага: Всі рухи є подані в т.зв. “одиниці рухів”. Одиницею рухів називаємо цей рух, який починається з вихідної позиції та опісля приходить назад до вихідної позиції.