Поведінка пластуна в однострою

Привіт одинцем. Коли Ти йдеш сам у пластовому однострою (з на­криттям голови), тоді вітаєш усіх стрічних пластунів, рівних Тобі і старших, а також і знайомих Тобі непла-стунів приложенням випрямлених трьох пальців пра­вої руки (палюх притримує мізинний палець на долоні) до краю накриття голови над зовнішнім краєм правого ока. Коли Ти без накриття голови, то руку із складеними пальцями, як вище, підносиш до висоти плеча.

Віддавання почести на відкритому повітрі. Коли Ти в однострою сам віддаєш почесть гімнові, чи маршуючому попри Тебе відділові, тоді приймаєш сам поставу на “струнко” й вітаєш, як описано при при­віті одинцем, так довго, поки не пройде прапор чи від­діл або не відспівають усього гімну.

Поведінка в церкві. Коли Ти прийшов на службу Божу в однострою, але не з відділом пластунів, а одинцем, тоді зразу здіймаєш накриття голови перед входом до церкви, але не вико­нуєш ніяких впорядом приписаних рухів, приймаючи, наприклад, поставу на “струнко”, “спочинь”, “на колі­но до молитви”, Їх можна виконувати тільки у зім­кнутому ладі відділу пластунів, за дозволом відповідної пластової старшини.

Поведінка на імпрезах. Коли Ти випадково найшовся одинцем в однострою на якомусь національному святі чи іншій імпрезі, тоді мусиш особливо вважати, щоб Твоя поведінка була гід­на українського пластуна. Ввічливість та готовість до­помогти другим, спокій, опанування, увага до того, що діється на сцені і довкола Тебе, мусять підкреслювати те, що Ти пластун. Під час співання гімну, українського чи чужого, Тобі годиться прийняти поставу на “струн­ко”, але спокійно і без перебільшеної напруги чи виструнчености.