Прикмети пластуна в житті

Прикмети пластуна з’ясовані в нашому Пластовому Законі. Правила, зібрані в ньому, є переданням давніх лицарських законів, а тепер уже тривалими основами культурного світу, згідними з християнською етикою, ідеалами, в ім’я яких ведеться від найдавніших часів боротьба благородности з варварством. За при­кладом давніх борців усіх народів, піднялися ми, пла­стуни, як новітні українські лицарі, щоб іти самим і ве­сти інших до перемоги тих ідеалів. У тому поході стаємо здисципліновано й вірно в допомогу найкращим нама­ганням найбільших геніїв усіх народів. Це ми, пластуни, підіймаємо стяг ясного лицарства в ім’я українського народу і його борців за правду й волю, за добро й кра­су, за право людини до свобідного життя. Ось правила нашого закону й розуміння їх:

 1. Пластун словний. Раз даного слова дотримує, не зважаючи на пере­пони.
 2. Пластун сумлінний. Кожне діло, за яке добровільно взявся, виконує по змозі  якнайліпше.
 3. Пластун точний. Реченця, визначеного для початку чи кінця якогось зайняття чи виконання якогось завдання, дотриму­ється точно.
 4. Пластун ощадний. Без потреби й користи не витрачає ні гроша, ні ча­су, ні енергії, а що йому залишиться, зберігає на таку хвилину, коли буде потрібно.
 5. Пластун справедливий. Він безсторонньо й без вагання признає й віддає кожному все, що кому належить. У кожному зма­ганні він дотримується засади “чесної гри”.
 6. Пластун увічливий. Він допомагає в чесній справі, де до цього нагода, відступає кому слід першість і гарно поводиться з усіма, а особливо зі старшими віком та з жінками. Його ввічливість не сміє робити враження пони­ження, бо це незгідне з поняттям лицарськости.
 7. Пластун братерський і доброзичливий. Він почуває себе братом усіх пластунів, а то й скав-тів чужих народів, і приятелем усіх чесних людей, а теж тварин і рослин. Він не дошкуляє нікому, не кривдить живої істоти, навпаки, намагається кож­ній живій істоті в потребі прийти з допомогою. Зо­крема працює відповідно до своїх сил для добра, скріплення і розвитку власного народу, без сліпої ненависти до загалу членів іншої національної спіль­ноти. Оцю свою допомогу дає безкорисно, без по­ниження будь-кого і без уваги на політичні чи ві­росповідні різниці. Його допомога торкається ви­ключно моральних та ідейних справ або загрожен-ня здоров’я чи життя. Він не обов’язаний помагати чужим у справах політичних, національних і осо­бистої користи, а в ніякому випадку не вільно йому перейти межі особистої чи національної гідности.
 8. Пластун зрівноважений. Він не діє ніколи під впливом хвилевих настроїв, як гніву, розпачі тощо. Коли він почуває себе ображеним, шукає поради й допомоги у пластової старшини і боронить своєї чести способом згідним із законами держави. В небезпеці життя вільно йому в межах державного карного закону боронитися, як уміє й може.
 9. Пластун корисний. Він займається тим, що приносить чесну і справжню користь йому самому або іншим. Він теж цінить і шанує пращо інших. Він визнає значення праці в такій черзі: 1. праця для розвитку всього люд­ства; 2. праця для власного народу; 3. праця для себе самого.
 10. Пластун слухняний пластовій старшині. Він слухається пластової старшини згідно з обо-в’язуючими правильниками. Після сумлінного ви­конання наказу йому вільно, за окремим дозволом, обоснованими замітами висловити критичну гадку щодо доцільности цього наказу. Не вільно вико­нати наказу, який без сумніву був би незгідний з пластовим законом.
 11. Пластун пильний. Він ніколи не пропускає нагоди навчитися чи дові­датися чогось корисного для розвитку свого духа, своєї працездатносте чи чогось, що скріплює його довір’я у власні сили.
 12. Пластун дбає про своє здоров’я. Він шанує й плекає його як цінність загалу і як передумову своєї працездатности. Він не вживає ніяких отрут, не віддається ніяким налогам, зокре­ма не п’є алькогольних напитків і не курить тютюну. Загалом не робить нічого, що могло б підірвати його молоді сили або спиняти їх розвиток. Він підприємчивий, енергійний і вірить у власні сили.
 13. Пластун любить красу і дбає про неї. Він намагається пособляти красі оточення своїм виглядом, одіжжю, своїми вчинками й мовою, пі­знаючи прийняті правила доброї й гарної поведін­ки, гарної української мови, і поширяє це знання словом і добрим прикладом.
 14. Пластун завжди доброї гадки. Він не розгублюється й не попадає в розпач на­віть у найважчих умовах. Він завжди погідний, схиль­ний до веселости, а в небезпеці відважний.

Отже  коротко повторимо. Пластун є:

 • У своїх ділах словний, сумлінний, точний і ощад­ний.
 • У поведінці супроти інших справедливий, ввічливий, братерський,  доброзичливий  та  зрівноважений.
 • Для добра України і Пласту корисний, слухняний і здоровий.
 • Для цілого оточення дбайливий про красу й завжди погідного настрою.

До 1-ої пластової проби Ти мусиш не тільки знати прикмети доброго пластуна, але й упродовж пробного часу докласти всіх зусиль, щоб справді згідно з точками пластового закону поступати і ці прикмети собі за­своювати. Точно дотримуючись правил пластового за­кону впродовж дальшого пластування, будуємо наш характер.