Розміри та пропорції щита і фігур

Starodubtsev_Mykola_Rozmiry_ta_proportsii_schyta_9-16Starodubtsev_Mykola_Rozmiry_ta_proportsii_schyta_1-8Важливою частиною кожного герба є його щит, на полі якого зображають гербові фігури. Форми щита у різні часи були різними. Про них сьогодні не говоримо. У деяких країнах приймались ті чи інші щитові форми, які з часом змінювались. Сучасні герби в основному мають два вигляди. Перший є з заокругленими нижніми кутами та із загостренням унизу (т.зв. французький), а другий щит є з повністю заокругленою нижньою частиною (т.зв. іспанський). На практиці ця форма і використовується частіше при створенні українських гербів. Це, звичайно, не виключає можливості вживання й інших форм щита. Але за основу варто прийняти саме цю. Вона може також мати інший вигляд та інші пропорції (мал. 1-6).

Сьогодні створюється багато нових гербів. Але не всі ще можуть правильно намалювати гербовий щит, розміри якого відповідали б правилам геральдики. Раніше вважалося, що відносно форми або розмірів щита взагалі не існує яких-небудь правил. Але практичний герботворчий досвід вироблений на протязі століть, показує, що і тут повинні бути певні рекомендації або правила. З кінця XIX і початку XX століття такі рекомендації все частіше з’являються друком у геральдичних виданнях і беруться до уваги при створенні гербів.

Найголовнішим, з чого починається малювання щита, є його пропорції, чи то співвідношення ширини до довжини (висоти) щита. Взагалі це співвідношення важливої ролі не грає. Воно в різні часи було різним. Тривалий час основною вважалася пропорція щита 8×9. Але з розвитком самої геральдичної науки це співвідношення втратило своє значення. Воно не давало можливості зобразити у гербі разом кілька фігур(наприклад — главу, балку і базу, бо тоді виникала б плутанина з тридільним перетином і тп.). Сучасні геральдисти багатьох країн вважають найбільш доцільним вживати пропорції щита 7×8 (мал.7). Це означає, що висота (довжина) щита становить 8 частин, а ширина його — 7 частин. Отже, щоб намалювати заокруглений щит, беруть прямокутник з пропорціями 7×8 (АБЗЖ) і по його висоті (ВГ) відкладають з «ОГ» проводять дугу «ДГЕ». Вона заокруглює нижню частину щита.

Більшість геральдичних фігур у гербі утворюється від розміру ширини щита. Отже, першою такою фігурою на нашому малюнку є глава, її ширина дорівнює 2/7 від ширини щита (мал.8). Таким же чином зображаються більшість інших геральдичних фігур. Такі розміри вважаються оптимальними. Вони дають змогу зобразити в одному щиті разом главу, балку та базу або два бічники та стовп (мал. 11, 18). Особливі розміри мають вільна частина, кайма та внутрішня кайма. Вільна частина займає місце частіше всього в одному з кутів щита (мал. 19, 20) поза боковою та прямовисною перекладинами прямого хреста і має пропорцію 2,5×3 частини. Відносно кайми у різних джерелах можна зустріти різні розміри (від 2/7 до 1/7 та інші), але більш доцільним вважається розмір кайми в 1/5 від ширини щита (мал.21). Внутрішня кайма (мал.22) має розмір в половину від простої кайми. Усі зменшені геральдичні фігури беруть свої розміри від розмірів названих фігур. Про них буде розповідь у майбутніх публікаціях.

Starodubtsev_Mykola_Rozmiry_ta_proportsii_schyta17-23