Руханка і спорт в пластовому таборі

На руханку і спорт в таборі вистарчить присвятити денно дві години, по годині –– рано і в вечер.

Руханку найкраще булоб вести методою Нільса Букга, що знаменито примінена до вимог сучасного життя. Бо підчас коли шведська руханка вирабляє головно добру поставу, то система Букга виховує ще й до того тип людини стрункої та гнучкої. В ній не помішено теж ґімностики нервної системи, а дальше й вироблення духових прикмет, як: відваги, швидкої орієнтації та певности себе. (Гл. його книжка: “Grundgymnastik” в німецькій мові і “Gimnastyka podstawowa” в польській. Кождий провідник фізичного виховання повинен основно прочитати одну з цих книжечок).

В таборі належить вправляючнх поділити на 3 групи, по: 1) сильних, 2) середних і 3) слабих. Якщо це неможливе, то уложити програму як для ґрупи слабих, а сильніщнм в часі призначенім на гри і забави дати кілька тящих вправ.

На всякий припадок між 14-18 роком життя належить поминути всякі силові і інтензпппі вправи, за це належить звертати увагу на вправи, які впливають корисно на поширення грудної клітки.

РуханкаРуханку починати о год. 5.10 рано в самих штанцях. Щоби не тратити часу збірки, відчислювання, –– робити це в ході. Вправи для всіх груп починати ходом, ціль: розігріти мязи. Темпо скоре, ходити зі співом. Опісля хід на вшпиньках, пятах, з вимахами рук, опісля випадами. Повздовж тижня вправляти один з цих ходів, слідуючого тижня переходити до другого роду ходу. Починати з найлекшого. Хід з співом повинен бути все таки на початку кождої лекції. Що до вибору вправ, то належить держатися осьтакої засади: вправи на цілий місяць поділити так, щоби з початку були найлекші, відтак степенувати. При тому розложенню не вільно поминути жадної ґрупи вправ, уважати на всесторонність. Відповідно до часу тревания табору можно плян відповідно змінити.

Лекція повинна тревати 45 мінут, чим зимніще в тим швидшім належить її вести темпі.

Спершу виконує вправу інструктор, опісля повторюють її всі. Направляючи, не казати, що хтось зле виконує вправу, тільки показати самому в чому лежить блуд. Довгим накраплюванням мучиться внравляючих. При вправах, при яких числиться темпо, добре є, якщо всі вправляючі числять хором, вирабляє це почуття ритму. При тяжких вправах дати приказ “вправляти” і нехай кождий виконує для себе, інструктор тільки поправляє блуди. В той спосіб не дасться відчувати вправляючим тої залежности від інструктора (Німецький руховик і автор численних спортових підручників Hans Suren каже, що виконування на тємпа забиває у людині індивідуальність, а при тящих вправах, мимо поділу на групи, впливає відємно на здоровля. Бо хоч в ґрупі всі рівні силою, то один віддихає скорше, другий повільніше –– а це нищить серце).

Після скінчення лекції вбрати теплу одіж без огляду на атмосферичний стан. Цей час вистарчить до того, щоби серце цілковито успокоїлося.

По лекції слідує коротка купіль, до двох мінут. Коротке і скоре натертя тіла, потім належить тепло вбратися, це запобігає болям мязів, які спортовцям даються дуже в знаки. Так виглядалаби ранішна година посвячена руханці.

Пополудневу годину присвячується спортови. Найкраща пора: год. 18-19, бо не дошкулює спека, тай шлунок мав досить часу, щоби стравити обід. Ходить про те, щоби не дати пластунам відчути, що це тренінґ. По полудневих викладах чуються таборовики дещо перетомленими, тому всякий спорт буде для них найкращою розривкою, а заразом відпочинком.

На першому місці належить поставити легку атлетику: як біги, скоки, мети. Для пластунів від 14-18 р. життя не вільно давати бігів на 400 м., 800 м., ані середних, ані довгих. Можна давати вправді біг навпростець до 1.000 м., але не на час. Темно повинен надати провідник таке, щоби не змучило навіть найслабших. Від 18 року життя можуть пластуни вправляти всі біги крім маратонського (після табелі Макензі, усі галузи спорту можна впривляти аж по скінченню 19-22 р. життя).

Вправи починати кількома руханковими вправами, як біг на місці (уважати на високе підношення колін), дальше кілька склонів, згинів, вимахів ніг і кінець. Вступні вправи не повинні тревати довше понад 4 мінути. Найкраще їх переводити п той спосіб, що пластуни творять колесо, інструктор стиє в середині і впровляє з прочими. Приказів ніяких не дається, тільки заповідається, прим: “тепер біжимо на місці,” махаємо ногами”…  т. п.

Якщо є мало спортового приладдя, поділити таборовиків на групи по 6. При тому уважати, щоби таборовики так вправляли, щоби не слідували мети по метах, біги по бігах, тільки уложити чергування осьтак: зриви (start) на 50 м., відтак стусан кулею, скок в височінь, мет ратищем, скок в даль, мет диском. Інструктор повинен тут усунутися зовсім на другий плян, дати вправляючим повну свободу. Це відноситься до тих, що стало спортом займаються, що до прочих –– то повинен ходити від групи до групи, поправляти, показувати. Досвідчені спортовці повинні цю працю йому облекшувати, тому добре є, як до кождої ґрупи додаться спеціяліста в дотичній галузі спорту. (Під кінець табору можна урядити змагання груп).

Для легкої атлетики посвятити три лекції в тижні, решту лекцій присвятити грам та забавам, як: кошиківпі, відбиванці, ручному і копаному мячеви і т. п.

Годину в тижни присвятити науці плавання, а головно ратуванню потапаючих. До цего є знамениті альбуми, в яких на світлинах пояснено докладно спосіб ратовання.

Можна рівнож вправляти лучництво, то вирабляє справність і око, а яке тепер воскресили за границею. Накінець, в безпечнім місци, куди не ходять прохожі та таборовики, уладити фльобертову стрільницю. Для стріляння мусить бути визначена стала пора, а підчас стріляння розставлені сторожі, щоби не було припадку. Доріг до уріжнороднения сотки, тільки їх шукати.

Щоби можна було наглядно переконатися, які успіхи поробили таборовики за час перебування в таборі, належить уладити перед першою лекцією спробу фізичних осягів, а відтак повторити її перед самим закінченням побуту в таборі. Ріжниця в осягах буде найкращим доказом корисности таборів.

В програму такої проби повинно входити для пластунів від 14-18 р. життя: біг на 60 м. для пластунок і новиків, 100 м. для пластунів, мет булавкою, скок в височінь, в даль, лаження на линві (на час) – а для пластунів понад 18 літ життя додати ще біг на 800 метрів.

На початку і під кінець табору перевести теж лікарські, антропометричні поміри (гл. таборова виказка).

З спортового приладдя конечно треба справити до тпбору: диск, ратище, кулю, 2 копані мячі, один ручний. Добре булоб мати “Medicinball”, але не конечно. Скочню, навіть добру, можна уладити всюда, стояки рівнож. В сталому таборі можна уладити руками боровиків спортову площу вправ.”

Стільки про фізичне виховання пластунів в таборі. Поза табором остає ще 11 місяців року, в них майже невикористуваний пластовим загалом зимовий сезон.

А чейже тоді спортові гуртки по Курінях повинні розвивати як найкраще свою діяльність?!

Повинні вони між иншим звернути увагу на два, що до своєї вартости дійсно пластової спорти: мандрівництво, і лещетарство, всім доступні, не коштовні. (Вміння їздити на лещетах дає змогу зорганізувати зимовий пластовий табор).

А в них і необмежений тереном – і сонце й рух, свіжий воздух і здоровля – і вишкіл зруч-ности, гарту, видержности, завзяття, і зарадности і наука краєпізнання… Правдиво пластові спорти!