Руханкові вправи

Старе прислів’я каже: «У здоровому тілі здоровий дух» — отже, нам, пластунам, слід плекати фізичну культуру нашого тіла, щоб могти кожночасно виконувати (тепер і в майбутньому) всякі духові і фізичні обов’язки. Найкраще починати руханкові вправи від наймолодших років, бо це дасть запоруку кращих і певніших успіхів.

Експортована людина краще запобігає хворобам та легше їх поборює. Усі народи світу високо доцінюють фізичне виховання, доказом чого є участь спортових аматорів у світових олімпіядах та в різних міжнародніх професійних спортових змаганнях. Підставою всіх спортів та руханки є хід та біг.

Усі вправи треба виконувати ступнево, збільшуючи так кількість вправ як також і протяг часу. Такі вправи треба відбувати на вільному повітрі або у кімнатах з відчиненими вікнами. По кожній вправі зробити короткий відпочинок з віддиховими вправами. Пропонуємо такі пори дня для руханкових вправ:

  • перед сніданком,
  • перед полуднем,
  • пополудні,
  • увечорі перед спанням.

1. Підскоки. Стати в роз кроці з піднесеними руками в позиції «X». Присіди з підскоками. Руки до землі, підскок угору, руки вгору. Ця вправа уможливлює розрух та розгріття тіла.

Rukhankovi_vpravy_1_Piskoky

2. Згинання тулуба з дотиком руками долівки. Ця вправа скріплює стегно, черево, плечі і мязи рамен.

Rukhankovi_vpravy_2_Zhynannya_tuluba

3. Сидіти навкарачки — почіпки — («скват траст»). Стати на стунко, опісля присісти і покласти руки на підлогу поміж коліна, раменами широко від себе. Потім штовхай ноги назад та тримай їх на пальцях, ніг. Опісля поверни ноги до попередньої позиції та стань на струнко.

Rukhankovi_vpravy_3_Sydity_navkarachky

4. Лежання горілиць на долівці та підношення горішньої частини тулуба з дотиком кінчинами рук до пальців ніг. Вправа скріплює м’язи шлунка та ніг.

Rukhankovi_vpravy_4_Lezhannya_holilyts'

5. Вільна постава та присіди з викиненням рук уперед і згинання вперед, досягання пальців ніг. Ця вправа скріплює м’язи ніг.

Rukhankovi_vpravy_5_Vil'na_postava

6. Спохил. Положитися на долівці, опираючи тіло на пальцях ніг і долонях рук. Опісля повільно підноситися і опускатися до підлоги, згинаючи руки в ліктях, увесь час тримати позему поставу. Ця вправа скріплює м’язи рамен.

Rukhankovi_vpravy_6_Spokhyl

7. Гойдалка. Покластися на долівці, скласти руки на хребті, тримати голову і ноги догори та гойдатися на череві. Ця вправа скріплює м’язи хребта та ніг.

Rukhankovi_vpravy_7_Hojdalka

8. Обороти горішньої частини тіла. Стати в розкроці з випростуваними руками вбік та кружляти тулобом почерзі управо та вліво. Ця вправа скріплює м’язи грудної клітки, рамен та шлунка.

Rukhankovi_vpravy_8_Oboroty

9. Вправа стеген. Покластися плечима на долівці, руки випростати на боки з долонями до землі. Ноги піднести прямовісно догори, стопи разом, коліна замкнені. Поволі об- нижувати ноги наліво аж діткнуться долівки близько лівої руки, тримаючи коліна прямо і плечі на землі. Опісля так само пересувати ноги направо. Ця вправа скріплює м’язи шлунка та ніг.

Rukhankovi_vpravy_9_Stehna

10. Біг на місці. Бігти на пальцях з високими підношеннями колін догори, хребет має бути випростований, а руками вимахувати вперед і назад.

Rukhankovi_vpravy_10_Bih_na_mistsi