Стилі в плаванню

Переплисти якусь віддаль можемо ріжним способом; плавання, як спорт змаговий, має кілька способів, або т. зв. стилів. Підставово відріжняємо три стилі: 1. Стиль довільний, 2. Стиль клясичний на грудях та 3. горілиць (на взнак). При стилю довільнім маємо кілька осібних способів, як crawl (найлучший спосіб, від сего зачинати вчитися!), overarm (боком), trudgen (змінноруч), trudgen-crawl та другі відміни.

Кроль (повзанець) полягає на тім, що при незмінній позиції тіла (пливаємо на грудях) посуваємось по воді при змінно-ручній праці рук, які переносимо понад водою.

Кроль

Тіло, свобідно витягнене, лежить на грудях і творить легку кривину, звернену своїм луком в долину.

Голова по ніс в воді. Руки витягнені. Лопатки високо. Ноги кільканайцять цтм. під поземом води є свобідно витягнені. Тепер одною (нпр. лівою) рукою натискаємо на воду в долину, а опісля потягаємо лікоть біля клуба в гору. Рівночасно другою (правою) рукою натискаємо подібним способом в долину; в моменті, коли права є біля клуба, ліву руку випрямлюємо та переносимо понад водою півколом вперед. Ноги, через цілий час випрямлені, ударяють лиш стопами о воду на зміну; пяти з води не повинні виставати, ні неповинні заглублюватись дуже в воду. Віддихаємо таким способом, що скручуємо голову в противну сторону тої руки, яка натискає на воду; видихуємо лід водою устами. Голови не задирати, ані дуже не скручувати.

Навимашки (over-arm) боком пливаємо таким способом: Тіло лежить на боці; руки переносимо теж боком. Коли натискаємо правою рукою на воду, ліву витягаємо з води та зігнену в лікті переносимо вперед і сейчас занурюємо в воду перед головою. Права рука аачеркує в воді півколо долом до тіла, а опісля зігнена пересувається біля грудей і лиця вперед. Ноги ударяють боком о воду і не виходять понад воду. Ліва горішня нога легко зігнена в коліні іде вперед, зачеркуючи лук з гори в діл, а права (долішна) вгинається цілком і зачеркує лук з долу до гори.

Навимашки

Стиль клясичний на грудях виглядає ось так: Руки витягнені разом вперед, долонями в долину. Голова по ніс в воді, ноги свобідно злучені, стопи витягнені. Тепер зачеркуємо долонями чверть луку на боки, троха долом; рівночасно вдихуємо воздух. По найбільшім випрямленю рук згинаємо їх в ліктях, долоні звернені в долину сходяться під бородою. Рівночасно згинаються коліна, а ноги розходяться в бік. Пяти є далеко від себе; підстегня укладаються рівнобіжно до себе і рівнобіжно до позему води. Стопи витягнені. Тепер витягаємо руки вперед, а ноги випростовуються і ударяють (копають) в зад і в бік. Рівночасно видихуємо під водою. Опісля сильним і скорим рухом притягаємо випрямлені обі ноги до себе, чим посунемось вперед. Голова є під водою; тіло видержує хвилю в тій прямій поставі, а опісля зачинає ті самі рухи.

Класичний

Плавання горілиць має два способи: кролевий (одноручний) та клясичний (дворучний). Кролевий полягає у тому, що руки на зміну переносимо над водою, боком; рука є в лікті зігнена. Випрямлену руку опускаємо на воду і тягнемо її, рівнобіжно до позему, майже до клуба, а опісля зігнену переносимо боком як найдальше за себе і вже вповні випрямлену опускаємо на воду. Ноги ударяють скорими рухами о воду з гори в долину, як при кролі.

Горілиць

При клясичнім-оборучнім переносимо рівночасно обі руки понад головою взад, а опісля, коли вони є випрямлені, потягаємо їх боком до себе.

При переношенню рук коліна корчаться (але так, щоби не виставали понад воду), опісля випрямлюються та натискають на боки, а потім злучуються скоро і сильно (подібно як при клясичнім груднім).