Львів. Місто наших героїв (2009)

Путівник присвячений місцям, пов’язаним з українським націо-нально-визвольним рухом першої половини XX ст. у Львові. У маршрутах висвітлено найважливіші події початкового етапу українсько-польської війни 1918-1919 pp. та підпільної боротьби УВО-ОУН, подано цікаві факти з життя очільників українського націоналістичного руху. Уперше в краєзнавчій літературі історію визвольного руху у Львові розглянуто на тлі багатого ілюстративного матеріалу, зокрема ретельно відтворених історичних реконструкцій.

Завдяки доступному і цікавому викладові історичних фактів, уперше надрукованим архівним матеріалам, путівник зацікавить не тільки науков¬ців, але й усіх шанувальників української минувшини та історії Львова.