Про центральний пластовий провід

На чолі всього українського пластового руху, як уосіблення організаційної єдности, його безперервної дії і традиції, стоїть Начальний Пластун. Його автори­тетові підлягають усі вияви пластової діяльности, де б вони і в яких організаційних формах не проявлялись. Продовження