Помагати другим

Взагалі — помагати другим — це головне окреслення відношення пластуна до свого людського окруження. Воно зобов’язує пластуна, але заразом зобов’язує других бути такими самими. Воно здібне творити доброзичливий настрій між людьми, той, що від нього стільки доброго залежить на світі. Продовження

Добре діло

Чи у вашій станиці є старші сеньйори, які живуть самі або в домах для старших? Зорганізуйте свій гурток і відвідайте їх. Ви зробите їм приємність але й напевно довідаєтеся багато цікавого. Наші старші сеньйори пережили бурхливі часи про які можуть вам розповісти, як і розказати про свої перші роки пластування. Візміть приклад від гуртка Водограй і відвідайте їх. Продовження

Пощо і в який спосіб має Пластун вести щоденний записник

Неодин Пластун(ка) пробував вести дневник (от хочби на минулих літних вакаціях), та мало хто здає собі ясно справу з того, до чого властиво сей дневник потрибний. Одні говорять: «приємно буде на старі літа читати Одиссею своєї молодости», другі: «вироблю собі стиль», а інші повторяють без розуміння фразу: «дневник вироблює силу волі». Продовження

Творіть добрі діла

Запамятайте собі щоденно одне діло, добре діло — менше про те якого роду, в якій ділянці. Діло що виказало би Вашу вір­ність Богові й Вітчині, любов батьків, послух своїй владі, при­хильність до своїх товаришів(-ок). Щоденно одне добре діло! Продовження

Добре діло початком скаутингу в США

Вілям Д. Бойс, американський публіцист і мандрівник, приїхав із Чикаго до Лондону і став шукати потрібну йому адресу. Але ж її годі було йому знайти. Раптом до нього підійшов хлопець і спитав: «Чи не міг би я вам в чім допомогти?» — Бойс подав йому бажану адресу і хлопець, засалютувавши якось дивно, сказав: — «Ходіть зі мною, добродію!» — і зараз завів його туди, куди й було треба. Продовження