Плавання

Кожен хлопець повинен навчитися плавати. Я знав багато хлопців, що навчились плавати відразу, як тільки спробували. У інших це тривало довше. У мене теж, – я не міг спочатку втриматися на воді. На самому дні мого серця, здається, було дійсно трохи страху перед водою; аж одного дня, попавши на глибшу воду, я переконався, що плаваю зовсім легко. Продовження

Плавання стилями

Плавання в пластуванні займає одне з найважливіших місць. На це твердження складається багато причин. Пластун повинен не тільки дати сам собі раду у воді, але й має бути готовий дати поміч слабшому або потапаючому у випадку крайньої потреби. Отже, поручається морським пластунам вправляти довго тривалі віддалі та стилі, які до цих вимог надаються, а саме: горілиць, клясичний і кравль. Ці стилі теж поручає Морська Академія. Продовження

Змаги з плавання

Лікарі доказують, що плавання затруднює більший відсоток м’язів тіла, ніж який-небудь інший спорт. Майже кожна краща середня школа має свій басейн і перегонову плавацьку дружину. Тут є знаменита нагода навчитись дуже добре і швидко плавати. Шкільні дружини плавають одні проти одних у великих змаганнях, де можна бачити пливацькі вмілості найвищого рівня. У коледжах та в університетах плавання теж займає одне з головних місць у спорті. Продовження

Кілька слів про рятівництво

Для кожного юнака є ясним, що свойого друга рятуватиме з нараженням власного життя. Коли хто хоче рятувати потапаючого, мусить в першу чергу сам вміти бездоганно плавати, дальше — мусить знати спосіб рятівництва, щоби з меншою власною небезпекою, зате з більшим успіхом в разі потреби, міг поспішити на рятунок. Продовження

Плавання

Для вивчення плавання потрібні певні умови, тобто плавацький басейн, став чи озеро з відповідним улаштування для початківців. Наука плавання вимагає теж інструктора, який навчив би правильних рухів та допоміг перебороти перші труднощі. Продовження

Купіль і плавання

Науку плавання переводять поучники, які самі добре опанували цей рід спорту та рятівництво.
Поучник мусить передбачити усе, щоби запобігти нещасливим випадкам. Продовження

Стилі в плаванню

Переплисти якусь віддаль можемо ріжним способом; плавання, як спорт змаговий, має кілька способів, або т. зв. стилів. Підставово відріжняємо три стилі: 1. Стиль довільний, 2. Стиль клясичний на грудях та 3. горілиць (на взнак). Продовження