Легкоатлетика

Легкоатлетка охоплює найцікавіші, але й найвимогливіші роди спорту: біги, різні стрибки та мети складають цю найрізноматнішу та найяскравішу спортову ділянку. Цими спортами лю’дина почала займатися ще в початках історїі. коли вони властиво ще не були «спортами», але вмілостями, конечними для існування. Примітивна людина мусіла вміти кидати списом на ворога, швидко бігати у випадку наочної небезпеки та скакати через різні перешкоди. щоб утриматись при житті.

Сьогодні легкоатлетичні спорти вимагають великої вправи і тренінгу, бо висліди міряються майже незначними моментами часу, чи малесенькими різницями у віддалі. Це спорти, що виробляють молоде тіло його найкращої форми та координації, але й вимагають не раз останньої дози зусилля.

Кожний юнак чи юначка, який є поважно зацікавлений в легкоатлетиці. мусить перш за все перейти лікарські оглядини, щоб упевнитися, чи їхній фізичний стан дозволяє на ці спорти. Також треба звернутись до кваліфікованого тренера (звичайно такі є у Вашій школі), щоб він сказав Вам до якої ділянки легкоатлетики даний юнак чи юначка надаються. Він також порадить Вам щодо правильного та постійного тренінгу, що запобіжить непотрібним випадкам.

Тепер перейдімо найпопулярніші ділянки легкоатлетики, щоб познайомитись із їх підставою техніки.

БІГИ

Біг — це найприродніший рід спорту. Він виробляє м’язи цілого тіла. Біги ділимо на короткі, середні і довгі. Короткі це біги на 100 і 200 метрів, середні — на 400, 800 та 1500 метрів (або 1 миля). Довгі — це біги на 5000 метрів і більше.

Щоб правильно вивчити біги, треба перейти під проводом тренера цілий ряд вправ, які познайомлять юнака з основами бігу, запізнають його з правильним укладом ніг та рук при бігу та нахиленням тіла. Спершу біг переводимо у повільному темпі, щоб тренер мав змогу звернути юнакові увагу на хиби в бігу; згодом темпе бігу приспішуємо. У часі бігу тулуб є похилений уперед, голова є продовженням тулуба. Цілий тулуб і клуби тоді звернені вперед, у напрямі бігу. Відбивна нога випрямлена, вимахова, «передня» нога висунена вперед. У моменті, коли спускаємо ногу на землю, викидаємо стопу вперед; землю доторкаємо пальцями. Нога, яка відбивається — іде якнайшвидше вперед. Руки сильно допомагають швидкому бігові; їх праця сильна, рішуча, ритмічна, майже рівнобіжна до напряму бігу. Змагун веде їх прямо вперед, лікті тримає при тілі, не розводить на боки.

По короткому часі, на підставі спостережень, як також по структурі тіла даного юнака, тренер зможе сказати, чи даний спортовець надається до короткого, середнього чи довгого бігу. Короткі біги вимагають швидкости, доброї реакції, сили та координації. Зате у довгих бігах потрібно головно витривалости та слід мати добре вироблену систему чи плян бігу. Середні біги найважчі, бо вимагають від бігуна прикмет і короткого і довгого бігу.

Lehkoatletyka_Bihy

СТРИБОК У ДОВЖІНЬ

Для вправ стрибка в довжінь потрібна яма, 20 сантиментрів заглибока і 2 на 7 метрів величини (8 інчів, і 6 стіп на 22 стопи). Яму внсипуємо чистим піском або трачинням. При одному з вужчих боків вбита в землю дошка — рівно з поверхнею землі. Від дошки провадить доріжка для розбігу, близько 30 метрів (90 стіп) довжиною.

Важливіші фази стрибка — це: 1. розбіг, відбиття, 3. лет та 4. зіскок.

 1. Розбіг мусить осягнути максимальної швидкості! змагуна, ще заки він добіжить д„ дошки. Тут треба мати добре виміряні кроки, щоо відоивна нога вдарила в саму дошку а не перед чи поза нею.
 2. Відбиття від дошки мусить бути сильне енергійне, із цілої стопи (від п’яти до пальців). Нога. якою відбиваємось, є при останньому кроці для кращого відбиття. Тоді наступає повне випрямлення ноги, — вимах другої ноги вгору і вперед, замах рук і вихил тулуба вперед.
 3. Бувають два роди летів: а) Грудний стиль — після відбиття тіло начебто зависає в повітрі в положенні відбиття; опісля замахова нога опускається вниз і наближається до відбивної так, що ціле тіло начебто випиналося назад, а груди вперед. В останній фазі замахом рук і ніг вперед переходиться до зіскоку, б) Ножиці (дивись на ілюстрацію) — після відбиття змагун начебто продовжував біг в повітрі. Його замахова нога опускається вниз, а відбивна виходить вперед. Руки допомагають ногам сильним замахом, наче при бігу. Перед зіскоком обі ноги є випрямлені вперед.
 4. Зіскок виконуємо на обі ноги, треба намагатися викинути їх в останній фазі лету якнайбільше вперед — та махом рук вперед потягнути ціле тіло так, щоб ноги залишилися за собою.

Lehkoatletyka_Strybok_u_dovzhin'

СТРИБОК У ВИСОЧІНЬ

Місцем для стрибка — може бути та сама яма, що і до стрибка в довжінь, але з довгого її боку. Стрибок виконуємо через поперечку, покладену на двох стояках. До вправ уживати дерев’яної або металевої поперечки.

Як і при стрибку в довжінь, так і при стрибку у височінь — є важливим добре відбитися після розбігу. При навчанню треба звертати увагу на те, щоб вивчити поодинокі фази стрибка, а не вислід.

Розбіг повинен бути недовгий, 7 до 12 кроків, спочатку повільний, а потому швидкий.

Відбиття: при останньому кроці розбігу змагун ступає сильно на п’яту ноги та старається якнайшвидше перекотити стопу з п’яти на пальці; сильно випрямити ногу; виконати вимах угору другою ногою; та сильно вимахнути руки вгору.

Є декілька способів переходу поперечки, проте так зване перекочування є найпопулярніше, бо ним можна досягнути найвищу висоту. У перекоченні розбіг є збоку; після відбиття махова нога йде вгору — тулуб кладемо майже на поперечку грудьми й черевом, наче б перекочувався через поперечку. Це й потягає з собою відбивну ногу.

Хоч висота росту значно допомагає змагунові в цій ділянці, проте, треба сказати, що техніка тут дуже важлива, і прецизність укінці зробить різницю між пересічним та добрим змагуном.

Lehkoatletyka_Strybok_u_vysochin'

МЕТ КУЛЕЮ

Місце для мету кулею — це добре вбита земля, на якій зазначено коло, діяметром 7 стіп (2.11 метра). Молоді юнаки і юначки повинні вживати 7 фунтову кулю (3.64 кілограма). Старші юнаки можуть уживати 12 фунтову (5,5 кг.)

Тримання кулі: куля лежить на долоні так, щоб осередок її ваги лежав на насаді вказівного і середущого пальців. Інші пальці обходять кулю збоків, а великий палець притримує її із супротивного боку.

Мет кулею складається засадничо із трьох фаз: розмаху, пересуву та виштовху; всі вони мусять бути злучені в одну пливку цілість. Змагун починає, стояти у легкому розкроці — зверненний лівим боком у напрямі мету, права нога при межі кола, права рука тримає кулю при шиї (лікоть убік). Ліва рука згінена в лікті, яку сво бідно тримаємо перед грудьми.

Коли змагун готовий до мету, подає всю свою вагу на праву ногу (ліва нога і рука в повітрі — утримують рівновагу), присідає і робить маленький, але рішучий скок (на правій нозі) у напрямі мету. Тут слідує раптовий випрям тіла, ліва нога стає на землю при межі кола, вимах лівої руки назад та оборот тулуба вліво. У моменті, коли тіло вже звернене у напрямі мету, посув правої руки вперед і вгору (приблизно під кутом 45 ступенів). Наступає виштовх і куля залишає долоню, а замах тіла примушує змагуна зробити перескок на праву ногу, щоб затриматись в колі.

Метання кулі

МЕТ ДИСКОМ

Метання диском виконуємо з кола 21/2 метрів в діяметрі (понад 8 стіп). Цей мет найкраще вивчати із кінцевої фази, а саме вимету, а опісля розмах і оборот у колі.

Тримання диску: Диск лежить на долоні, пальці є широко розставлені — пучки пальців на крайку диску. Великий палець у часі мету пересувається на поверхні диску та надає йому напрям мету.

Вихідна постава: змагун стає правою ногою при кінці лінії, ліва побіч правої, на ширині плеча. Більшість ваги тіла на правій нозі. У цій постаті змагун виконує замахи диском: назад і симах угору (диск можна притримувати вгорі лівою рукою). Такі замахи потрібні для набрання певної швидкости і їх роблять 2 до 3. При повороті назад, тулуб повертається вправо за диском.

Оборот: У хвилині, коли рука замахується вперед, слідує оборот, що починається працею ніг.

Тягар тіла переходить на ліву ногу, яка пересувається трохи вперед. Перший оборот виконуємо на лівій нозі. По обороті права нога пересувається вперед, до середини кола, оборот на правій нозі, ліва нога пересувається до обводу кола. Це закінчення є важливим моментом мету. У часі обороту клуби й ліва рука потягають ціле тіло.

Вимет: права рука тут є витягнена з долини вгору (наскіс) так, щоб дійшла до висоти вуха. Рівночасно потрібно енергійно випрямити ноги в колінах. У моменті, коли долоня опинеться на лінії мету, потягаємо пальцями краєць диску і тим способом надаємо дискові оборотовий рух — управо (так, як ходить годинник). Після цього руху пересуваємо праву ногу, щоб утримати рівновагу і не випасти з кола. Заувага: При вправах диском слід дотримуватись дуже великої обережности і вправляти лише там, де є велика вільна площа.

Метання диску

МЕТ РАТИЩЕМ

Місце для мету ратищем — це велика площа з розбігом 20 до 30 метрів (98 стіп). Тут також треба зазначити, що вправи ратищем мусимо виконувати з великою обережністю і в присутності тренера.

Ратище тримаємо в середині його довжини (це місце є зазначене в’язанням). Ратище кладемо в долоню при насаді великого пальця. Указівним і великим пальцем обхоплюємо сильно деревце ратища за в’язанням (ці пальці при виметі надають ратищеві певну швидкість) Інші пальці замикаються кругом в’язання.

Розбіг з ратищем показує ілюстрація. Дуже важливим є те, щоб перенести ратище з його долішньої позиції через голову в означений час, але не зашвидко. Гостряк ратища завжди звернений у напрямі мету. Вимет з-над голови виконуємо за 1 чи 2 кроки перед лінією. Це тому, щоб після вимету залишити собі місце для перескоку. При виметі слід звернути увагу на використання замаху лівого плеча й лівої руки.

Метання списа

Оприлюднено в Без категорії

Діючі вимоги пластової Відзнаки фізичної Вправності

Нижче подаємо таблицю осягів, уживану при здо­буванні ПВФВ для різного віку юнаків (вимоги з «Життя в Пласті» застаріли, тому подаємо чинні вимоги, які в 1995 році розробив Голова КПС Україн пл. сен. Вячеслав Стебницький, V розробив для пластунів України і після затвердження Малою Радою Скобиного Кругу України ввійшли до Правильника УПЮ, частина друга – ред.).

Група

№ п/п

Вправи до проб ПВФВ

Вік юнака

Точки

12

13

14

15

16

17

І

1

Ранній прорух і руханка

так

так

так

так

так

так

2

Плавання довільним стилем (м)

50

50

50

75

100

100

II

3

Стрибки у довжину (см)

350

370

400

420

430

540

4

Стрибки у висоту (см)

105

110

115

125

130

135

5

Стартовий стрибок у воду

так

так

так

так

так

так

III

6

Біг на 60 метрів (сек)

10.0

9.8

9.2

8.8

1

7

Біг на 100 метрів (сек)

14.8

14.2

1

8

Біг на 1500 метрів (хв, сек)

7.40

7.10

1

9

Біг на 2000 метрів (хв, сек)

10.10

9.30

1

10

Біг на 3000 метрів (хв, сек)

14.30

13..30

1

11

Біг на лижах на 2 км (хв, сек)

14.10

13.30

1

12

Біг на лижах на 3 км (хв, сек)

18.30

18,00

1

13

Біг на лижах на 5 км (хв, сек)

28

26

1

14

Плавання на 50 метрів (сек)

1.00

0.50

0.47

0.43

0.42

0.41

1

15

Плавання на 100 метрів

так

так

так

Так

1

IV

16

Метання м’яча (150 г) (м)

32

35

39

41

1

17

Метання гранати (700 г) (м)

33

37

1

18

Підтягування на перекладині (разів)

7

8

9

10

10

12

1

19

Лазіння по канату без допомоги ніг (м)

3

5

1

20

Лазіння по канату за допомогою ніг (м)

3

5

1

21

Підйом переворот (разів)

3

4

1

22

Вихід силою (разів)

3

4

1

23

Згинання і розгинання рук в упорі лежачи (разів)

10

10

12

12

15

15

1

24

В упорі на брусах утримання ніг в положенні кута (сек)

5

8

1

25

Стрибок у довжину з місця (м)

170

175

195

210

225

245

1

V

26

Спортивні ігри (участь у двох іграх)

так

так

так

так

так

так

1

27

Веслування (одноденна водна прогулянка)

так

так

так

так

так

так

2

28

Дводенна пішохідна мандрівка (км)

24

24

35

35

40

40

2

29

Марш 3 км (хв) з навантаженням

32

30

1

30

Марш 5 км (хв) з навантаженням

44

42

1

31

Марш 10 км (год, хв) з навантаженням

1.45

1.45

1

32

Крос на 1500 м для безсніжних районів (хв, сек)

8.10

1

33

Крос на 2000 м для безсніжних районів (хв, сек)

13.30

1

34

Крос на 3000 м для безсніжних районів (хв, сек)

16.45

15.45

14.00

14.00

1

Щоб одержати “Пластову Відзнаку Фізичної Вправності”, юнак мусить здобути наступну кількість точок у кожній групі:

Група

Точки

І

2

П

2

Ш

2

IV

3

V

3

Разом:

12

Вимоги для юначок

Група

№ п/п

Вправи до проб ПВФВ

Вік юначки

Точки

12

13

14

15

16

17

І

1

Ранній прорух і руханка

так

так

так

так

так

так

1

1

2

Плавання довільним стилем (м)

50

50

50

75

75

75

1

II

3

Стрибки у довжину (см)

290

310

300

350

365

375

1

4

Стрибки у висоту (см)

95

100

105

110

115

115

1

5

Стартовий стрибок у воду

так

так

так

так

так

так

1

III

6

Біг на 60 метрів (сек)

10.4

10.2

10.0

9.8

1

7

Біг на 100 метрів (сек)

16.8

16.3

1

8

Біг на 1500 метрів (хв, сек)

8.10

7.50

1

9

Біг на 2000 метрів (хв, сек)

12.00

11.00

10.40

10.20

1

10

Біг на лижах на 2 км (хв, сек)

14.40

14.20

1

11

Біг на лижах на 3 км (хв, сек)

20.30

19.50

19.30

18.50

1

12

Плавання на 50 метрів (сек)

1.10

1.07

1.06

1.05

1.03

1.00

1

13

Плавання на 100 метрів

так

так

так

так

так

так

1

IV

14

Метання м’яча (150 г) (м)

23

25

27

28

30

32

1

15

Підтягування у висі лежачи на низькій перекладині

17

19

1

16

Піднімання тулуба лежачи на спині, руки за голову

15

20

22

25

1

17

Згинання і розгинання рук в упорі лежачи (разів)

8

10

12

1

18

Стрибок у довжину з місця (м)

155

165

175

185

195

205

1

V

19

Спортивні ігри (участь у двох іграх)

так

так

так

так

так

так

1

20

Веслування (одноденна водна прогулянка)

так

так

так

так

так

так

2

21

Дводенна пішохідна мандрівка (км)

16

16

20

20

28

28

2

22

Марш 3 км (хв) з навантаженням

30

30

28

28

26

26

1

23

Марш 1,5 км (хв) з навантаженням

18

18

16

16

16

14

1

24

Крос на 1500 м для безсніжних районів (хв, сек)

8.30

1

25

Крос на 2000 м для безсніжних районів (хв, сек)

14.30

13.00

12.00

11.30

11.00

1

Щоб одержати “Пластову Відзнаку Фізичної Вправності”, юначка мусить здобути наступну кількість точок у кожній групі:

Група

Точки

І

2

П

1

Ш

2

IV

2

V

2

Разом:

9

Оприлюднено в Без категорії

Як приймаються вимоги ВФВ?

Щоб заохотити пластову молодь до плекання фізичної вправности та щоби підкреслити важливість тіловиховання, ми в Пласті переводимо підготовання та перевірки для здобуття “Пластової Відзнаки Фізичної Вправности”. Ці перевірки відбу­ваються на пластових таборах та по станицях, на спортових зма­ганнях, на Святах Юрія чи інших спортових імпрезах.

Перевірку повинен переводити таборовий або станичний Референт Спорту, який є добре обзнайомлений з вимогами ПВФВ. В прилозі пересилаємо вам: “Вимоги ПВФВ” для юнаків та юначок (вимоги подані в книжечці стрільця – ред.) і такок інди­відуальні анкети для виповнення всіх осягів всіх змагунів ПВФВ (анкети додаються окремо), незалежно чи вони перейшли перевірку успішно чи ні, щоби ми могли провадити статистику осягів юнацтва та рівнож кожночасно перевіряти відповідність вимог ПВФВ.

Для юнацтва, перевірка ПВФВ відбувається в трьох вікових групах:

(вказані нижче групи та барви відзнак застаріли, правильні дані подані в книжечці стрільця – ред)

 1. 12-14 років життя (зелена відзначка)
 2. 15-16 років життя (синя відзначка)
 3. 17-18 років життя (жовта відзначка) Старші пластуни/-ки (помаранчева відзначка) і сеніори/-ки (малинова відзначка), також можуть здобути ПВФВ, згідно з при­писами вимоги для УСП та УПС.

Тому що здобуття ПВФВ є вимогою до ІІ-ої та ІІІ-ої Пластової Проби, ми повинні робити всі старання щоби підготовити якнайкраще наше юнацтво до цієї реревірки. Перед самою перевіркою ми повинні переглянути чи маємо відповідний спортовий виряд до диспозиції (кулі, диски, мячі, часоміри, ленти для помірів).

Проба ПВФВ складається з 5-ти груп вправ, в яких є кілька вправ до вибору.

Щоб здобути ПВФВ треба перейти назначену кіль­кість вправ в кожній групі (це подане в Вимогах ПВФВ). Коли пере­вірка закінчилася, Референт Спорту, який відповідав за неї повинен переслати всі виповнені анкети разом з 2.50 дол. за кожну замовлену відзначку на адресу КПС для Діловода Тіловиховання (наразі відзнаки в Україні у продажі відсутні – ред.). Ці анкети повинні включати всі зазначені інформації: ім’я та прізвище змагуна, пластовий ступінь, вік, курінь, адресу та точні осяги даного змагуна/-ки.

Референт Спорту, який переводив перевірку ПВФВ, мусить підписати анкету та подати дату і місце перевірки (напр. на таборі, подати назву табору та оселі, чи в станиці – подати станицю.

Юнак або юначка мають право носити відзначку ПВФВ впродовж двох років від здобуття, а тоді мусять її відновляти згідно згідно з приписами для уже старшого віку. Відзначку ПВФВ носиться на паточці правої грудної кишені пластової сорочки.

Подбаймо щоби тіловиховання було завжди згідно з традиціями нашої організації, на належному рівні, включаючи підготовку і перевірку Пластової Фізичної Вправности в нашу виховну програму.

Пояснення до окремих точок ПВФВ:

Стартовий скок у воду виконуємо на команду: “Па старт готові – гоп!”

 1. На старт: змагун/-ка/ стоїть на старті лііцєм до води в малому присіді; стопи рівнобіжне.
 2. Готові: змагун/-ка/викидає руки випрямлені долонею взад.
 3. Гоп: змагун/-ка/повним розмахом викидає руки вперед та сильно відбивається ногами від стартової площі. Руки випростовані вперед творят із тілом рівнобіжну лінію. Голова схована між руками. Стараючись задержати цю поставу, змагун/-ка/ паде до води на груди.

Стріляння з лука для юначок (колись ця точка була складовою частиною ВФВ – ред.). Ціль до стріляння є зроблена із соломи та має чотири фути в промірі. За стріли, які попадуть в кольорові пояси рахуємо як слідує:

 • золотий пояс (9 точок);
 • червоний (7 точок);
 • синій (5 точок);
 • чорний (3 точки);
 • білий (1 точка).
Оприлюднено в Без категорії

Якою має бути відзнака на однострої?

Юнаки і юначки носять відзнаки фізичної вправности, призначені для їхніх вікових груп.

Вікова група 13-14 років.

 1. Відзнака прямокутна, широка на 7/8 інча – 22 мм і висока на 5/8 інча – 16 мм.
 2. Тло відзнаки зелене (703).
 3. Обведення: срібле, 1 мм широке.
 4. Символ срібної барви, як на рисунку.
 5. Спосіб виконання: витиск у металі, або емаль на металі.
 6. Носити: на паточці правої грудної кишені з лівого кінця.

Вікова група 15-16 років. Відзнака як повище з тією різницею, що тло відзнаки синє (809), а символ і обведення золоте.

Вікова група 17-18 років. Відзнака, як вище, лиш тло відзнаки малинове (816), а символ і обведення золоте.

Відзнака фізичної вправности в УСП і УПС. Старші пластуни і Сеніори носять віднаки фізичної вправности приписані до свого віку.

Мистецьке оформлення відзнаки здійснив пл. сен. Богдан Титла, ЧК

Мистецьке оформлення відзнаки здійснив пл. сен. Богдан Титла, ЧК

Оприлюднено в Без категорії

Здобуття пластової Відзнаки Фізичної Вправности

Щоб заохотити загал молоді і старших громадян плекати і зберігати вправність свого тіла, українські спортові централі, як Український Спортовий Союз на рідних землях або Українська Спортова Централя Америки й Канади, запровадили у звичай проби фізичної вправности.

Такі проби, відповідні до віку, можуть відбувати не тільки члени Спортових організацій, приналежних до Со­юзу чи Централі, але кожний українець чи українка. Ті, що з успіхом відбули пробу, мають право носити від­знаку й виказку.

Пластову відзнаку фізичної вправности здобуває­мо на спортових змаганнях, які влаштовує спортова централя або пластова станиця.

На такі змагання станична старшина запрошує упов­новаженого представника спортової централі, який на­глядає над правильним проведенням змагань і оцінкою вислідів змагунів.

Вислід змагань та імена тих, що здобули пластову відзнаку фізичної вправности, подаємо до загального ві­дома в станичному чи кошовому наказі.

Право носити ПВФВ і відповідну виказку чинне впродовж двох років від здобуття.

По двох роках треба її наново здобувати, тобто виконати на змаганнях вимоги, відповідні до даного — уже старшого — віку.

Проба ПВФВ складається з 5-ти груп вправ.

В кож­ній групі є кілька вправ до вибору. Перед пробою кан­дидат має право вибрати собі з кожної групи одну впра­ву, з якої повинен здобути задовільні осяги, дотримую­чись відповідних постанов, а саме:

 • а)  Прорух треба виконати вправно і самостійно.
 • б)  Бігання, плавання та спортові ігри зараховуєть­ся тільки з одної групи вправ.
 • в) При скоках змагун має право на три проби кож­ною ногою. Найкращі важні осяги правої і лівої ніг додається, а суму ділиться надвоє.
 • г)  Кожний змагун біжить одинцем.
 • ґ) При метах кожний змагун має право на три про­би правою і три лівою руками. Найкращі важні осяги правої і лівої рук додається.

Нижче подаємо таблицю осягів, уживану при здо­буванні ПВФВ для різного віку юнаків (вимоги з «Життя в Пласті» застаріли, тому подаємо чинні вимоги, які в 1995 році розробив Голова КПС Україн пл. сен. Вячеслав Стебницький, V розробив для пластунів України і після затвердження Малою Радою Скобиного Кругу України ввійшли до Правильника УПЮ, частина друга – ред.).

До першої пластової проби Тобі треба було вправляти прорух та цікавитися іншими ділянками спорту. Щоб Стати пластуном розвідувачем, Ти повинен мати певні осяги в легкоатл етиці і довести, що справді дбаєш про розбудову свого тіла й набув уже відповідну Тво­єму вікові фізичну вправність.

Оприлюднено в Без категорії

Призначення, виникнення та розвитов ВФВ

Життя в природі та спорт, це важливий засіб у вихованні пластової молоді. Тіловиховання-спорт, під почачку існування нашої організації, був цінним виховним засобом, і тому в наших рядах були численні визначні атлети-змагуни в Україні та на еміграції.

Грамота ВФВ

50 років тому, з приїздом на нові місця поселення в ЗСА, ми продовжували спортоиу традицію в наших пластових заняттях. В цей час спортова діяльність обмежувалась підготовкою на Свято Юрія і ЮМПЗ. Згодом, мені доручено, пластовим проводом, поширити та оформити спортову ділянку в краю. Я радо прийняв цей заклик, бо спорт завжди грав велику ролю в мойому житті. Я призначив станичних і таборових референтів спорту. В 1969 р. я вперше запропонував пластову Відзнаку Фізичної Вправ­ності (ВФВ). Вимоги осягів ВФВ були основані на індивідуальних осягах юнацтва під час Свят Юрія та Ювілейних Міжкрайових Пластових Зустрічей. Мистецьке оформлення відзнаки виготовив мистець Богдан Титла, ЧК. Відзнака зразу стала дуже популярною серед юнацтва. Вимоги були виготовлені теж для УСП та УПС. По році цю відзнаку прийняли інші краї. Перевірку вимог ВФВ проводили по вишкільних таборах та Станицях, а опісля і в деяких спеціялізаційних таборах. В 1974 році відбувся перший “Спортивно-Викільний” табір, створений Загоном “Червона Калина”, при допомозі членів інших куренів. До тепер відбулося 17 таких таборів, останній в 1993 році. Відбувалися теж турніри відбнванки, в яких змагалися Станиці та курені. З оживленням тіловиховної праці по Станицях, зросли теж спортові програми Свят Юрія та ЮМПЗустрічей.

Наше юнацтво та старше пластунство брало участь у громадських імпрезах, як напр. Мазепинськии Здвиг — 1959 р., Українські Спортові Ігрища Молоді у 80-90-их роках, організовані Українською Спортовою Централею Америки і Канади і часто були першунами. Пластові команди також здобували чемпіонати на Плавацьких Першенстнах, на “Союзівці” сеніори та старші пластуни були в проводі цих змагань.

В часі назначування Ювілею 50-ліття Пласту в ЗСА, в моїй пам’яті є багато спогадів з часу моєї праці и КПС (5 років голови КПС і 8 років голови КПР), а головно важливими та приємними є спомини про мої перші роки на пості Діловода Тіловиховання. Тяжко в цих декількох реченнях описати діяльність та жертвенну. і посвятою, працю всіх друзів, з якими я мав честь та задоволення співпрацю­вати в крайовому проводі, по Станицях і таборах, та всі вони залишаться зі мною назавжди.

Оприлюднено в Без категорії

«Відзнака Фізичної Справности» в юнацьких таборах

Добуття „В. Ф. С.” повинно стати справою чести кожного старшого учасника(ці) табору. Коли заведемо в юнацьких таборах обов’язкові проби за добуття „В. Ф. С.”, то вони приймуться і в краю, бо самі таборовики поведуть за тим підсилену пропаґанду.

Нам треба здорових тілом і духом юнаків(чок). В тій цілі слід повести пропаґанду за вдержанням фізичної справности до пізніх літ життя. Бо тільки сильна людина – має кращі дані бути сильною і духом, – ніж слабовиті, нервозники і т.п.

„Відзнака Фізичної Справности” є цим засобом, що має звернути увагу широких мас нашого громадянства на тіловиховання.

Молодь мусить стати першою до тих змагань за свою фізичну справність, за туготу тіла, – за нею підуть широкі лави цілого громадянства. Юнацькі табори – повинні проломити леди байдужости нашої молоді до тіловиховання. Не сміє бути ані одного юнацького табору, в якому не переведено би проб за „В. Ф. С.”, не сміє бути в тих юнацьких таборах ані один учасник(ця), коли він здоровий, який не взяв би участи в пробах за „В. Ф. С.”

Команда табору мусить докласти всіх зусиль, щоб ці проби за „В. Ф. С.” підготовити, з усіми учасниками(цями) перевести, а тимсамим пустити в край, між широкі лани сільської і міської молоді, пробоєвиків та пропагандистів тіловиховання, пробоєвиків клича „Нині вчися побіджати — завтра певно побідиш”.

Підготова до проб за „В. Ф. С.” — це майже однозгідне з переведенням наміченої програми тіловиховання в таборі. Треба тільки подбати про переведення цієї програми, треба вміти знайти настільки часу на тіловиховання, наскільки взагалі в таборі можна його мати до розпорядимости. Коли б навіть учасники(ці) перевели в таборі проби тільки деяких вправ чи груп за „В. Ф. С.” — слід опісля і поза табором подбати про їх доповнення.

Для справного переведення проб за „В. Ф. С.” слід виповнити:

 1. Одержати дозвіл від Відділу Опіки над Молоддю на створення Комісії проб „В. Ф. С.”
 2. Узгідннти програму тіловиховання в таборі з програмою підготови проб „В. Ф. С.”
 3. При лікарському перегляді — звернути увагу на стан здоровя учасників(ць), чи вони є в спромозі станути до проб за „В. Ф. С.”
 4. Вибирати відповідні вправи з кожної групи вимог за добуття „В. Ф. С.” — які є можливі до переведення в юнацькому таборі.
 5. Проголосити реченець відбуття проб, та подбати про переведення наміченої програми тіловиховання по узгідненні з програмою підготови проб „В. Ф. С.”
 6. Перевести в наміченому реченці проби „В. Ф. С.” (ще перед закінченням табору) по можности з усіма без вийнятку учасниками(цями) табору та предложити негайно Відділові Опіки над Молоддю внески на признання „В. Ф. С.”

Відділ Опіки над Молоддю може Команді табору не дати дозволу на зорганізування Комісії проб „В. Ф. С.” — тоді проби ці обовязана перевести повітова комісія проб „В. Ф. С.”, на якої терені діє табор.

Реченець переведення проб визначити так, щоби ще перед закінченням табору — Відділ міг кандидатам, що сповнили вимоги, вручити грамоти і відзнаки.

Тому Команда вже заздалегідь докладно запізнається з „Правильником Відзнаки Фізичної Справности”, і вже в перших днях існування табору подасть його до відома всім учасникам(цям) табору.

Право ставати до проб за „В. Ф. С.” мають учасники табору — мущини, що покінчили 15. рік життя, жінки, що покінчили 17. рік життя. Молодших учасників в ніякому разі до проб „В. Ф. С.” допускати не вільно.

Переведення проб „В. Ф. С.” — вимагає уладження хочби примітивної спортової площі (цеж одна з найважніших передумов переведення проб „В. Ф. С.”). Біги, скоки, мети, спортові гри, стріляння з луку мусять відбуватись на рівному місці, де можна виміряти віддалі, оцінити осяги змагунів. До уладження площі слід приступити вже в першому дні існування табору. Рівнож слід придбати спортове приладдя, хоч би найбільш конечні речі, без яких неможливим є переведення проб „В. Ф. С.”, а саме:

 • а) диск — ваги 1 кґ.
 • б) ратище —ваги 600 ґрам.
 • в) ґранат (булавка) 500 ґр.
 • г) куля — 4. і 5. кґ.
 • ґ) мячі та сітки до відбиванки,
 • д) луки і стріли, щит,
 • ж) 2-3 стопери,
 • з) метер з точною центиметровою поділкою (а ще краще тасьма).

На 2. рої (14. людей) треба найменше: 1. диск, 1. ратище, 6. булавок, 1. куля 4. кґ. і 1. куля 5. кґ., 6. луків, 2. мячі і 2. сітки до відбиванки — разом 20. штук. На 1. курінь найменше щераз стільки.

Намічений склад Комісії проб „В. Ф. С.” в таборі, комендант, а ще краще референт Опіки над Молоддю УДК (Делеґатури) — ще перед заіснуванням табору, пересилає до Відділу Опіки над Молоддю до затвердження.

Комісія проб „В. Ф. С.” веде всі праці заподані в наших вказівках під 2—6., придержуючися якнайточніще вимог правильника „В. Ф. С.”

При переведенні програми тіловиховання класти великий натиск на заправу в конкуренціях-вимогах до добуття „В. Ф. С.”, а вести їх так, щоб учасники навіть не запримітили, що переводжена програма тіловиховання є заразом частинно підготовою до проб „В. Ф. С.”

Таблиця зіставлення найлегших вимог добуття „В.Ф.С.” найдогідніших до переведення на юнацьких таборах, в школах і курінях молоді. (Диви: „Правильник Відзнаки Фіз. Спр.” Додаток до Вісника УЦК. Ч.18 за 1941).

Пояснення до табелі вимог до проб „В. Ф. С.” Руханка для поодиноких категорій віку. (Взірці заподані в „Правильнику В. Ф. С.”). Скок у височінь правою і лівою ногою з відбиття. Плавання стилем довільним. При меті диском — віддалі в метрах — сума метрів. Усі мети (ратище, диск, булавка, куля) правою і лівого рукою.

З кожної групи — можна добирати довільні вправи. Щоб виповнити вимоги проб „В. Ф. С.” кожного ступеня та кляси, треба відбути успішну пробу з усіх 5-ох груп — по одній вправі впродовж одного року. Про „В. Ф. С.” може старатися кожний українець, що покінчив 14 літ і українка, що покінчила 16 літ життя. Час важности відзнаки числиться від 1 січня того року, що в ньому покінчено проби, до 31 грудня слідуючого року. „В. Ф. С.” тратить цей, хто поповнить злочин користолюбивости та злочин негідний чести людини а зокрема українцеві. Хвилево тратять право ношення „В. Ф. С.”: а) покарані адміністр. арештом — на час відбування кари, б) здискваліфіковані українськими спортовими товариствами — на час дискваліфікації, в) шкільна молодь за недостаточні поступи в науці.

Проби за „В. Ф. С.” переводять комісії проб „В. Ф. С.” затверджені Обласними Комісіями проб. „В. Ф. С.” чи Відділом Опіки над Молоддю УЦК.

Оприлюднено в Без категорії