Плавання

Кожен хлопець повинен навчитися плавати. Я знав багато хлопців, що навчились плавати відразу, як тільки спробували. У інших це тривало довше. У мене теж, – я не міг спочатку втриматися на воді. На самому дні мого серця, здається, було дійсно трохи страху перед водою; аж одного дня, попавши на глибшу воду, я переконався, що плаваю зовсім легко. Я робив це перед тим з занадто великим зусиллям, вважаючи це за тяжку боротьбу, – а тепер побачив, що правильний спосіб – робити це поволі та спокійно. І я полюбив воду, і плавання стало мені легким.

Все, що ти маєш зробити – це спробувати спочатку плавати, як пес: немов рачкувати в воді. Не пробуй відразу плавати нагрудним стилем. Коли борсаєшся в воді, як пес, знайди товариша, щоб підтримав тебе спочатку під животом.

Як весело й радісно купатись, надто коли вмієш плавати! Як немудро виглядає хлопець, що мусить бовтатись у мілкій воді й не може взяти участі в прогулянках своїх друзів далі від берегів чи вниз річкою.

ТОМ-ЖОВТОДЗЮБ Ч. І. ТОМ НАД СТАВКОМ. Всі радіють і щасливі - Том на березі мліє. Всі скачуть, поринають - Том плавати не вміє

ТОМ-ЖОВТОДЗЮБ Ч. І. ТОМ НАД СТАВКОМ.
Всі радіють і щасливі – Том на березі мліє.
Всі скачуть, поринають – Том плавати не вміє

Але в тому є щось більше, як забава.

Коли йдеш плисти човном чи вітрильником, то поводишся нечесно перед іншими своїми товаришами, коли не вмієш при тому плавати. Коли човен перевернеться, і всі вміють плавати, то – це – тільки жарт. Але якщо між ними є хтось, що не вміє плавати, тоді всі мусять наражати своє життя, щоб його втримати на воді.

Колись може прийти жахлива хвилина, що побачиш когось, як топиться. Якщо ти вмієш плавати, скочиш у воду, зловиш його правильним способом і дотягнеш до берега. Ти врятував життя ближнього! А якщо ти не вмієш плавати? Це буде жахлива хвилина для тебе. Ти знаєш, що повинен зробити щось більше, як тільки покликати на допомогу, коли твій ближній змагається і бореться за життя і на твоїх очах раз-у-раз стає щораз слабшим. Я не хочу того описувати – це страшна змора, – і вона переслідуватиме тебе до кінця твого життя, скільки разів подумаєш, що в тому, що той бідака втопився, частково і твоя вина. Чому твоя вина? Бо якщо б ти був справжнім пластуном – ти навчився плавати й міг би його врятувати.

Оприлюднено в Без категорії

Плавання стилями

Вступ. Плавання в пластуванні займає одне з найважливіших місць. На це твердження складається багато причин. Пластун повинен не тільки дати сам собі раду у воді, але й має бути готовий дати поміч слабшому або потапаючому у випадку крайньої потреби. Отже, поручається морським пластунам вправляти довго тривалі віддалі та стилі, які до цих вимог надаються, а саме: горілиць, клясичний і кравль. Ці стилі теж поручає Морська Академія.

Загальне. Людина трохи тяжча від маси води, яку випихає (закон Архімеда), тому засадничо не потребує вчитися плавати, тільки вчитися рухів, які держали б тіло на поверхні води та поштовхували його вперед. Початкові вступні вправи, т. зв. суха заправа, як також вправи в віддиханні, є основою для вправ на воді. При сухій заправі початкуючий пливак скріплює свої м’язи та набирає техніки віддиху, але засадничо вчиться плавати тільки у воді. Підчас всяких родів плавання на грудях чи горілиць тіло лежить на воді випрямлене, та свобідно. Підчас плавання горілиць голова з тулубом творять одну лінію. Борода піднесена трошки вгору. Підчас плавання на грудях голову підноситься понад поверхню води. Руками вдержуємо рівновагу й надаємо напрям. Ноги є рушієм, що відпихаючи масу води взад, порушають тіло вперед та надають скорість. При плаванні вироблюється всі м’язи, найголовнійший для здоров’я ритмічний віддих, якого не маємо при інших родах спорту (прим, в копаному м’ячі).

Стилі. Є дуже багато родів плавання, але досвід і практика виказали, що найбільше практичні стилі, це горі лиць, грудний і кравль.

ГОРІЛИЦЬ

Вихідна позиція: тіло лежить горілиць в позиції на “струнко”, рухи рік і ніг відбуваються на чотири такти. З позиції “струнко” підносимо руки до висоти рамен, долонями до води, лікті притягаємо до ребер, руки підносимо до висоти голови, долоні відвертаємо, руки випрямлюємо, зачеркуємо якнайбільший круг, приходячи назад до вихідної позиції.

Рухи ніг: Підтягаємо ноги догори, пяти разом, опісля викидаємо їх сильно на боки та скоро приходимо назад до вихідної позиції, закреслюючи ногами еліпсу.

Координація рухів: Починаємо рухами рамен.

Коли рамена випр’ямлені, починаємо рухи ніг – найперше рамена до вихідної позиції, опісля ноги. Цей сильний рух і ніг підштовхує тіло догори і вперед. Рівночасно треба правильно віддихати, набираючи повітря устами перед рухом рамен та опісля випускати поволі носом підчас одної одиниці руху.

ГРУДНИЙ

Тіло лежить поземо на воді, руки випрямлені вперед, ноги прямо взад. Рухи рук: руки закреслюють півколо до прямого кута з тілом (так звана висота рамен), лікті притягаємо на долину до ребер, передні рамена і долоні нижче тіла, руки скоро прямо вперед до вихідної позиції. Рухи ніг: ноги разом з малим розхиленням в колінах, коліна підтягаємо до переду, тримаючи разом пяти, ноги викидаємо на боки, закреслюючи півколо, ноги вертаються назад до вихідної позиції.

Координація рухів: Якщо рамена закреслили вже півколо, лікті починають приходити до ребер, тоді підтягаємо ноги. Коли руки прийшли до вихідної позиції, тоді ноги закреслюють півколо і скоро приходять до вихідної позиції. Віддих:

При цьому роді плавання голову можна тримати над водою, або занурювати. Пливак вдихує, коли рамена викидають тіло догори і вперед, видихує устами або носом під водою, коли руки приходять до вихідної позиції.

КРАВЛЬ

Вихідна, позиція: В цім роді плавання тіло лежить на поверхні води, випрямлене якнайбільше можливо. Рухи рук виконується на зміну в роді черпаків, викидаючи їх попри голову якнайдальше вперед. Вони тягнуть масу води під тіло та виходять на поверхню вводи коло бедер. Ноги виконують серію ударів згори вдолину в роді ножиць. Вдихується, коли “голова, звернена вбік підчас викиду правої, або лівої руки. Видихується під водою носом, або ротом підчас переходу голови з лівої в праву стогюну, або навпаки. В цім роді плавання найважніше, це ритм рухів і віддих.

Плавання в хвилях. Коли говоримо про плавання в хвилях, мусимо вміти розрізняти два роди хвиль, а саме: довгі і короткі. Короткі хвилі є в ріках, ставах і озерах. Довгі, або морські хвилі є в морях і дуже великих озерах. Короткі хвилі з наглими змінами є дуже небезпечні. До цього роду хвиль найкраще вживати грудний стиль, лише вдихується на хребті хвилі, а видихується при опаді (долина хвилі). Багато лекше плавати на морських хвилях, очевидно, в їх напрямі, які є довгі і високі, бо вони несуть пливака без його особливого напруження. Одначе плавання в хвилях вимагає знання рухів води, припливів і відпливів, глибини води, напряму вітру, коротко кажучи: плавання в морських хвилях вимагає деякого знання навігації.

Закінчення. Тяжко на письмі подати вичерпуючі інформації, які рухи та дії треба виконати при навчанні кожного стилю. Це може зробити тільки інструктор на морському виш кільному таборі.

Засада плавання така: ХТО ДОБРЕ ВІДДИХАЄ, ТОЙ ДОБРЕ ПЛИВЕ!

Заввага: Всі рухи є подані в т.зв. “одиниці рухів”. Одиницею рухів називаємо цей рух, який починається з вихідної позиції та опісля приходить назад до вихідної позиції.

Оприлюднено в Без категорії

Підготовляємося до плавання

(Перше знайомство з водою).

Перш усього у навчанні плавання треба уважати, щоб знайомство з водою відбувалося поступово. Для засвоєння рухів до плавання треба виконувати теж вправи на суші, але ті, які нагадують рухи у воді. Вправи для освоєння з водою мають найважніше значення для навчання плавби. Щоб початківець певніше почувався, його спершу навчають виконувати у воді найпростіші рухи. Це треба робити на місці, де рівень води по пояс або по груди з опорою ніг на дно й без неї. Для того радимо виконувати такі вправи: Трохи походіть у воді по дні з перемінною швидкістю, переходячи на біг, з підгрібаючими рухами рук, по черзі розслаблюючи й напружуючи м’язи. Потім станьте обличчям до берега, зробіть вдих через уста. Зігнувши ноги в колінах і присідаючи, пірніть на 2-4 секунди. Випростувавшись не витирайте обличчя руками (рис. 1.) Повторіть ту вправу 4-6 разів.

Вдихніть якнайбільше повітря в груди. Пірніть з головою, сильно зігніть ноги й, обхопивши коліна руками, притисніть їх до грудей. Підборіддя теж притисніть до грудей, щоб голова була якнайближче колін. Через 3-4 секунди ваше тіло спливе на поверхню й буде спокійно, без будь-яких рухів плавати, наче “поплавок”. Після цього станьте на дно (рис. 2.) Вправу виконайте 3-4 рази.

Вправляючи заходи, щоб плавати, як “поплавок” — розтягніться, розкривши руки й ноги в дві сторони (м’язи тіла й кінцівок — від- пружені) й чекайте, поки вода не виштовхне тіло на поверхню (рис. 3.) Цю вправу виконайте 3-4 рази.

Підготовляємося до плавання

Наведені вище вправи занурення у воду треба робити, затримуючи дихання. Кажугь, що “хто не вміє дихати — той не вміє плавати”. Тому засвоєнню того навику присвятіть максимум уваги.

Спочатку «виконуйте вправи на суші. Покладіть на долоню шматок паперу, листок, травичку і, видихуючи повітря тонким струменем, здуйте предмет з долоні, піднятої до обличчя. Потім вправу виконуйте у воді — стоячи на місці, підборіддя біля поверхні води, руки впираючи в коліна, а устами дміть на воду, як на гарячий чай (рис. 4.) Так само виконайте видих через рот у воду (рис. 5.) Видих повинен бути безперервний і довготривалий (приблизно тричі довший від вдиху).

Усі ці вправи треба виконувати продовж 6-7 днів. Якщо початківець тримається на воді и навчився дихати, можна перейти до складнішого елементу плавання, яким є ховзання на воді.

Зайдіть у воду по груди. Станьте обличчям до берега, витягніть руки вгору й з’єднайте руки разом так, щоб долоні були звернуті вперед. Трішки присядьте й нахиліть тіло вперед (підборіддя торкається поверхні води). Зробіть глибокий вдих через рот, після чого нахиліть обличчя в воду й, сильно відштовхнувшись від дна, прямуйте до берега, витягнувши руки й ноги: в горизонтальному положенні, на грудях (рис. 6.), на спині, повертаючись з грудей на бік і на спину. Можна взяти початкуючого плавака за кінчики пальців і наче “протягти” по воді (рис. 7.), або сильно відштовхнути вперед, взявши за стопи ззаду. Спочатку цю вправу треба виконувати із затримкою дихання після видиху. Потім пробувати дихання: під час “ховзання” треба підвести обличчя з води, швидко вдихнути над поверхнею води й ЗНОВУ занурити обличчя у воду.

Увага! Ніколи, коли ви вчите когось плавати, не кидайте його несподівано у воду, зокрема дітей. Така “метода” часто доводить до того, що в дітей залишається психічна травма на все життя — боязнь води!

Оприлюднено в Без категорії

Змаги з плавання

Лікарі доказують, що плавання затруднює більший відсоток м’язів тіла, ніж який-небудь інший спорт. Майже кожна краща середня школа має свій басейн і перегонову плавацьку дружину. Тут є знаменита нагода навчитись дуже добре і швидко плавати. Шкільні дружини плавають одні проти одних у великих змаганнях, де можна бачити пливацькі вмілості найвищого рівня. У коледжах та в університетах плавання теж займає одне з головних місць у спорті. (…)

Є чотири перегонові стилі плавання, але є теж і багато відмін, наприклад: японський, австралійський і американський кравль. Найшвидший стиль це кравль (плавання наввимашки), хоч це не окремий стиль… Хоч стиль у плаванні повільний, то найчастіше вживають кравль тому, що він найшвидший.

Крол

Другий найшвидший стиль плавання це «метелик». Щоб ним плавати, треба багато сили та координації тіла. На короткі віддалі «метелик» часто побиває «кравля».

По «метелику» йде горілиць, або відворотний кравль, яким теж тяжко плавати.

Батерфляй

Останній стиль — це клясичний, грудний, або жабка. Ним плавали дуже давно і від нього походить метелик. Він легкий, але до перегонів треба багато сили.

Жабка

У перегоновому плаванні відіграють ролю інші чинники, крім самого стилю. Головне — це сила та витривалість плавця. їх кожний плавець-змагун набуває, тренуючи щодня по дві години, і то не «для приємності!», але на віддаль і на час. Засада така: — ті, хто найбільше плавають і тренують, — виграють змагання!

Дуже важні теж перегоновий стрибок і закрути. Кажуть, що багато змагань програють і виграють плавці при стрибку. Треба стрибати чимскоріш і найдальше. Про закрути важко оповісти, бо кожний стиль має кілька закрутів різної швидкості! Плавець сам мусить їх вправляти і вибрати такий закрут, що його він найкраще та нейшвидше виконає.

Стартовий стрибок

Коли ви цікавитеся перегоновим плаванням, то в бібліотеках є багато книжок, які куди краще вияснять цей спорт, ніж ця мала стаття. Але найкраще вам познайомитися з перегоновим плаванням таки в басейні вашої школи, де з плавацькою дружиною, тієї чи іншої школи, зможете стало вправляти. Це найкраща нагода стати знаменитим плавцем.

Оприлюднено в Без категорії

Правила безпеки при плаванні

 1. Ніколи не плавати одинцем, але бодай у товаристві однієї особи. Навіть найкращий плавець може потребувати допомоги (корч у нозі, вичерпання). Завжди підожди хоч одну годину після їжі, коли хочеш іти плавати. Нестравлена їжа в шлунку спричинює судому (судороги) тіла і не дозволяє втриматись на поверхні води. Увесь кровобіг збільшується довкруги шлунка, дванадцятипалої кишки, тонких кишок та інших органів травлення, тож тоді по плаванні наступає напруження та зусилля м’язів, а з тим збільшення праці м’язів, тоді мозок дістає замало крови і людина раптом тратить притомність. їжа може попасти до легенів (аспірація).
 2. Не плавай, коли змучений, спітнілий, або хворий, бо м’язи скоро слабнуть.
 3. Плавай поблизу берега.
 4. Коли хватає корч м’язів ноги чи рамен, зразу залиши воду!
 5. Будь чуйний на підводні течії та вири!
 6. Як не знаєш броду, не йди в воду (українське прислів’я).
 7. Вибери безпечне місце для плавання, найкраще під наглядом рятівників.
 8. Знай, як рятувати утопленика та як застосувати штучне дихання.
 9. Під час вправ у плаванні тільки поступово збільшувати час: спершу 5-10 хв., далі 30-45 хв., а потім і більше, в залежності від віку плавця. Особлива обережність щодо дітей!
 10. Не плавай підпитий, бо алькоголь притуплює розсуд і орієнтацію.
 11. Не плавати в холодній воді! Треба придержуватись такої температури:
  а) температура води не нище 22° Ц (72° Ф);
  б) температура повітря 24° Ц (75° Ф).
 12. У воді з нижчою температурою можуть плавати тільки ті спортовці, що пройшли окрему підготовку.
 13. Простуда — це велика небезпека для плавців! Додержуватися температурних умов — обов’язково. Особливо обережному треба бути на відкритих водоймах, де температура води коливається і в літні жаркі дні в межах від 19°- 26° Ц (60°-77° Ф).
 14. Першим сигналом застуди це т. зв. «гусяча шкіра». Вона виникає в наслідок рефлекторного стиснення м’язових волокон, що лежать близько до поверхні шкіри. Це й собі спричиняє зменшення поверхні стикання тіла з водою, а тим зменшення віддачі тепла воді. Дальше перебування у воді викликає дрижання, напруження м’язів і закляклість рухів. Одночасно порушується кровобіг, спричиняючи, блідість та посиніння шкіри. Може настати судорома м’язів, якщо плавець надалі перебуває у воді. Це призводить до ще більшої витрати тепла тілом, що тягне за собою небажані впливи на центральну нервову систему. Наступає зниження обміну речовин і плавець відчуває стомленість, млявість, сонливість та апатію. Водночас настає затрата орієнтації, а далі знепритомнення.
Оприлюднено в Без категорії

Кілька слів про рятівництво

Для кожного юнака є ясним, що свойого друга рятуватиме з нараженням власного життя. Коли хто хоче рятувати потапаючого, мусить в першу чергу сам вміти бездоганно плавати, дальше — мусить знати спосіб рятівництва, щоби з меншою власною небезпекою, зате з більшим успіхом в разі потреби, міг поспішити на рятунок.

Тому належить навчити юнаків, що вміють плавати, найважніших речей із рятівництва.

Треба тямити:

 • коли в поблизу находиться човен — рятуй при його помочі.
 • коли маєш жердку, а потопаючий недалеко — подай йому, й якщо вхопиться, тоді старайся витягнути його як найшвидше до берега. Коли маєш дошку, навіть мяч, кинь, щоб потопаючий мав можність хоч тільки удержатися на поверхні води,
 • коли вже скачеш до води на рятунок, тоді в міру часу якнайбільше роздягнися,
 • найкраще, коли потопаючий — непритомний, а коли кидається і утруднює рятунок — занури його кілька разів під воду,
 • не підпливай до потопаючого спереду, тільки ззаду,
 • коли потопаючий вхопив тебе — старайся за всяку ціну увільнитися від нього, — не жалуй удару. Боротьба з потопаючим відбуватиметься у воді, тому треба добре знати техніку віддиху і нуркування.

З юнаками що вміють плавати, слід переробляти по черзі, як мають рятувати потопаючого.

Як належить привчити до притомности, в який спосіб виконувати штучне віддихання, як рівнож інші вказівки, — подасть таборовий лікар.

Оприлюднено в Без категорії

Плавання

Ця вмілість дає пластунові змогу вільно купатися у глибшій воді — в річці, озері чи морі — і віправлятися в дуже корисних і здорових ділянках водного спорту, як веслування, водний м’яч, водні лещета. Крім цього, добре опановане плавання дає пластунові змогу опікуватися під час купання своїми друзями чи в потребі дати допомогу, якби хтось потопав.

Тому цю вмілість треба Тобі щораз краще засвоювати і вдосконалювати.

Для вивчення плавання потрібні певні умови, тобто плавацький басейн, став чи озеро з відповідним улаштування для початківців. Наука плавання вимагає теж інструктора, який навчив би правильних рухів та допоміг перебороти перші труднощі.

Отож може трапитись таке, що без уваги на добру волю пластун учасник не зможе через технічні перешкоди бути готовим до проби з цієї ділянки на час, коли відбувається перевірка. В такому випадку комісія проби зв’язковий чи інші) може дозволити відбути перевірку з іплавання в пізнішому реченці, не спиняючи іменування пластуном розвідувачем.

Зовсім звільнити від цієї вимоги можна тільки тоді, коли стверджено на основі лікарського свідоцтва, що даний ‘пластун з огляду на стан здоров’я не може вчитися плавання.

Плавання Плавання

Оприлюднено в Без категорії

Купіль і плавання

Науку плавання переводять поучники, які самі добре опанували цей рід спорту та рятівництво.

Поучник мусить передбачити усе, щоби запобігти нещасливим випадкам.

Загальні вказівки:

а) З огляду на безпеку:

1) Призначене місце на купіль і науку плавання повинен поучник точно очеркнути та назначити,

2)Для початкуючих глибина небільша як 1.20 до 1.30 м.,

3) Не провадити навчання на дуже рвучких місцях,

4) В часі купелі чи вправ, визначити 2-ох учасників(ць) що вміють добре плавати, щоби держали порядок та наглядали а в разі потреби несли поміч. До диспозиції мусять мати одну — або дві жердки довжини 4-5 м.

б) З огляду на здоровя:

1) В часі науки плавання (купелі) треба звернути увагу на вуха. Вражливі вуха можна затикати на час купелі ватою намоченою товщем. Коли підчувається біль у вухах слід звернутися до лікаря,

2) Безпосередньо по їді не вільно йти до води. По малій перекусці переждати годину, по більшій 2 години,

3) Не входити до води зігритому,

4) Коли виступає „гусяча скіра” сейчас вийти з води.

в) В часі купелі:

1) Заки юнак(чка) зануриться у воду, нехай звогчить водою шию, голову, пахи та живіт. У воді треба цілий час рухатися (не мокнути). (За вийнятком малих передишок між одною а другою вправою),

2) По виході з води не оставати без руху. Коли зимно, витерти тіло ручником до суха та одягнутися.

В часі соняшної купелі не доводити до того, щоб злізла скіра.

Подаємо кілька водних гор:

1) Перегони: можна уладити там і назад на короткій трасі. Коли є вода пливуча, то раше проти води. Юначки входять до води (по бедра, пояс) уставляються в ряд – та на даний знак рушають. Підчас плавби стараються один другого випередити, допомагаючи собі руками наче веслами.

2) Вправи в колі: (Звізда) – 6-8 юнаків(чок) уставляються у воді вколо і подають собі руки. „Коло” починає крутитися. Тоді на даний знак юнаки 1, 3, 5, 7, кладуться на воду, ноги до середини разом оперті об себе, – в той спосіб твориться звізда, що крутиться.

3) Водна боротьба: Юнаки уставляються в двох лавах, один напроти другого, на даний знак присками водою стараються одні других виперти із занятих становищ.

4) Ловля риб: Юнаки ловляться за руки, неначе б творили сіти, та стараються в ту сітку зловити юнака-рибу. Юнак-риба не може сітки розірвати, може одначе втекти, або дістатися поза сітку поринаючи.

5) Перетягання на воді: два юнаки стають напроти себе та подають собі руки. Прочі (дві групи) однаково сильні стають за одним та за другим юнаком, ловляться руками за бедра а на даний знак перетягаються. Побідником стає та група, яка перетягнула останнього юнака через границю, що є в тому місці, де уставлялися напроти себе два перші юнаки. Найкраще виглядає коли одна група прорветься і всі… падуть у воду.

6. Боротьба верхи: Юнаки діляться на дві групи. Кожна група уставляється у воді напроти себе окремо у дволавах. Задні ряди обох груп вилізають на плечі юнаків з перших лав (неначе б на них сиділи). На даний знак ряди наступають на себе. Юнаки стараються струтити один одного з плечей у воду. Боротьба у воді далеко завзятіша, бо юнаки не бояться упадку на тверду землю. Звертати увагу, щоби в розгоні боротьби юнаки, що падають, не задовго оставали під водою.

7) Стріл до ціли: Юнаки (по три — пять) уставляються у віддалі 5—10 кроків у воді (глибина події по груди). Один юнак стоїть в середині. Юнаки стараються поцілити мячем в середнього. Середній старається уникнути прицілу мячем, занурюючися в воду. На місце поціленого приходить юнак, що поцілив.

8) Змагання в нуркуванні: Вишукуємо кілька відповідно великих каменів та стараємося винести їх з води. Хто винесе найбільше каменів при одноразовім нуркуванні, той стає побідником. Гра у воді на глибині грудей чи шиї.

9) „Когутик” на воді: Два ряди уставляються боком до себе. Скачуть на одній нозі та стараються ударом плеча звалити свойого противника.

Коли юнаки освоїлися вже з водою, тоді приходить на чергу перші вправи. Усвідомлюємо юнаків, що коли ми втягнемо воздух тіло буде плавати на поверхні води.

1) Вправа: Юнаки вдихують воздух, занурюються та повзають на колінах і руках 1—2 м. на дні.

2) Вправа: Юнаки роблять ту саму вправу з ним, що втягають якнайбільше воздуху до грудей. Юнаки переконуються, шо повзати по дні неможливо, бо вода виносить тіло на верх.

3) Вправа: Юнаки втягають воздух, занурюються під воду — рівночасно присідаючи. (Коліна до грудей, руками хватають за стопи). Вода виносить тіло догори.

4) Вправа: Прийняття постави до плавання. Юнаки виконують вправу як попередньо з тим, що коли вода винесе тіло нагору, юнак випростонує тіло.

5) Вправа: Щупак. Це є властива вправа до науки плавання. Юнак уставляється плечима при стрімкому березі (стрімкий берег може заступити прамовісно до вложена та підперта дошка) на глибині грудей. Юнак опирає о стіну (дошку) стопу правої ноги на висоті коліна, подається легко до переду, випростовує перед себе руки і пальці, а долоні держить разом. У слідуючому моменті підносить та опирає о дошку також ноги на якій стояв, — занурюює легко голову під воду та сильним, енергійним рухом простує ціле тіло відбиваючись ногами. В той спосіб вперше находиться в поставі пливацькій. Цю вправу переробляти докладно та звертати увагу, щоби учасники(ці) осягали якнайдальші віддалі (після відбиття ногами).

„Жабка”. — Насамперед учасники(ці) мусять опанувати рухи „на сухо”, щоб могли їх швидше та краще засвоїти, та щоби можна було неправильні рухи належно виправити.

Вихідна постава: тіло в засадничій поставі, руки вверх, одна коло одної, долонями звернені допереду. Учасник(ця) дивиться вгору, на „1”: руки перенести боком до бічного положення, рівнобіжно до землі, — долонями звернені до землі. Рівночасний вдих. Ноги залишаються в засадничій поставі.

На „2”: перенесення рук перед груди, руки зігнені в ліктях, долоні звернені до переду находяться під бородою, великий палець та вказуючі дотикаються, — рівночасно наступає піднесення коліна боком вгору, — стопа близько коліна ноги, на якій спочиває тягар тіла.

На „3”: випрямлення рук до вихідної постави з рівночасним видихом, піднесена нога простується енергійним рухом вбік та повертає до по стави.

Вправи при скісно нахиленому кадовбі:

В тій поставі виконуємо рухи раменами, як в попередній вправі, неначе б груди лежали на воді.

Рухи рук у воді: як при вправі ч. 2 з тим, що учасники(ці) виконують попередньо засвоєні рухи — у воді.

Дальше слідують рухи, получені з віддихом припровадженні рук боком подається тіло до переду, при чому винурюється голову з води, наступає вдих і голова знову занурюється. При русі рамен вперед — видихується воздух під водою. Наступає коротка павза і рухи починаються наново.

„Щупак” у полученні з рухами рук відбиваємося від берега чи дошки ногами, як це вже вище подано, з тим, що виконуємо двічі або тричі руками рухи, які ми вже засвоїли.

Рухи ніг: Два юнаки (вода до пояса) лицем до себе подають собі руки, третій кладеться на руки лицем до води так, що його піддержують юнаки на воді. В цьому положенні юнак вперше виконує повні рухи на воді. Рамена виконують попередньо засвоєні рухи — у воді. При переношенні рамен перед груди, як це було попередньо подано, наступає притягнення обох ніг боком до кадовба (коліна назовні). При випрямленні рук, ноги виконують енергійний рух боком взад та рух дотягнення ніг разом. Оба юнаки, що є призначені допомочі, поволі поступають в напрямі, в якому плине пливун, вкінці приходить хвилина, коли юнак самостійно пливе поволі дальше.

Спокійне плавання.

Одначе початкуючий юнак не має ще витривалости, а це тому, що його рухи не є зовсім опановані, гармонійні та швидкі. Щоб навчити спокійно плавати треба знову зачинати від. „щупака”. Щоб краще учасники(ці) засвоїли собі спокійні рухи можна перепровадити змагання: а) — хто при „щупаці” одержить найбільшу віддаль? — б) хто перепливе означену віддаль при якнайменшому числі виконаних повних рухів? Важне, щоб в часі науки пливацьких рухів, юнаки засвоювали собі і віддих. Віддих дуже важний, бо хто вміє опанувати віддих, цей спокійно плаває, — менше мучиться.

Коли в деяких випадках учасники не могли б навчитися плавати „жабкою”, тоді можна вчити плавати грудним, природним стилем, з тим, що: а) голова занурюється тільки по бороду, вдих та видих над водою, б) рухи рамен перемінні, рамена простуються вперед, опісля виконують рухи під водою, в) ноги підчас виконування рухів мусять згинатися в колінах.

Коли юнаки опанують можність удержуватися на воді, можна навчити їх других стилів: кравль, плавання навзнак і т. п.

Оприлюднено в Без категорії

Легкоатлетика

Легкоатлетка охоплює найцікавіші, але й найвимогливіші роди спорту: біги, різні стрибки та мети складають цю найрізноматнішу та найяскравішу спортову ділянку. Цими спортами лю’дина почала займатися ще в початках історїі. коли вони властиво ще не були «спортами», але вмілостями, конечними для існування. Примітивна людина мусіла вміти кидати списом на ворога, швидко бігати у випадку наочної небезпеки та скакати через різні перешкоди. щоб утриматись при житті.

Сьогодні легкоатлетичні спорти вимагають великої вправи і тренінгу, бо висліди міряються майже незначними моментами часу, чи малесенькими різницями у віддалі. Це спорти, що виробляють молоде тіло його найкращої форми та координації, але й вимагають не раз останньої дози зусилля.

Кожний юнак чи юначка, який є поважно зацікавлений в легкоатлетиці. мусить перш за все перейти лікарські оглядини, щоб упевнитися, чи їхній фізичний стан дозволяє на ці спорти. Також треба звернутись до кваліфікованого тренера (звичайно такі є у Вашій школі), щоб він сказав Вам до якої ділянки легкоатлетики даний юнак чи юначка надаються. Він також порадить Вам щодо правильного та постійного тренінгу, що запобіжить непотрібним випадкам.

Тепер перейдімо найпопулярніші ділянки легкоатлетики, щоб познайомитись із їх підставою техніки.

БІГИ

Біг — це найприродніший рід спорту. Він виробляє м’язи цілого тіла. Біги ділимо на короткі, середні і довгі. Короткі це біги на 100 і 200 метрів, середні — на 400, 800 та 1500 метрів (або 1 миля). Довгі — це біги на 5000 метрів і більше.

Щоб правильно вивчити біги, треба перейти під проводом тренера цілий ряд вправ, які познайомлять юнака з основами бігу, запізнають його з правильним укладом ніг та рук при бігу та нахиленням тіла. Спершу біг переводимо у повільному темпі, щоб тренер мав змогу звернути юнакові увагу на хиби в бігу; згодом темпе бігу приспішуємо. У часі бігу тулуб є похилений уперед, голова є продовженням тулуба. Цілий тулуб і клуби тоді звернені вперед, у напрямі бігу. Відбивна нога випрямлена, вимахова, «передня» нога висунена вперед. У моменті, коли спускаємо ногу на землю, викидаємо стопу вперед; землю доторкаємо пальцями. Нога, яка відбивається — іде якнайшвидше вперед. Руки сильно допомагають швидкому бігові; їх праця сильна, рішуча, ритмічна, майже рівнобіжна до напряму бігу. Змагун веде їх прямо вперед, лікті тримає при тілі, не розводить на боки.

По короткому часі, на підставі спостережень, як також по структурі тіла даного юнака, тренер зможе сказати, чи даний спортовець надається до короткого, середнього чи довгого бігу. Короткі біги вимагають швидкости, доброї реакції, сили та координації. Зате у довгих бігах потрібно головно витривалости та слід мати добре вироблену систему чи плян бігу. Середні біги найважчі, бо вимагають від бігуна прикмет і короткого і довгого бігу.

Lehkoatletyka_Bihy

СТРИБОК У ДОВЖІНЬ

Для вправ стрибка в довжінь потрібна яма, 20 сантиментрів заглибока і 2 на 7 метрів величини (8 інчів, і 6 стіп на 22 стопи). Яму внсипуємо чистим піском або трачинням. При одному з вужчих боків вбита в землю дошка — рівно з поверхнею землі. Від дошки провадить доріжка для розбігу, близько 30 метрів (90 стіп) довжиною.

Важливіші фази стрибка — це: 1. розбіг, відбиття, 3. лет та 4. зіскок.

 1. Розбіг мусить осягнути максимальної швидкості! змагуна, ще заки він добіжить д„ дошки. Тут треба мати добре виміряні кроки, щоо відоивна нога вдарила в саму дошку а не перед чи поза нею.
 2. Відбиття від дошки мусить бути сильне енергійне, із цілої стопи (від п’яти до пальців). Нога. якою відбиваємось, є при останньому кроці для кращого відбиття. Тоді наступає повне випрямлення ноги, — вимах другої ноги вгору і вперед, замах рук і вихил тулуба вперед.
 3. Бувають два роди летів: а) Грудний стиль — після відбиття тіло начебто зависає в повітрі в положенні відбиття; опісля замахова нога опускається вниз і наближається до відбивної так, що ціле тіло начебто випиналося назад, а груди вперед. В останній фазі замахом рук і ніг вперед переходиться до зіскоку, б) Ножиці (дивись на ілюстрацію) — після відбиття змагун начебто продовжував біг в повітрі. Його замахова нога опускається вниз, а відбивна виходить вперед. Руки допомагають ногам сильним замахом, наче при бігу. Перед зіскоком обі ноги є випрямлені вперед.
 4. Зіскок виконуємо на обі ноги, треба намагатися викинути їх в останній фазі лету якнайбільше вперед — та махом рук вперед потягнути ціле тіло так, щоб ноги залишилися за собою.

Lehkoatletyka_Strybok_u_dovzhin'

СТРИБОК У ВИСОЧІНЬ

Місцем для стрибка — може бути та сама яма, що і до стрибка в довжінь, але з довгого її боку. Стрибок виконуємо через поперечку, покладену на двох стояках. До вправ уживати дерев’яної або металевої поперечки.

Як і при стрибку в довжінь, так і при стрибку у височінь — є важливим добре відбитися після розбігу. При навчанню треба звертати увагу на те, щоб вивчити поодинокі фази стрибка, а не вислід.

Розбіг повинен бути недовгий, 7 до 12 кроків, спочатку повільний, а потому швидкий.

Відбиття: при останньому кроці розбігу змагун ступає сильно на п’яту ноги та старається якнайшвидше перекотити стопу з п’яти на пальці; сильно випрямити ногу; виконати вимах угору другою ногою; та сильно вимахнути руки вгору.

Є декілька способів переходу поперечки, проте так зване перекочування є найпопулярніше, бо ним можна досягнути найвищу висоту. У перекоченні розбіг є збоку; після відбиття махова нога йде вгору — тулуб кладемо майже на поперечку грудьми й черевом, наче б перекочувався через поперечку. Це й потягає з собою відбивну ногу.

Хоч висота росту значно допомагає змагунові в цій ділянці, проте, треба сказати, що техніка тут дуже важлива, і прецизність укінці зробить різницю між пересічним та добрим змагуном.

Lehkoatletyka_Strybok_u_vysochin'

МЕТ КУЛЕЮ

Місце для мету кулею — це добре вбита земля, на якій зазначено коло, діяметром 7 стіп (2.11 метра). Молоді юнаки і юначки повинні вживати 7 фунтову кулю (3.64 кілограма). Старші юнаки можуть уживати 12 фунтову (5,5 кг.)

Тримання кулі: куля лежить на долоні так, щоб осередок її ваги лежав на насаді вказівного і середущого пальців. Інші пальці обходять кулю збоків, а великий палець притримує її із супротивного боку.

Мет кулею складається засадничо із трьох фаз: розмаху, пересуву та виштовху; всі вони мусять бути злучені в одну пливку цілість. Змагун починає, стояти у легкому розкроці — зверненний лівим боком у напрямі мету, права нога при межі кола, права рука тримає кулю при шиї (лікоть убік). Ліва рука згінена в лікті, яку сво бідно тримаємо перед грудьми.

Коли змагун готовий до мету, подає всю свою вагу на праву ногу (ліва нога і рука в повітрі — утримують рівновагу), присідає і робить маленький, але рішучий скок (на правій нозі) у напрямі мету. Тут слідує раптовий випрям тіла, ліва нога стає на землю при межі кола, вимах лівої руки назад та оборот тулуба вліво. У моменті, коли тіло вже звернене у напрямі мету, посув правої руки вперед і вгору (приблизно під кутом 45 ступенів). Наступає виштовх і куля залишає долоню, а замах тіла примушує змагуна зробити перескок на праву ногу, щоб затриматись в колі.

Метання кулі

МЕТ ДИСКОМ

Метання диском виконуємо з кола 21/2 метрів в діяметрі (понад 8 стіп). Цей мет найкраще вивчати із кінцевої фази, а саме вимету, а опісля розмах і оборот у колі.

Тримання диску: Диск лежить на долоні, пальці є широко розставлені — пучки пальців на крайку диску. Великий палець у часі мету пересувається на поверхні диску та надає йому напрям мету.

Вихідна постава: змагун стає правою ногою при кінці лінії, ліва побіч правої, на ширині плеча. Більшість ваги тіла на правій нозі. У цій постаті змагун виконує замахи диском: назад і симах угору (диск можна притримувати вгорі лівою рукою). Такі замахи потрібні для набрання певної швидкости і їх роблять 2 до 3. При повороті назад, тулуб повертається вправо за диском.

Оборот: У хвилині, коли рука замахується вперед, слідує оборот, що починається працею ніг.

Тягар тіла переходить на ліву ногу, яка пересувається трохи вперед. Перший оборот виконуємо на лівій нозі. По обороті права нога пересувається вперед, до середини кола, оборот на правій нозі, ліва нога пересувається до обводу кола. Це закінчення є важливим моментом мету. У часі обороту клуби й ліва рука потягають ціле тіло.

Вимет: права рука тут є витягнена з долини вгору (наскіс) так, щоб дійшла до висоти вуха. Рівночасно потрібно енергійно випрямити ноги в колінах. У моменті, коли долоня опинеться на лінії мету, потягаємо пальцями краєць диску і тим способом надаємо дискові оборотовий рух — управо (так, як ходить годинник). Після цього руху пересуваємо праву ногу, щоб утримати рівновагу і не випасти з кола. Заувага: При вправах диском слід дотримуватись дуже великої обережности і вправляти лише там, де є велика вільна площа.

Метання диску

МЕТ РАТИЩЕМ

Місце для мету ратищем — це велика площа з розбігом 20 до 30 метрів (98 стіп). Тут також треба зазначити, що вправи ратищем мусимо виконувати з великою обережністю і в присутності тренера.

Ратище тримаємо в середині його довжини (це місце є зазначене в’язанням). Ратище кладемо в долоню при насаді великого пальця. Указівним і великим пальцем обхоплюємо сильно деревце ратища за в’язанням (ці пальці при виметі надають ратищеві певну швидкість) Інші пальці замикаються кругом в’язання.

Розбіг з ратищем показує ілюстрація. Дуже важливим є те, щоб перенести ратище з його долішньої позиції через голову в означений час, але не зашвидко. Гостряк ратища завжди звернений у напрямі мету. Вимет з-над голови виконуємо за 1 чи 2 кроки перед лінією. Це тому, щоб після вимету залишити собі місце для перескоку. При виметі слід звернути увагу на використання замаху лівого плеча й лівої руки.

Метання списа

Оприлюднено в Без категорії

Звички, що дають здоров’я

Всі великі мирові пластуни, що вдало робили дослідні чи ловецькі подорожі в дикі краї, мали успіх тільки тому, що вміли подбати про своє й інших здоров’я. Треба ж було дбати про своє здоров’я, бо вони і їх люди могли легко захворіти, поранитись тощо, а в джунґлях не знайдеш лікаря, щоб тебе лікував. Пластун, що не знає бодай трохи, як за себе подбати, не матиме взагалі ніколи успіху; краще, щоб він залишався вдома, хоч у всьому іншому він, може, нічого собі хлопець.

Тому вправляйся у зберіганні свого здоров’я, а тоді й іншим покажеш, як це робити. Таким чином можеш зробити багато добрих вчинків.

Коли будеш знати, як дбати про себе, не матимеш потреби ніколи витрачати грошей на ліки. Великий англійський поет Драйден писав у своїй поемі “Саймен і Іфіґенія”, що краще довіряти свіжому повітрю і фізичним вправам, ніж оплачувати лікарські рахунки, щоб зберегти своє здоров’я:

“Краще на лови йти, що здоров’я подарують,
Ніж лікарям платить за ліки, що зготують:
Розумний, щоб здоровим бути, руханку вправляє,
Бо людина діла Божого не поправляє”.

Будь охайний. Якщо поріжеш брудну руку, вона може гнити і дуже боліти. Але якщо твоя рука цілком чиста і свіжовимита, то не буде з того біди: вона швидко загоїться.

Вмивання шкіри допомагає чистити кров. Лікарі кажуть, що половина користі з фізичної вправи пропадає марно, якщо негайно після неї не скупаєшся.

Може, не завжди матимеш змогу щодня купатися, але можеш у кожному разі натерти ціле тіло вогким рушником або бодай сухим; ти не повинен ні одної днини занедбати цього, якщо хочеш бути “в формі” і добре почуватися.

Охайний мусить бути і твій одяг – спідній, як і верхній.

Щоб бути здоровим і дужим, мусиш мати здорову і чисту кров, для цього треба вдихати багато чистого і свіжого повітря, глибоко дихати і усувати з шлунка всі рештки з допомогою щоденного, без огляду на все, “стільця”; багато людей почувається ще краще, коли його має двічі на день. Якщо котрогось дня маєш з ним труднощі, випий досить доброї води, особливо перед і відразу після сніданку, і зроби вправи, у яких треба повертати тулуб, і все буде гаразд. Ніколи не починай ранком праці натще серце, не з’ївши чогось.

Куріння. Пластовий Закон знає кожний пластун. Але є ще один додатковий пункт до цього Закону, правда, неписаний, але добре знаний кожному пластунові, а саме: “Пластун не безглуздий”, і тому за юнацьких літ пластуни не курять.

ТОМ-ЖОВТОДЗЮБ Ч. 9. ТОМ ПРОБУЄ КУРИТИ Том думав - куріння радість дає, Що дуже помилився - тепер уже знає.

ТОМ-ЖОВТОДЗЮБ Ч. 9. ТОМ ПРОБУЄ КУРИТИ
Том думав – куріння радість дає,
Що дуже помилився – тепер уже знає.

Кожний хлопець може курити – це не така вже велика штука. Але пластун не робить того, бо він не “в тім’я битий”. Він-бо знає, що коли юнак курить, поки цілком не змужніє, то може послабити серце, а серце – це найважливіший орган у юнацькому тілі. Воно розводить кров по цілому тілі, щоб творити кості і м’язи. Якщо серце не виконує правильно своєї роботи, хлопець не може рости й бути здоровий. Кожний пластун знає, що куріння псує нюх – а це надзвичайно важливе для пластової чинної служби.

Багато найкращих спортовців, вояків, моряків й інших не курять: вони знають, що без цього вони можуть більше виконати.

Ніхто з хлопців ніколи не починав курити тому, що це йому смакувало, але звичайно тому, щоб з нього не кепкували інші хлопці: мовляв, він боїться курити; або щоб виглядати, на його думку, як доросла людина, хоч увесь час він виглядає, як малий осел.

Тому постанови собі твердо, що не подумаєш про куріння, поки не будеш дорослим, і вже дотримуйся цього. Це скоріше викаже, що ти – мужчина, ніж заслинений недокурок у губі. Інші друзі більш поважатимуть тебе і в багатьох випадках підуть, може й потайки, за твоїм прикладом.

Пиття. Одного вечора прийшов до мене чоловік вояцького вигляду і вийняв свої папери і звільнення, з яких було видно, що він служив зі мною у Південній Африці. Він казав, що не може знайти будь-якої праці і голодує, що всі проти нього, мабуть, тому, що він вояк. Але мій ніс і очі зразу сказали мені щось інше, і це була справжня причина його скрутного становища.

Нудким запахом тютюну й пива пересяк його одяг, кінці пальців були жовті від цигарок, він навіть смоктав якусь запашну пастилку, щоб заховати дух горілки у своєму подиху. Що ж дивного, що ніхто не хотів дати йому праці чи й допомогти, щоб мав за що пити, бо він напевно не зробив би нічого іншого з грішми, коли б їх тільки роздобув.

Багато біди й нужди у світі роблять люди, що звикли марнувати гроші й час на пияцтво. І багато злочинів та хвороб, ба, навіть і божевілля, має свій корінь у звичці пити забагато.

Старе прислів’я: “Міцний трунок робить слабих мужів” – цілком вірне.

Просто не можна й подумати про те, щоб п’яниця міг бути пластуном. Насамперед покинь пити і зроби постанову ніколи до пиття не повертатися. Вода, чай чи кава – цілком добрі напої, щоб гасити спрагу чи відсвіжитися під час спеки. Ще кращі для цього лимонад чи цитриновий сік.

На прогулянці. Добрий пластун вишколюється так, щоб обійтися без напоїв. Це здебільшого справа звички. Коли маршуєш чи біжиш з закритими устами або тримаєш в устах кремінець (а це теж примушує мати закриті уста), тоді не матимеш спраги; спрагу почуватимеш аж тоді, коли йтимеш з відкритими устами і втягатимеш у них повітря та сухий пил.

Але ти мусиш теж бути в доброму, здоровому стані. Коли ти повний тому, що не робиш руханки, то певно, ідучи, схочеш пити по кожній милі. Якщо утримаєшся і не питимеш, то спрага після короткого часу пройде. Якщо ж ти постійно п’єш воду під час маршу чи гри, то це спричинює втому та запирає дух.

Хто звик пити, той часто руйнує здоров'я і щастя своє і своєї сім'ї. Правду каже старе прислів'я: "Міцний трунок робить слабих мужів".

Хто звик пити, той часто руйнує здоров’я і щастя своє і своєї сім’ї. Правду каже старе прислів’я: “Міцний трунок робить слабих мужів”.

Частування. Інколи важко доводиться відмовитися пити міцні напої, особливо тоді, коли зустрінеш приятелів, що хочуть почастувати тебе. Все ж вони будуть тебе тим більше любити, коли їм скажеш, що нічого не хочеш; тоді вони не муситимуть за тебе платити. А коли наполягають на тому, то можеш взяти щось цілком нешкідливе. Ледащі люблять вистоювати біля шинквасу, базікаючи і сьорбаючи – звичайно на кошт інших, – але це ледащі, і ти повинен бути осторонь їх товариства, якщо хочеш у житті мати успіх і задоволення.

Пам’ятай, що пияцтво ще ніколи не усунуло жодної журби; навпаки, що більше пити, то й журба стає більшою. Підпилий тільки на декілька годин забуває про те, що лежить в основі клопоту, але він теж забуває і про все інше. Коли він має жінку й дітей, тоді за питтям забуває, що його обов’язок – працювати й допомогти їм вибратися з клопотів, а не робити себе ще непридатнішим до праці.

Дехто п’є, бо любить почуття напівотупіння. Але це роблять тільки дурні, бо хто почне пити, тому працедавець не буде довіряти. Така людина швидко стане безробітною й часто хворіє. В пияцтві немає нічого мужнього. Хто почав пити, той нищить здоров’я, кар’єру і щастя – своє і своєї сім’ї. Є тільки один лік на цю недугу: ніколи їй не піддаватися.

Стриманість. Куріння і пиття одного спокушає, а іншого ні. Але є одна спокуса, що цілком певно – як не тепер, то пізніше – прийде до тебе, і саме від неї хочу тебе застерегти.

Пластун "чистий у думках, слові й вчинках". Знає, як поводитися з тим, хто говорить непристойності

Пластун “чистий у думках, слові й вчинках”. Знає, як поводитися з тим, хто говорить непристойності

Тебе, імовірно, здивувало б, коли б ти знав, як багато хлопців дякувало мені за те, що я написав на цю тему, тому, сподіваюся, буде ще більше таких, що радо почують слова поради проти таємної звички, що опановує так багато юнаків.

Куріння, пиття і азартна гра – це хиби дорослих, і тому вони манять деяких хлопців, але ця таємна звичка- це не справа дорослих; вони можуть тільки із зневагою ставитися до того, хто йому піддається.

Деякі хлопці так, як і ті, що починають курити, думають, що це дуже гарно й мужньо оповідати чи прислухатися до сороміцьких оповідань. Тим часом це тільки доводить, що вони – малі дурні.

Однак такі розмови, читання поганих книжок і розглядання непристойних малюнків і фото дуже легко можуть призвести бездумного юнака до спокуси самонасилля (онанізму). Це дуже небезпечне, бо, ставши звичкою, послаблює здоров’я і духовні сили.

Якщо маєш хоч трохи мужності, ти відразу відкинеш таку спокусу. Перестанеш розглядати такі книжки й прислухатися до таких розмов та знайдеш собі щось інше, про що варто думати.

Інколи ця забаганка приходить від нестравності або від занадто ситної їжі, запору чи спання в занадто теплому ліжку під багатьма покривалами. Усунувши це, можна й цю спокусу усунути. Добре теж скочити раптом у холодну купіль, або прорухати верхню частину тіла вправами рук, боксом тощо.

На перший раз може видаватися важко перемогти спокусу, але коли раз так зробиш, другий раз буде вже легше.

Коли все ж ще маєш з цим клопіт, не роби з цього таємниці, але порадься з батьком чи своїм виховником, і все буде гаразд.

Раннє вставання. Ранній ранок, коли дикі звірята виходять на жир, – це пора найжвавішої діяльності для пластуна.

Тому пластун звикає вставати рано. А коли вже до того звикне, то це взагалі не буде для нього жодною трудністю як, напр., для товстюха, що все ще спить, хоч уже білий день.

Князь Веллінгтон, що звик спати на малому польовому ліжку, звичайно казав: “Коли прийшла пора повернутись у ліжку на другий бік, то це вже пора вставати”.

Багато людей може виконати вдень більше праці, як інші, тільки тому, що встають годину чи й дві раніше. Вставши раніше, матимеш теж більше часу для забави.

Коли вставатимеш годину раніше, як інші, будеш жити тридцять годин довше на місяць, як вони. Вони мають у році дванадцять місяців, а ти матимеш ще додаткових 365 годин дня, тобто дальших тридцять днів, отже тринадцять місяців, замість їхніх дванадцяти.

Старий вірш має багато правди, коли каже:

“Рано до ліжка, рано вставай,
Здоров’я, багатство й розум здобувай!”

Усміх. Де немає сміху – немає здоров’я. Смійся, скільки тільки можеш, – це тобі вийде на користь. Де тільки є нагода добре посміятись, йди і смійся. І інших спонукай до сміху, якщо тільки можеш, – воно їм теж вийде на добре.

Якщо в тебе щось болить чи журить, усміхнись на те все. Коли пам’ятатимеш про те і присилуєш себе це зробити, побачиш, що воно справді інакше виглядає.

Коли читаєш про великих пластунів, напр., про капітана Джона Сміта, “шукача стежок”, чи й інших, переконаєшся, що вони були дуже веселі “великі хлопці”.

Звичайний хлопець скривиться, коли доводиться робити важкі фізичні вправи, але пластун-юнак має тоді усміхатись. Йому напишуть один бал менше на картці результатів, коли він скривиться.

ІГРИ

Естафетовий біг. Один гурток змагається з другим, котрий з них швидше донесе звістку через великий простір естафетою бігунів чи велосипедистів. Гурткам доручають переслати за собою з пункту віддаленого яких дві милі, а то й більше, три депеші або “дарунки” (це можуть бути гілки якоїсь рослини).

Провідник, що провадить гурток, розставляє пластунів у зручних місцях, щоб бігли опісля з депешею від свого розташування до найближчого, а потім назад.

Коли на розташуванні розставимо пластунів парами, можна пересилати депеші в обох напрямках.

Метання “есеґеєм”. Щит до ціляння – це вузький мішок, легко напханий соломою, або аркуш паперу, картон чи полотно, натягнені на раму.

Есеґеї (малі ратища) робимо з кийків з загостреним тяжчим кінцем або залізним вістрям на ньому.

Оприлюднено в Без категорії