Чим Ти є для гуртка?

Щоб Твій пластовий гурток міг справно викону­вати своє пластове діло, треба, щоб усе відбувалося в ладі. Там, де діє разом більше осіб, дуже легко про замішання, від якого кожна робота псується, а то й спиняється. Коли всі одночасно хотять говорити, один одного хоче перекричати, кожний хоче щось інше робити, один одному перешкоджає і ніхто нікого не слухається. І то нічого путнього з цього не може вийти. Продовження

Курінь, його постання і провід

Коли в даному пластовому осередку постало де­кілька (2-4) юнацьких гуртків, з яких можна створити курінь УПЮ, тоді за почином кошового станиці уповно­важений крайовим комендантом пластунів зв’язковий скликає першу курінну раду для оснування підготов­ного куреня УПЮ. Продовження

Замітки в «The Scouter» про гурткову систему (1913-1922)

Окрім окремого розділу в книжці «Пластування для хлопців» основоположник скаутингу ще кілька разів деталізував своє бачення скаутської гурткової системи. В «Aids to scutmastership» (робоча версія українського перекладу – «Порадник виховника», 2010), Бі-Пі цьому питанню присвячує значну увагу, зокрема у окремих розділах «Гурткова система», «Рада честі гурткових» та «Цінності гурткової системи». Продовження

Праця в Куріні

Пластовий улад –– це великий і складний механізм, у якому поодинокі його складові части мусять мов кільця у годиннику справно зазублюватись, щоби цілість справно ділала. Бо вартість і сила організації залежить від ступня зорґанізованости і зрозуміння суті карпости серед найменших уладових одиниць, що собою творять цілість. Продовження

Праця в гуртку

Богато було написано паперу и досить уже мы пересвѢдчилися, що завданя гурт­ковоѢї системы є першою та основною умовою успѢху при пластовôй працѢ. Продовження