Пластовий впоряд

Впроряд потрібний нам перш за все на те, щоб зберегти лад і свободу рухів у великому гурті людей. Бож усе, що є в упорядкованому ладі, займає менше місця, легко в ньому визнаватися, переставити чи перекласти, коли потрібно, тощо. Продовження

Методика науки впоряду

Навчання впоряду треба зачинати від основної постави, тому після команди “струнко”, треба уставити пластунів у лаву і щойно тоді поянювати основну поставу та виправляти похибки кожного пластуна зокрема. Продовження

Впоряд гуртка

Пласт — це не військо, але ми маємо впо­ряд на те, щоб звикати діяти І виступати в ор­ганізованому ладі та підчинятися наказам на­ших провідників. Зокрема в публічних висту­пах ми — пластуни повинні вирізнятися своєю здисциплінованою і справною поведінкою. Продовження

Поведінка пластуна в однострою

Коли Ти в однострою сам віддаєш почесть гімнові, чи маршуючому попри Тебе відділові, тоді приймаєш сам поставу на “струнко” й вітаєш, як описано при при­віті одинцем, так довго, поки не пройде прапор чи від­діл або не відспівають усього гімну. Продовження

Курінь у ході й зімкненому ладі

Добре виконані вправи у швидкому й правильному ході дають їм добру поставу, зручність і жвавість. Вони зміцнюють м’язи, що на них спирається тіло, а легені й серце за випрямленої постави мають більше місця для своєї праці; внутрішні органи стають на своє місце, щоб правильно травити їжу. Продовження

Знаки руками

Буває, то не можна давати наказів ні знаків свистком чи хоруговкою, щоб противник не почув або не помітив. Тоді треба давати накази мовчки – рухами рук. Продовження

Сурмачі

Сурмачі є дуже часто причиною великих втрат війська. Ворог довідується, що значать трубові сигнали в таборі. Коли сурмач затрубить на зміну сторожі, на спання, або на згашення світла, голос трубки розноситься далеко й повідомляє всіх ворогів, що може находяться довкола, точно про все, що діється в таборі. Продовження