Патрон куреня УПЮ

Життєпис нашого патрона, списаний приступно і ядерно на основі історичних джерел і підручників або зізнань очевидців, вивчаємо всі дуже докладно. Нам треба вміти з пам’яті, в кожний час, пояснити, чому наш курінь носить ім’я цієї славної людини, виписане на нашому курінному стягу. Цю нашу готовість мусим-о довести вже при перевірці першої пластової проби. Продовження

Пластові прикмети у Гетьмана Богдана Хмельницького

«Був це чоловік під кождим зглядом надзвичайної міри – перерастав людей високо даровитих до цьої степени, що входив в не збагнуті области. …Умів укрити свої наміри, в ріщаючих хвилях не вагався; – всюди могуча воля і залізна рука.» Продовження

Кого мож назвати найдавнійшим руським пластуном?

В Х-ім віці підчас пановання Святослава напали на Київ Печеніги. Святослав був в Болгарії, а в Київі була єго мамка Ольга з внуками. Печеніги облягли Київ, а в Київі зачали люде голодувати. На другій стороні Дніпра находилася одна часть руського війська, але з Київа не міг ніхто вийти, щоби покликати то військо на поміч. Продовження