До Української Молоді!

Українська Молодь мусить врешті усві­домити собі, що є дійсно будуччиною своєї Нації. Мусить зрозуміти, що саме вона має, і то може вже в найблищих днях, — пе­ребрати на себе весь тягар преважних завдань: не тільки загоїти всі рани на національ­ному орґанізмі — по болючих минулих невдачах та часах «руїни», але й вивести свою Націю на шлях величі і могутности.

Але, як-що ми не позбуде­мося наших особистих старих національних хиб та недо­стач, то і майбутнє не буде нічим різнитися від сумного минулого та ще може сумні­шого сьогодня.

Тільки ґрунтовне перевихо­вання нас всіх може бути запо­рукою, що виконаємо яке лід наші завдання, хотяй би були не знати як трудні та важкі.

Вінєтка Р.Лісовського для пластового часопису «Молоде Життя», 1925 рік

Вінєтка Р.Лісовського
для пластового часопису «Молоде Життя», 1925 рік

Українська Нація живе в таких умовинах, що орґанізування виховної праці у потрібному нам напрямі — майже не­можливе. Школа не виконує згаданих за­вдань, бо є під впливом ворожих нам чин­ників. Одинока орґанізація поза-шкільного виховання, що цілковито відповідала нашим національним потребам — Укра­їнський Пластовий Улад — не має можливості провадити свою працю. Для Української Молоді остає тільки один шлях: самовиховна праця, що опирається на ідеольоґії Українського Пласту та ко­ристується його виробленими методами та засобами.

Одинока тепер українська пластова орґанізація — Союз Українських Пластунів Еміґрантів (СУПЕ) — до­кладає всіх зусиль, щоби за­держати живою традицію Українського Пласту, щоби да­ти можливість і найширшим кругам Української Молоді — черпати з тої правдивої скарб­ниці — для користи власної і своєї Нації.

Закликаємо всіх, кому не байдуже наше майбутнє, — стати поруч з нами до праці та помогти нам зробити доступ­ним пластове виховання, а де це натрапляє на перешкоди, то уможливити пластове самовиховання — для всієї Української Молоді, як мо­лодшої, так і старшої.

Рівнож і старших громадян закликаємо до пластової праці, — бо байдужі призначені на загибіль!

В Празі, дня 15. листопаду 1936.

(При нагоді 25-літнього Ювілею Українського Пласту.)

Ювілейна відзнака Пласту, авторства Р. Лісовського

Ювілейна відзнака Пласту,
авторства Р. Лісовського