Що нам треба знати про Україну

Україна лежить на півдні східньої Европи, поміж 43° і 45° східньої географічної довжини. На півдні межує з Озівським і Чорним морями, дальше на південному заході з Молдавською ССР, Румунією й Угорщиною, на заході з Чехословаччиною і Польщею, на півночі з Білоруською ССР та Російською ССР.

Простір українських етнографічних земель в Европі виносить 947,300 км/кв. з населенням 61,8 мільйонів. Густота населення — 83,6 осіб на 1 км/кв. Міського населення є 64%, а решта — сільського. Поза межами української території є біля 11 мільйонів українців. Всіх українців у світі на 1980 нараховувано на 47,7 мільйонів.

1915_Karta_Ukrainy_Kubijovycha

Україна є поділена на адміністративні частини, які звуться областями. На Україні нараховується 25 областей: Закарпатська, центр — Ужгород; Львівська; Івано-Франківська; Волинська, центр — Луцьк; Тернопільська; Чернівецька; Рівенська; Хмельницька; Вінницька; Житомирська; Київська; Черкаська; Кіровоградська; Одеська; Миколаївська; Чернігівська; Полтавська; Дніпропетровська; Херсонська; Кримська, центр — Сімферопіль; Сумська; Харківська; Запорізька; Донецька; Ворошиловградська. Назви областей взяті переважно від назв обласних центрів.

Столицею України є місто Київ. Населення Києва є понад 2,758 мільйонів. Інші важні міста є:

Харків 1.427 міл. населення
Дніпропетровськ 990 тис.
Одеса 990 тис.
Донецьк 953 тис.
Запоріжжя 772 тис.
Львів 725 тис.
Кривий Ріг 663 тис.
Карта Лемківщини

Карта Лемківщини

Природні батства України. Україна — це дуже багата країна, її багатство — це її плодюча земля (чорнозем), ліси, ріки, моря і підземні багатства (копалини).

Чорнозем постав тоді, коли з півночі на південь посувався льодовик, здирав урожайний шар землі і посував його наперед. Коли льодовик стопився, на землях України залишився той урожайний шар землі глибиною у кілька метрів. Урожайна земля й добре підсоння стали підставою сільського господарства. Україну звали чужинці «житницею Европи».

Має Україна також дуже великі підземні багатства або корисні копалини, що творять важливу основу розвитку її промисловости й торгівлі. Україна має найбільше таких копалин, як залізна, манганцева і титанова руда, кам’яне й буре вугілля, нафта, підземні гази, сіль, вапняки, крейда, торф і будівельні матеріяли.

Залізна руда — один з найбільших і найкращих вугільних басейнів в світі — це Криворізький басейн; також Керченський басейн на Криму.

Марганцева руда — в Україні є одним з найбільших родовищ манганцевої руди у світі. Марганець — це крихкий метал, що легко ламається. Його додають до сталі, щоб була міцніша.

Титанова руда — цей метал використовують при будуванні ракет, кораблів і літаків, бо він міцний і гнучкий.

Вугілля — Україна має великі поклади кам’яного і бурого вугілля. Кам’яне вугілля краще, бо дає більше жару. Вугілля утворилося з велетенських дерев, які росли мільйони років тому. Добувають вугілля в Донецькому басейні, а після 2-ої світової війни також у Львівсько-Волинському басейні. На Поліссі є торф (невикінчене вугілля). Вугілля є важний мінерал для опалу, транспорту, металюргії і хемічної промисловости.

Нафта — дуже важливе підземне багатство України. Головні родовища є в Карпатах і на Підкарпатті (Борислав) — це найбагатші родовища нафти в цілій Европі і на Кавказі. Нафта дає більше тепла, як вуголь — з неї виробляють бензину.

Земний газ — знаходиться там, де нафта. Його вживають до опалювання й освітлення. З Карпат побудовано проводи аж до Москви.

Україна має ще інші природні скарби: Сіль — її дістаємо зі солених озер (чумаки) і зі землі (Донбас, Карпати), фосфори — з них виробляють штучні добрива, боксит — з нього виробляють алюміній, ґрафіт — на олівці, різні будівельні матеріали — граніт, мармур, базальт, ґіпс, мідь, нікель, золото, срібло й дорогоцінні камені, мінеральні джерела.

Промисловість України. Природні багатства і корисні копалини якоїсь країни творять важливу основу (базу) для розвитку її промисловости. Багатство України на різні корисні копалини — з яких деякі мають світове значення — підносять Україну до рівня світових потуг.

Україна поділена на 7 економічних районів з огляду на різні умови розвитку і спеціялізацію господарства: 1) Донецький, 2) Київський, 3) Львівський, 4) Подільський, 5) Придніпровський, 6) Харківський, 7) Чорноморський. Найважливішим промисловим районом України є Донецький басейн, який розвинувся завдяки великим покладам вугілля і інших підземних багатств. Другим великим промисловим районом є Придніпровський, бо тут використано водну енергію Дніпра, в Кривому Розі є залізна руда, а в Никополі манган. Найбільше значення для промисловости України мають — великі поклади залізної руди, вугілля, манганової руди, поклади одні з найбільших у світі. Україна має перше місце у світі у видобуванні залізної руди і перше місце у Европі у видобуванні природного газу, витоплюванні чавуну (крихкого заліза) і цукровій промисловості.

Вугільна промисловість — зосереджена в трьох басейнах: Донецькому, Львівсько-Волинському і Дніпровському (буре вугілля). Видобуванням вугілля Україна займає в Европі перше місце, а четверте в світі.

Нафтова промисловість — зосереджена у Підкарпатті (дає 60% нафти в Україні), де промислова розробка почалася ще в 18 ст. і Підкавказзі. Родовища нафти відкрито також і в Причорномор’ї. Значення нафти в народному господарстві дуже велике. З нафти одержують бензину, газ, дизельне паливо, мастила, парафіну, а також синтетичний кавчук і плястики. Нафту видобувають також у Дніпровсько-Донецькому районі.

Газова промисловість — в Україні видобувають газ із понад 20 родовищ. Більшу частину газу видобувають у Дніпровсько-Донецькому районі. Україна видобуває одну третину всіх видобутків газу в СССР. Найбільше газу споживають у промисловості (зокрема металюргійній), в електростанціях і в хемічній промисловості.

Електрична енергія — для виробу електричної енергії використовують донецьке вугілля, природний горючий газ та енергію рік. На Дніпрі (також Дністрі, Бузі і інших ріках) побудовано ряд електростанцій, найбільша з них Дніпрогес на Дніпрі біля Запоріжжя.

Металюргія — має добрі умови для розвитку. Поклади залізних, манганцевих руд і кам’яного вугілля знаходяться недалеко одні від одних. Металюргія зосереджена в трьох районах — Донецькому, Придніпровському та Приозівському — і займає одно з перших місць в Европі і світі.

Машинобудівельна промисловість — дуже важлива — Україна виробляє 25% всієї продукції машин в Сов. Союзі.