Основи криптографії (2008)

Викладено основи сучасної криптографії, які не пов’язані з державною таємницею. Посібник складається з теоретичної частини та криптографічного практикуму. У теоретичній частині висвітлені деякі історичні аспекти розвитку криптографічної науки, класичні техніки шифрування, симетричні й асиметричні криптографічні алгоритми, електронний цифровий підпис і пов’язані з ним алгоритми хешування; розглянуті проблеми розповсюдження криптографічних ключів і генерування випадкових та псевдовипадкових послідовностей. Криптографічний практикум містить задачі й лабораторні роботи, які сприятимуть набуттю студентами навичок створення програмного забезпечення з урахуванням вимог до криптографічного захисту інформації. Для студентів, які навчаються за напрямами «Комп’ютерна інженерія», «Програмна інженерія», «Інформатика», студентів інших спеціальностей, де вивчається цикл дисциплін захисту інформації, а також для бажаючих самостійно опанувати основи криптографії.