Керманич піонерської групи

Якщо заглянеш у будь-який словник чи енцикло­педію, найдеш там пояснення, що бути піонером — значить іти вперед і мостити шлях для тих, що йдуть за тобою.

Спершу так звалися військові, технічно виряджені й вишколені відділи. Назву піонерів надавали першим поселенцям у нововідкритих чи незаселених країнах, а далі вважається піонером кожного, хто в будь-якій ді­лянці життя поборює перші перешкоди, своїм прикла­дом вказує шлях і творить кращі’ умови для праці іншим.

У кожному разі це нелегке, але почесне завдання, до якого ми, пластуни, готуємось.

Бути піонером у першому, дослівному значенні цьо­го слова доведеться Тобі при підготові пластових та­борів, зустрічей, дальших мандрівок тощо. Як пластун скоб Ти повинен не тільки мати знання і досвід у та­кому технічному піонерстві, але й уміти керувати пра­цею інших.

Для цього треба насамперед як слід підготовитись.

Поставити таборові щогли для прапорів, розбити велике шатро, збудувати інші таборові спорудження або в потребі кладку чи місток на мандрівці — усе це буде набагато легша справа, коли Ти продумаєш її зазда­легідь, сказати б, “виконаєш” цю роботу у своїй уяві.

Перевір, чи знаєш, як виконати дану роботу, чи маєш або звідки роздобудеш матеріял, скільки людей і часу потрібно на виконання цього діла, чи є відпо­відне знаряддя. На таку підготову не жалій ніколи ча­су, бо ця витрата напевно оплатиться.

Перевести справно завдання допоможе Тобі дружнє, пластове ставлення до робочої бриґади-групи Твоїх дру­зів. Пам’ятай, що Ти повинен бути керманичем, а «е якимсь безоглядним начальником.

Ґордон Селфрідж ось як з’ясовує ріжницю між кер­маничем і таким начальником.

Начальник чи керманич?

  • Начальник (“бос”) каже “Я”, керманич каже “Ми”.
  • Начальник каже “Ідіть!”, керманич каже “Ходім!”
  • Начальник підганяє до праці, керманич веде своїх людей.
  • Начальник розраховує на повагу до своєї особи, керма­нич на добру волю і довір’я до нього.
  • Начальник збуджує страх у підвладних, керманич викли­кає запал до праці.
  • Начальник каже “Будь тут своєчасно”, керманич сам завжди буває своєчасно.
  • Начальник знає, як роботу зроблено, керманич показує, як треба її робити.
  • У разі невдачі начальник шукає винного, керманич шукає способу, як направити невдачу.
  • Начальник робить із праці муку, керманич перетворює її на гру.

Коли візьмеш до уваги ці дуже правильні думки, здобудеш прихильність, довір’я і пошану своїх друзів- помічників, а також признання від старших за справне проведення завдання.