Відзначення в Уладі Пластового Юнацтва

Заслужити на відзначення — це вже щось куди більше, ніж хрестики за Твою пластову діяльність.

У вимогах до пластових проб нема такої точки, щоб пластун мав виказатися якоюсь кількістю пластових відзначень. Пластові відзначення не є нагородою за „пластовість” пластуна. Його пластова діяльність є його добровільним і безкорисним зобов’язанням поводитися в міру своїх сил якнайкраще згідно з духом пластового закону, для добра українського народу і добра власного. Вже сама назва  „пластуна” як члена пластового уладу, а далі признані ступені й відзнаки успішно відбутих пластових проб є для нього почестю й незаперечним признанням заслуги. Окремі пластові відзначення мають на меті підкреслити зразковість пластової діяльности як доброго прикладу для інших, як виконувати пластовий закон. Пластовий закон з’ясовує словами, які повинні бути характер і поведінка пластуна. Відзначений пластун має бути для нас живим прикладом пластуна, який цей закон у житті виконує. Це зрозуміємо, коли приглянемося, кому, за що і як признаємо в Пласті відзначення. Отже в УПЮ ми ввели такі роди відзначень:

Четверте пластове відзначення

vidzn_4Дають звичайно пластунові юнакові, що має принаймні ступінь учасника, а в вийняткових випадках може його отримати й прихильник за пластову працю на терені пластового гуртка в одній з таких ділянок:

 1. Укладання і переводження зразкових програм пластових сходин, що можуть бути зразком і прикладом для наслідування.
 2. Зразкове ведення гурткового діловодства (впродовж не менше шести місяців).
 3. Зразкове виконування пластових вправ та інших пластових зайнять у рамках пластового гуртка.
 4. Оздоблення пластової домівки власноручно виконаними виробами.
 5. Виголошення добре опрацьованих гутірок на сходинах гуртка.

Четверте пластове відзначення дає за згодою впорядника провід пластового гуртка на пропозицію одного з членів. Може дати його теж рада гурткових або зв’язковий куреня з власної ініціативи.

Форма цього відзначення — дубовий листок, що його носять над лівою кишенею пластової сорочки, і супровідне письмо з поданням причин відзначення. Це відзначення дають на святкових сходинах гуртка і реєструють його в курені (в особливій картотеці кожного юнака) і в пластовому коші.

Третє пластове відзначення

vidzn_3Дають пластунові юнакові щонайменше зі ступенем учасника за пластову працю на терені пластового гуртка або пластового куреня чи новацького гнізда в таких ділянках (в одній або в усіх):

 1. Добре ведення пластового гуртка в підготові до 1-ої пластової проби.
 2. Добре ведення праці з новаками.
 3. Зразкове ведення одного з курінних або таборових діловодств.
 4. Зразкове ведення вправ і зайнять із пластовим куренем.

Третє пластове відзначення дає рада гурткових, за згодою зв’язкового, з власного почину, на пропозицію одного з членів куреня або інших пластунів. Його може дати також провід табору, в порозумінні зі зв’язковим куреня, за діяльність при організації та веденні табору.

Третє пластове відзначення проголошують на сходинах або збірці цілого куреня, а коли його дано за працю в таборі, його проголошують двічі: при закінченні табору і на збірці куреня та вписують в особисту картотеку юнака в курені і в коші. Форма цього відзначення — калиновий листок, що його носять над лівою кишенею пластової сорочки, і супровідне письмо з поданням причин відзначення.

Друге пластове відзначення

vidzn_2Надають пластунові щонайменше зі ступенем розвідувача за працю на терені пластового куреня або обласного пластового табору. Це відзначення можна отримати за:

 1. Зразкове ведення пластового куреня.
 2. Зразкову і довготривалу працю з новацтвом.
 3. Зразкове ведення одного з діловодств в обласному таборі.
 4. Заснування і ведення нового пластового гуртка.

Друге пластове відзначення дає станична пластова старшина на пропозицію ради гурткових або коменданта обласного пластового табору, в порозумінні зі зв’язковим і з відома крайового коменданта пластунів. Це відзначення реєструють у курені, в коші і в картотеці крайового коменданта пластунів.

Форма цього відзначення — гриб-моримух, що його носять над лівою кишенею пластової сорочки, і супровідне письмо з поданням причин відзначення. Це відзначення отримує пластун на збірці пластової станиці або на обласній пластовій зустрічі.

Перше пластове відзначення

vidzn_1Дають за одну з таких заслуг:

 1. Заснування пластового куреня і зразкове його ведення.
 2. Заснування гнізда новаків і зразкове його ведення.
 3. Підтримання пластового духа в тяжких умовах.
 4. Надзвичайно важливу й цінну працю для УПЮ або УПН.

Щоб здобути це відзначення — пластун повинен мати ступінь пластуна скоба.

Перше пластове відзначення дає крайова пластова старшина на пропозицію станичної старшини і в порозумінні зі зв’язковим та радою гурткових.

Форма цього відзначення — блискавка, що її носять над лівою кишенею пластової сорочки, та супровідне письмо із поданням мотивів відзначення. Це відзначення проголошують в урядових вістях крайової пластової старшини і реєструють у курені, в коші і в крайового коменданта пластунів.

Усі ці чотири пластові відзначення можна отримувати без огляду на черговість більше разів, але за окремі діла і діяльність в рамах даного діловодства тільки один раз.

Крім чотирьох вище згаданих пластових відзначень, пластуни юнаки можуть отримувати ще:

273px-Plastove_vidznachennja_Bronzovyj_KhrestВІДЗНАЧЕННЯ ЗА ВИЗНАЧНИЙ ЧИН (врятування життя в небезпеці або інший геройський вчинок) у формі БРОНЗОВОГО ХРЕСТА ЗА ГЕРОЙСЬКИЙ ЧИН, що його дає на пропозицію крайової пластової старшини Начальний Пластун.

Plastove_vidznachennja_Zaliznyj_KhrestВІДЗНАЧЕННЯ ЗА ХОРОБРІСТЬ (мужність) у боротьбі за Батьківщину у формі ЗАЛІЗНОГО ПЛАСТОВОГО ХРЕСТА. За поляглих геройською смертю Залізний Пластовий Хрест отримує або родина поляглого пластуна, або його курінь. Надає цього хреста на пропозицію куреня і кравової пластової старшини або на пропозицію Головної Пластової Булави – Начальний Пластун.

Оба ці відзначення реєструють у курені, в коші, в крайового коменданта пластунів і в головного булавного пластунів та проголошують в урядових вістях КПС і ГПБ.

Юнакові, що отримав пластову пересторогу, не можна дати пластового відзначення впродовж шести місяців від її проголошення.