Як приймаються вимоги ВФВ?

Щоб заохотити пластову молодь до плекання фізичної вправности та щоби підкреслити важливість тіловиховання, ми в Пласті переводимо підготовання та перевірки для здобуття “Пластової Відзнаки Фізичної Вправности”. Ці перевірки відбу­ваються на пластових таборах та по станицях, на спортових зма­ганнях, на Святах Юрія чи інших спортових імпрезах.

Перевірку повинен переводити таборовий або станичний Референт Спорту, який є добре обзнайомлений з вимогами ПВФВ. В прилозі пересилаємо вам: “Вимоги ПВФВ” для юнаків та юначок (вимоги подані в книжечці стрільця – ред.) і такок інди­відуальні анкети для виповнення всіх осягів всіх змагунів ПВФВ (анкети додаються окремо), незалежно чи вони перейшли перевірку успішно чи ні, щоби ми могли провадити статистику осягів юнацтва та рівнож кожночасно перевіряти відповідність вимог ПВФВ.

Для юнацтва, перевірка ПВФВ відбувається в трьох вікових групах:

(вказані нижче групи та барви відзнак застаріли, правильні дані подані в книжечці стрільця – ред)

 1. 12-14 років життя (зелена відзначка)
 2. 15-16 років життя (синя відзначка)
 3. 17-18 років життя (жовта відзначка) Старші пластуни/-ки (помаранчева відзначка) і сеніори/-ки (малинова відзначка), також можуть здобути ПВФВ, згідно з при­писами вимоги для УСП та УПС.

Тому що здобуття ПВФВ є вимогою до ІІ-ої та ІІІ-ої Пластової Проби, ми повинні робити всі старання щоби підготовити якнайкраще наше юнацтво до цієї реревірки. Перед самою перевіркою ми повинні переглянути чи маємо відповідний спортовий виряд до диспозиції (кулі, диски, мячі, часоміри, ленти для помірів).

Проба ПВФВ складається з 5-ти груп вправ, в яких є кілька вправ до вибору.

Щоб здобути ПВФВ треба перейти назначену кіль­кість вправ в кожній групі (це подане в Вимогах ПВФВ). Коли пере­вірка закінчилася, Референт Спорту, який відповідав за неї повинен переслати всі виповнені анкети разом з 2.50 дол. за кожну замовлену відзначку на адресу КПС для Діловода Тіловиховання (наразі відзнаки в Україні у продажі відсутні – ред.). Ці анкети повинні включати всі зазначені інформації: ім’я та прізвище змагуна, пластовий ступінь, вік, курінь, адресу та точні осяги даного змагуна/-ки.

Референт Спорту, який переводив перевірку ПВФВ, мусить підписати анкету та подати дату і місце перевірки (напр. на таборі, подати назву табору та оселі, чи в станиці – подати станицю.

Юнак або юначка мають право носити відзначку ПВФВ впродовж двох років від здобуття, а тоді мусять її відновляти згідно згідно з приписами для уже старшого віку. Відзначку ПВФВ носиться на паточці правої грудної кишені пластової сорочки.

Подбаймо щоби тіловиховання було завжди згідно з традиціями нашої організації, на належному рівні, включаючи підготовку і перевірку Пластової Фізичної Вправности в нашу виховну програму.

Пояснення до окремих точок ПВФВ:

Стартовий скок у воду виконуємо на команду: “Па старт готові – гоп!”

 1. На старт: змагун/-ка/ стоїть на старті лііцєм до води в малому присіді; стопи рівнобіжне.
 2. Готові: змагун/-ка/викидає руки випрямлені долонею взад.
 3. Гоп: змагун/-ка/повним розмахом викидає руки вперед та сильно відбивається ногами від стартової площі. Руки випростовані вперед творят із тілом рівнобіжну лінію. Голова схована між руками. Стараючись задержати цю поставу, змагун/-ка/ паде до води на груди.

Стріляння з лука для юначок (колись ця точка була складовою частиною ВФВ – ред.). Ціль до стріляння є зроблена із соломи та має чотири фути в промірі. За стріли, які попадуть в кольорові пояси рахуємо як слідує:

 • золотий пояс (9 точок);
 • червоний (7 точок);
 • синій (5 точок);
 • чорний (3 точки);
 • білий (1 точка).