Здобуття пластової Відзнаки Фізичної Вправности

Щоб заохотити загал молоді і старших громадян плекати і зберігати вправність свого тіла, українські спортові централі, як Український Спортовий Союз на рідних землях або Українська Спортова Централя Америки й Канади, запровадили у звичай проби фізичної вправности.

Такі проби, відповідні до віку, можуть відбувати не тільки члени Спортових організацій, приналежних до Со­юзу чи Централі, але кожний українець чи українка. Ті, що з успіхом відбули пробу, мають право носити від­знаку й виказку.

Пластову відзнаку фізичної вправности здобуває­мо на спортових змаганнях, які влаштовує спортова централя або пластова станиця.

На такі змагання станична старшина запрошує упов­новаженого представника спортової централі, який на­глядає над правильним проведенням змагань і оцінкою вислідів змагунів.

Вислід змагань та імена тих, що здобули пластову відзнаку фізичної вправности, подаємо до загального ві­дома в станичному чи кошовому наказі.

Право носити ПВФВ і відповідну виказку чинне впродовж двох років від здобуття.

По двох роках треба її наново здобувати, тобто виконати на змаганнях вимоги, відповідні до даного — уже старшого — віку.

Проба ПВФВ складається з 5-ти груп вправ.

В кож­ній групі є кілька вправ до вибору. Перед пробою кан­дидат має право вибрати собі з кожної групи одну впра­ву, з якої повинен здобути задовільні осяги, дотримую­чись відповідних постанов, а саме:

  • а)  Прорух треба виконати вправно і самостійно.
  • б)  Бігання, плавання та спортові ігри зараховуєть­ся тільки з одної групи вправ.
  • в) При скоках змагун має право на три проби кож­ною ногою. Найкращі важні осяги правої і лівої ніг додається, а суму ділиться надвоє.
  • г)  Кожний змагун біжить одинцем.
  • ґ) При метах кожний змагун має право на три про­би правою і три лівою руками. Найкращі важні осяги правої і лівої рук додається.

Нижче подаємо таблицю осягів, уживану при здо­буванні ПВФВ для різного віку юнаків (вимоги з «Життя в Пласті» застаріли, тому подаємо чинні вимоги, які в 1995 році розробив Голова КПС Україн пл. сен. Вячеслав Стебницький, V розробив для пластунів України і після затвердження Малою Радою Скобиного Кругу України ввійшли до Правильника УПЮ, частина друга – ред.).

До першої пластової проби Тобі треба було вправляти прорух та цікавитися іншими ділянками спорту. Щоб Стати пластуном розвідувачем, Ти повинен мати певні осяги в легкоатл етиці і довести, що справді дбаєш про розбудову свого тіла й набув уже відповідну Тво­єму вікові фізичну вправність.