Чи вмієте добре збудувати кухню?

Коли їдемо на табір чи ідемо на пластову мандрівку, бачимо, що, однак, найважливішою ділянкою піонерства — це будова польових ку­хонь. Ті з нас, що вже складали юнацькі проби, знають добре, що однією з важливих точок жит­тя в природі, є вміти збудувати польову кухню та на ній зварити їжу чи принайменше заварити воду чи усмажити яйця. А як приходиться до теренової гри, не один раз треба не лише вміти збудувати таку кухню, але вміти, напр., спекти на ній хліб чи паляницю, а це вже нелегко. У таких випадках дуже часто виявляється, що на­ші юнаки і юначки дуже незарадні у піонерстві ; не знають підставових засад будови польових кухонь.

Найважливішим при будові добрих польо­вих кухонь є матеріял, що його приготовляємо на підпалекмя вогню. Цей матеріял мусить бу­ти троякого роду: 1) підпалки — сухі листки, малі гилячки, суха кора — усе таке, що швидко запалюється, 2) хмиз — тріски та гилячки, які запалюються від підпалок і довше горять, 3) дро­ва — грубі гиляки і дерева, які запалюються від хмизу і довго горять.

Увесь цей матеріял треба приготовити так, щоб мати з нього якнайбільше користи.

Одначе, заки розпочнемо будову кухні, тре­ба нам добре знати, як розпалити вогонь у віль­ному терені та яке на це обрати місце.

Тут треба дотримуватися таких правил:

  1. Підшукати місце далеко від кущів і тра­ви. Розглянути, куди віє вітер, щоб розпалений вогонь н? поширявся з подувом вітру на по­близькі рослини.
  2. Прочистити добре місце, обране на вог­нище, у промірі трьох кроків.
  3. Назбирати достатню кількість пального матеріалу.
  4. Викопати малу ямку в землі, скласти туди матеріял на підпалки, на цьому побудувати пі­раміду із гилячок, а вище цього — піраміду із грубшого дерева.
  5. Ставши плечима до вітру, підпалити во­гонь у середині та почекати, аж добре розго­риться.

Будова самої кухні не є важка, коли маємо ‘ре та правильно приготований вогонь. Є різ- роди кухонь, на одних можна зварити лише одну чи дві страви, на інших можна варити по­стійно.

Так на наших рисунках бачимо чотири ро­ди найбільше популярних польових кухонь. На рисунку ч. 1 і 2 маємо кухні, що найкраще на­даються на мандрівки короткотривалі. На ри­сунках З і 4 маємо кухні, що їх можна будувати на курінних таборах чи на довших зустрічах.

Куховарення на таборі

Коли наберемо вправи, збудувати кухню не є ніякою проблемою — а, напевно, страва так зварена смакує багато краще як із великої та­борової кухні, де вона не багато інакша як та, що її маємо цілий рік.