Герб і національно-державні краски України

Між гутірками, які вестимуть впорядники з новиками, перше місце по гутірці про наше національне імя присвятять впорядники нашим національно-державним відзнакам т. є українському державному гербові і українським державним краскам. Вони зазнайомлюють кождого новика з виглядом наших державних відзнак, пояснять їх походження та значіння, а тоді стануть вони Новикові близші, будуть до нього живо промовляти, стануть йому дорогі.

Звичай вживати гербів є дуже давний. Гербами значили лицарі свої щити, оружжя, уміщували їх на знаменах боєвих частин. Володарі вибивали герби на монетах, грамотах, печатках. Від володарів перейшли герби на народ і відси назва: такий-то чи такий народний герб.

Ми, так як кождий инший народ маємо свій окремий герб, т. є постійний, зложений після приписаних правил знак, який відріжняє нас від других народів, від других держав. Гербом української держави є золотий (жовтий) тризуб на синім щиті. Походить він з часів великокняжої київської держави. Заховався на монетах кн.Володимира Великого. Такий самий знак найдено на відламках цегол в руїнах десятинної церкви. В дещо зміненому виді є він і на монетах Володимирових синів кн.Святополка і Ярослава.

Значіння сего знаку не означили ще певно історики і затоки гербів. Пояснюючи, що може се бути монограм князя Володимира: (Василь) з грецька Базілеус, бо такий був в тих часах звичай, що володарі били на монетах монограми своїх імен і свій титул.

Герб УкраїниТризуб нагадує виглядом горішню часть жезла грецького бога моря Позейдона (Володимир — же був володарем великих просторів суші і моря). Подібний він також до трираменного свічника т. зв. «трійці», якої кожне рамя зазначено подвійною лінією. Нагадує рівнож сидячого на престолі князя. (Два крайні рамена престіл, між ними князь в сидячій поставі).

Лінії в тризубі сплітаються в такий спосіб, що творять немов чотири букви: Ліве рамя — велику печатану букву «В», посередині в низу «О», над ним «Л», праве рамя — букву «Я», — які разом зложені дають слово: «Воля».

Прапор УкраїниКрім гербів має ще кождий народ свої окремі національно-державні краски. Відповідно зіставлені є вони тільки відміною гербу і вживаються часом місто гербу. Своїми державними красками вибирає собі кождий народ ті краски, які виступають в його гербі. Нашими, національно-державними красками є краска жовта-синя (тризуб жовтий (золотий) на синьому щиті).

Для нашої залитої сонцем країни сі краски є найбільше підхожі. Піддала їх нашому народові немов сама українська природа: сонце на синьому небі, позлотистий степ, синє море, й ріки з жовтими очеретами, сині гори. Краски ті з естетичного згляду дуже підходять до себе, є милі для ока. Сполука сих красок згадується в давних піснях. Співається часто про них в козацьких думах. Козаки вкашували свої чайки золото-синіми тканинами. Деякі козацькі хоругви шиті були з ясно-голубого шовку «з позолотистим полем для національного гербу». Слідом сих козацьких хоругв-знамен є т.зв. «прапірц» т. є платки полотна на намогильних хрестах, якими відзначувало давно козацькі могили від селянських. Колись нашивали на прапірцях сині, або жовті пояски матерії.

Сполука жовтої і синьої краски стрічається також на всякого рода старих тканинах, церковних ризах, килимах поясах, плахтах і вишивках. Виступає також на давних мініятурах і заставках до книг, в мальованій різьбі.

Коли краски мають заступати національно-державний герб, мусять бути уложені в відповіднім принятім порядку. Порядок сей залежний від нагляду гербу і не можна його після вподоби змінювати. Краска жовта, як краска властивого гербового тризуба є головною краскою і займає перше місце, краска синя, як краска щита, друге місце. В прапорі, хоругві краска жовта, як головна займає горішнє поле, краска синя долішнє. Те саме уложення має бути заховане на лентах, перевішуваних через плече, априпинаних на груди. Нарам енних опасках і вязаних відзнаках т.зв. кокардах.

В рожах та відзнаках зі стяжки зложених в виді розети, жовта краска постарається або два рази, а синя раз, а тоді жовта краска творить серце, осередок відзнаки, кругом якої біжить синя краска, а також околишок, сам беріг відзнаки, або обі краски виступають по одному разові, — а тоді жовта краска уміщена в осередку, а синя на її обводі.

Памятати ще треба, що сам герб тризуб не може бути уміщений на тлі прапора червоної, зеленої або иншої краски (за виїмком синьої) безпосередньо! Тоді треба його умістити на синьому щиті, а щойно разом з ним можна нашити на прапор будь – якої краски.

Кождий новик знає докладно свої національно-державні відзнаки. Уміє поправно нарисувати герб Соборної України — тризуб — на щиті, та вірно віддати фарбами, чи то нарізкою українську державну хоругов, як під оглядом добору красок та і їх уложення.