Курінь у ході й зімкненому ладі

Курінь у ході. Пластуни мусять вміти рухатися швидко в доброму порядку з одного місця на інше, куренем чи гуртком.

Добре виконані вправи у швидкому й правильному ході дають їм добру поставу, зручність і жвавість. Вони зміцнюють м’язи, що на них спирається тіло, а легені й серце за випрямленої постави мають більше місця для своєї праці; внутрішні органи стають на своє місце, щоб правильно травити їжу.

Згорблена постава, навпаки, здушує всі інші органи і перешкоджає їм правильно виконувати їх працю; тому й людино з такою поставою звичайно слаба і часто хвора.

Спитай себе: Чи я S чи І ? S - це згорблена постава, І - випрямлена

Спитай себе: Чи я S чи І ? S – це згорблена постава, І – випрямлена

Підростаючі хлопці люблять горбитися, тому повинні робити все можливе, щоб позбутися цієї звички за допомогою численних фізичних вправ.

Стій і сиди завжди випрямлено, щоб плечі прилягали добре до опертя крісла. Бадьорість тіла, коли рухаєшся, стоїш чи сидиш, визначає бадьорість духу, а це річ, яка оплачується: багато працедавців скоріше вибере собі до праці бадьорого на вигляд хлопця, а помине згорбленого. Коли мусиш зігнутись над столом, пишучи чи навіть зав’язуючи шнурівку, не горбся в плечах, але випрями хребет у крижах, бо це допомагає зміцнити тіло.

На слово “струнко” пластун стає випрямлено і дивиться перед себе, при тому п’яти вкупі, руки звисають вільно по боках, пальці випрямлені.

Коли сидиш на кріслі, сиди випрямлено і не з'їжджай униз, наслідуючи букву S

Коли сидиш на кріслі, сиди випрямлено і не з’їжджай униз, наслідуючи букву S

На команду “спочинь” він висуває ліву ногу шість цалів вліво і закладає руки за спину. Тепер йому можна повертати головою. На команду “свобідно, сідати” він присідає на землю в довільній позі. Цю команду дають тоді, коли не хочуть, щоб хлопці стояли задовго на “струнко” – але лише тоді, коли земля суха.

“Ходом руш”: хлопці вирушають вперед лівою ногою жвавим кроком, вимахуючи вільно руками: це добрий прорух для тіла й м’язів і внутрішніх органів, “Бігом”: хлопці біжать риссю, короткими легкими кроками, вільно вимахуючи руками, а не притискаючи їх до боків.

“Пластовий крок”: хлопці йдуть швидким маршем двадцять кроків, опісля біжать двадцять кроків і т. д.: біжачи й ідучи напереміну, поки не пролунає команда: “хором руш” або “стій”.

“Праворуч”: кожний хлопець повертається праворуч.

“Слідом за провідником”, “провідник праворуч”: провідник повертається вправо, а решта доходить до того місця, де він повертався, і йде слідом за ним.

“В лаву ставай” (на команду: “слідом за провідником”): задні підбігають і шикуються у лаву з провідником з правої сторони.

Не горбся, вп'яливши очі в землю, немовби ти сам себе соромився. Витягнись і блисни пластовим усміхом!

Не горбся, вп’яливши очі в землю, немовби ти сам себе соромився. Витягнись і блисни пластовим усміхом!

Курінь у зімкненому ладі. Лаво (пластуни стоять один поруч одного, плече об плече): Пластуни кожного гуртка стоять у лаві, гуртковий на правому, його заступник на лівому кінці лави, решта за своїми числами справа наліво, виховник посередині перед ними.

Ряд (пластуни стоять один за одним): Дай команду: “гурткам вправо заходь” (коли творять лаву). “Стій” (коли один за одним стоїть на такій віддалі, щоб могли заходити вправо чи вліво в лаву).

Впоряд з пластовою палицею

baden152

Зімкнутий ряд: Задні гуртки підходять вперед до першого гуртка, щоб зайняти менше місця при параді або щоб вислухати свого провідника.

З ряду можна утворити лаву праворуч чи ліворуч, доручивши гурткам заходити в ту сторону; або й вперед, коли перший, провідний, гурток стоїть на місці (або рухається), другий гурток трохи повертається і заходить направо від нього, третій заходить у лаву наліво від першого і т.д.: всі задні гуртки підходять – парні числа направо, непарні – наліво від першого. Гуртки, що підходять у лаву, завжди роблять це “бігом”.

З ряду можна утворити лаву й назад, давши команду для всіх: “повернись” (завжди повертатися праворуч), а далі діяти, як вище.