Знаки руками

Буває, то не можна давати наказів ні знаків свистком чи хоруговкою, щоб противник не почув або не помітив. Тоді треба давати накази мовчки – рухами рук.

Права рука вгору – позір, небезпека

Права рука ноземо нбік – збірка в лаві

Прана рука поземо (горизонтально – ред.) вперед – збірка в ряді.

Обі руки поземо вбік – у відступах 5-10 кроків розступйсь.

Обі руки поземо вбік і помах униз – у відступах 5-10 кроків розступись, упадь і скрийся.

Ліва рука вгору – стій, ждати н а місці.

Правою рукою всімковий рух над головою — ходом руш.

Права рука вгору, потім скорий рух вниз і вгору кілька разів – бігом руш.

Помахи обома руками, вправо і вліво скосом угору і схрещення рук перед собою вниз – кінець, усі до мене.