Праця в Куріні

Пласт є життєвою школою, в якій пластуни мають набути вмілости правити собою та другими.

На вироблення вмілости правити собою –– звертають увагу усі три проби пластуна –– вмілість цю може і повинен набути кождий пластун.

Умілість правлення другими є вродженою прикметою, але Пласт має за завдання вроджену отцю прикмету розвинути, спрямувати її на корисні для орґанізації – а тим самим і народу, шляхи.

22_2014_Infohrafika_kurenya

Пластовий улад –– це великий і складний механізм, у якому поодинокі його складові части мусять мов кільця у годиннику справно зазублюватись, щоби цілість справно ділала. Бо вартість і сила організації залежить від ступня зорґанізованости і зрозуміння суті карпости серед найменших уладових одиниць, що собою творять цілість.

В Пласті треба вміти приказувати, але насамперед треба навчитися слухати і підпорядковуватись. Та завдання провідника не обмежується до удержання карности в підчиненому йому Гурткові, Куріневі, Кошеві… і т. д., але поширюється воно на оживлення пластування в підчинених йому частинах; провідник мусить давати особистий примір як належить братися за роботу.

Про уряджування пластових вправ, гор, полевих ппров, гутірок –– я вже говорив –– тут хочу сказати ще кілько слів про організацію курінних установ, праця в яких вчить порядку і зарадиости, чесности і витревалости, прикмет так потрібних пластовому провідникови –– в майбутности може визначному громадянинові! на відповідальному суспільному становищі.

Курінною установою є:

I. Бібліотека Куріня. Бібліотекар мусить вміти старанно та вміло вести катальоґи (практичним є картковий катальоґ), дбати про гарний вигляд і порядок серед книжок, про побільшення числа –– та якість книжок у бібліотеці (памятати про книжки пластового змісту в бібліотеці). Про те, щоби пластуни в Куріні як найбільше читали, та щоби правильно віддавали книжки…

II. Курінна кооператива. Члени Куріня складають уділи і це є закладовий капітал.

Вибрана управа кооперативи мусить розумітися на кннговодстві. Заряджування кооперативою вчить чесного орудування публичним майном, вчить оборотности.

Для членів Куріня кооперативе приносить багато удогіднеиь. Через кооперативу можна однаково уодностроїти Курінь, дістати складові части пластового виряду. При кооперативі можна навіть правію забезпечити пластовий відділ, якщо вона заснована на зразках кооперативи “Пласт” (статути можна дістати у Верховній Пластовій Команді, Львів) і зголошена в повітовім торговельнім суді.

Дохід з кооперативи йде на закупно майна Куріня.

Тямте одначе, що у всяких грошевих справах навіть пайгостріщи коптроля не є за гострою.

III Курінні варстати і городи. Спільна праця пластунів Куріня (фізична) з одної сторони незвичайно звязує пластунів, з другої сторони приносить заробок, котрий мігби іти на купно таборового виряду, як: шатер, казанів, книжок до бібліотеки. Або на видання курінного часопису, на урядження пластової домівки, на висилку незаможних членів Куріня до табору –– навіть можнаб було за гроші в той спосіб добуті видати який гарний переклад вартісного пластового підручника, або книжки пластового змісту (в порозумінні з пластовим видавництвом “Вогні”, котре взялоби на себе технічну частину видання (і в той спосіб збільшити нашу пластову літературу.

Залежно від матеріялу, яким Курінь розпоряджає, можна булоби зорганізувати ось такі варстати:

а) столярський (прим, будова човнів),

б) переплетничий (оправи книжок до бібліотек),

в) огородничий (зразкова управа кусника винай-нятого городу і достава до міста ярин),

г) инші заняття, як: приладжування й пакованняматеріялів продаваних масово пр. Нар. Торговлею, виріб забавок, кольпортажа пластових видань…

Кождий Гурток в Куріні мігби вибрати собі якусь спеціяльність.

IV. Артистичні і спортові гуртки. Уряджування аматорських вистав, уряджування вечерниць, спортових змагань прим, в кошиківці, відбиванці…, хор, орхестра (прим, мандолінова), наука чужих мов (прим, есперанто) і т. д.

V. Курінне видавництво. Прим, видавання битої на шапірографі (гектоґрафі), на цикльостилю, або на фото, курінної Газетки. В змісті ґазетки:

а) Актуальна передовиця. (Прим, на тему: праці нашого Куріня на найблищий чвертьрік, або в роковини якоїсь важної історичної події: пояснення історичного її значіння).

б) Пластова пригода. –– Цікаві, живі оповіданя з мандрівок, переживань пластунів.

в) З хроніки Куріня. Барвний опис того, що з наміченого в Куріні, зроблено, переведено в діло

г) Жарти, анекдоти, карикатури, рисунки…

ґ) Спортові осяги членів Куріня.

д) Розривки. (Загадки, шаради, ребуси і т. д)

є) Практичні технічні пластові поради.

є) Випробовані нові вправи, забави пластового характеру і т. д.

В організації курінних установ належить заховувати міру. Краще хай буде в Куріні тільки одна-дві, але щоби добре розвивалися, чим малоб їх їх бути більше, але не проявляли живіщої діяльніойти –– оттак істнували на папері.

Недбальства мусять пластуни вистерігатись як вогню. Праця повинна пластунови горіти в руках. Повинна бути в пластуна все охота і запал до праці (бо колиж, як не в молодому віці?) –– а виконання праці повинно усе бути зразкове, бо тільки тоді: не може бути сумнівних вислідів започаткованої щадниці, не буде зневіри в власні сили, кидання розпочатої праці в середині.

Тому повинна бути в Куріні ще одна установа, яку я назвавби:

VI. Гурток впорядників. До цього Гуртка належать усі ті, що кермують працею курінних установ, отже: бібліотекар, склепар, режісер, провідник столярів і т. д., також всі старші віком і пластовим досвідом пластуни, що працюють в Куріні на становищі гурткових впоряд-чиків над вихованням пластового нарибку, провідники Гуртків і Курінна Команда.

Цей Гурток працює в тісному порозумінню з звязковим і під його проводом. В програмах сходин гутірки на ріжні пластові теми, які опісля впорядники і провідники Гуртків розвивають на сходинах поодиноких Гуртків.

А в додатку є коитроля праці і понука до неї.

До праці в Куріні належить також підготування пластунів до здавки II. (потім III.) пластової проби. Підготування найкраще вести Гуртками.