«Відзнака Фізичної Справности» в юнацьких таборах

Добуття „В. Ф. С.” повинно стати справою чести кожного старшого учасника(ці) табору. Коли заведемо в юнацьких таборах обов’язкові проби за добуття „В. Ф. С.”, то вони приймуться і в краю, бо самі таборовики поведуть за тим підсилену пропаґанду.

Нам треба здорових тілом і духом юнаків(чок). В тій цілі слід повести пропаґанду за вдержанням фізичної справности до пізніх літ життя. Бо тільки сильна людина – має кращі дані бути сильною і духом, – ніж слабовиті, нервозники і т.п.

„Відзнака Фізичної Справности” є цим засобом, що має звернути увагу широких мас нашого громадянства на тіловиховання.

Молодь мусить стати першою до тих змагань за свою фізичну справність, за туготу тіла, – за нею підуть широкі лави цілого громадянства. Юнацькі табори – повинні проломити леди байдужости нашої молоді до тіловиховання. Не сміє бути ані одного юнацького табору, в якому не переведено би проб за „В. Ф. С.”, не сміє бути в тих юнацьких таборах ані один учасник(ця), коли він здоровий, який не взяв би участи в пробах за „В. Ф. С.”

Команда табору мусить докласти всіх зусиль, щоб ці проби за „В. Ф. С.” підготовити, з усіми учасниками(цями) перевести, а тимсамим пустити в край, між широкі лани сільської і міської молоді, пробоєвиків та пропагандистів тіловиховання, пробоєвиків клича „Нині вчися побіджати — завтра певно побідиш”.

Підготова до проб за „В. Ф. С.” — це майже однозгідне з переведенням наміченої програми тіловиховання в таборі. Треба тільки подбати про переведення цієї програми, треба вміти знайти настільки часу на тіловиховання, наскільки взагалі в таборі можна його мати до розпорядимости. Коли б навіть учасники(ці) перевели в таборі проби тільки деяких вправ чи груп за „В. Ф. С.” — слід опісля і поза табором подбати про їх доповнення.

Для справного переведення проб за „В. Ф. С.” слід виповнити:

 1. Одержати дозвіл від Відділу Опіки над Молоддю на створення Комісії проб „В. Ф. С.”
 2. Узгідннти програму тіловиховання в таборі з програмою підготови проб „В. Ф. С.”
 3. При лікарському перегляді — звернути увагу на стан здоровя учасників(ць), чи вони є в спромозі станути до проб за „В. Ф. С.”
 4. Вибирати відповідні вправи з кожної групи вимог за добуття „В. Ф. С.” — які є можливі до переведення в юнацькому таборі.
 5. Проголосити реченець відбуття проб, та подбати про переведення наміченої програми тіловиховання по узгідненні з програмою підготови проб „В. Ф. С.”
 6. Перевести в наміченому реченці проби „В. Ф. С.” (ще перед закінченням табору) по можности з усіма без вийнятку учасниками(цями) табору та предложити негайно Відділові Опіки над Молоддю внески на признання „В. Ф. С.”

Відділ Опіки над Молоддю може Команді табору не дати дозволу на зорганізування Комісії проб „В. Ф. С.” — тоді проби ці обовязана перевести повітова комісія проб „В. Ф. С.”, на якої терені діє табор.

Реченець переведення проб визначити так, щоби ще перед закінченням табору — Відділ міг кандидатам, що сповнили вимоги, вручити грамоти і відзнаки.

Тому Команда вже заздалегідь докладно запізнається з „Правильником Відзнаки Фізичної Справности”, і вже в перших днях існування табору подасть його до відома всім учасникам(цям) табору.

Право ставати до проб за „В. Ф. С.” мають учасники табору — мущини, що покінчили 15. рік життя, жінки, що покінчили 17. рік життя. Молодших учасників в ніякому разі до проб „В. Ф. С.” допускати не вільно.

Переведення проб „В. Ф. С.” — вимагає уладження хочби примітивної спортової площі (цеж одна з найважніших передумов переведення проб „В. Ф. С.”). Біги, скоки, мети, спортові гри, стріляння з луку мусять відбуватись на рівному місці, де можна виміряти віддалі, оцінити осяги змагунів. До уладження площі слід приступити вже в першому дні існування табору. Рівнож слід придбати спортове приладдя, хоч би найбільш конечні речі, без яких неможливим є переведення проб „В. Ф. С.”, а саме:

 • а) диск — ваги 1 кґ.
 • б) ратище —ваги 600 ґрам.
 • в) ґранат (булавка) 500 ґр.
 • г) куля — 4. і 5. кґ.
 • ґ) мячі та сітки до відбиванки,
 • д) луки і стріли, щит,
 • ж) 2-3 стопери,
 • з) метер з точною центиметровою поділкою (а ще краще тасьма).

На 2. рої (14. людей) треба найменше: 1. диск, 1. ратище, 6. булавок, 1. куля 4. кґ. і 1. куля 5. кґ., 6. луків, 2. мячі і 2. сітки до відбиванки — разом 20. штук. На 1. курінь найменше щераз стільки.

Намічений склад Комісії проб „В. Ф. С.” в таборі, комендант, а ще краще референт Опіки над Молоддю УДК (Делеґатури) — ще перед заіснуванням табору, пересилає до Відділу Опіки над Молоддю до затвердження.

Комісія проб „В. Ф. С.” веде всі праці заподані в наших вказівках під 2—6., придержуючися якнайточніще вимог правильника „В. Ф. С.”

При переведенні програми тіловиховання класти великий натиск на заправу в конкуренціях-вимогах до добуття „В. Ф. С.”, а вести їх так, щоб учасники навіть не запримітили, що переводжена програма тіловиховання є заразом частинно підготовою до проб „В. Ф. С.”

Таблиця зіставлення найлегших вимог добуття „В.Ф.С.” найдогідніших до переведення на юнацьких таборах, в школах і курінях молоді. (Диви: „Правильник Відзнаки Фіз. Спр.” Додаток до Вісника УЦК. Ч.18 за 1941).

Пояснення до табелі вимог до проб „В. Ф. С.” Руханка для поодиноких категорій віку. (Взірці заподані в „Правильнику В. Ф. С.”). Скок у височінь правою і лівою ногою з відбиття. Плавання стилем довільним. При меті диском — віддалі в метрах — сума метрів. Усі мети (ратище, диск, булавка, куля) правою і лівого рукою.

З кожної групи — можна добирати довільні вправи. Щоб виповнити вимоги проб „В. Ф. С.” кожного ступеня та кляси, треба відбути успішну пробу з усіх 5-ох груп — по одній вправі впродовж одного року. Про „В. Ф. С.” може старатися кожний українець, що покінчив 14 літ і українка, що покінчила 16 літ життя. Час важности відзнаки числиться від 1 січня того року, що в ньому покінчено проби, до 31 грудня слідуючого року. „В. Ф. С.” тратить цей, хто поповнить злочин користолюбивости та злочин негідний чести людини а зокрема українцеві. Хвилево тратять право ношення „В. Ф. С.”: а) покарані адміністр. арештом — на час відбування кари, б) здискваліфіковані українськими спортовими товариствами — на час дискваліфікації, в) шкільна молодь за недостаточні поступи в науці.

Проби за „В. Ф. С.” переводять комісії проб „В. Ф. С.” затверджені Обласними Комісіями проб. „В. Ф. С.” чи Відділом Опіки над Молоддю УЦК.