Впоряд гуртка

Впоряд найкраще вивчати на вільному по­вітрі, у таборі чи на прогулянках, але можемо це зробити й при кінці сходин, особливо, коли наші друзі під час якоїсь веселої гри дуже “роз­гулялись” і треба їх знову привести до упорядкованої та здисциплінованої постави.

Пласт — це не військо, але ми маємо впо­ряд на те, щоб звикати діяти І виступати в ор­ганізованому ладі та підчинятися наказам на­ших провідників. Зокрема в публічних висту­пах ми — пластуни повинні вирізнятися своєю здисциплінованою і справною поведінкою.

Впоряд, всі команди, їх правильне вико­нання є докладно подані у “Житті в Пласті” (ст. 226-242 і 507-713). Завданням провідників гуртків є подбати, щоб усі юнаки цей впоряд добре засвоїли. Пластовий впоряд зладжений на традиціях українського війська і тому є для нас дорогим. Ми повинні його зберігати у пра­вильній і своєрідній формі, якою вія відзнача­ється. Ви напевно спостерегли не раз під час збірних виступів наших юнаків і юначок, що їм треба було б ще дечого навчитися і справ­ніше виконувати звороти, постави на струнко, на спочинь, марш, віддавання привіту й по-чести тощо. Добре виконувані команди впоряду викликують корисне враження про Пласт, про лад і дисципліну у нашій пластовій спіль­ноті. Про те нам треба пам’ятати завжди, на­віть на сходинах.

Іван Кліщ, ОЗО навчає новацтва впоряду з палицями

Іван Кліщ, ОЗО навчає новацтва впоряду з палицями

Коли ж ми говоримо про впоряд, то треба нам теж згадати і про пластовий однострій. Йо­го треба нам теж і на сходинах гуртка час-до-часу перевірити, коли хочемо ,щоб його наші друзі радо носили.

Він буде тільки тоді справжнім одностроєм (а не “різкостроєм”), коли:

  • буде мати приписану форму, та краску,
  • буде ПОВНИЙ, себто буде мати всі при­писані складові частини (а ніякі інші),
  • буде мати всі (але тільки належні) від­знаки діловодств, ступенів і вмілостей, приналежности до куренів, гуртків тощо.
  • буде в доброму ужитковому стані, не завеликий, ні затісний, чистий і охайний.

Це все обов’язані гурткові перевірити, мо­же й під час декількох сходин, щоб наші друзі з гордістю свої однострої носили. Це буде тіль­ки тоді, коли їхні однострої будуть під кожним оглядом бездоганні.