Знакування семафором

Знакування семафором, що відбувається через вимахування руками під різним кутом, можна ще легше навчитися. Поодинокі букви творимо так, що плечами укладаємо під різним кутом одне до одного. Але ці кути мусиш точно зберігати. Рисунок показує знаки так, як їх бачить “одержувач”. На рисунку воно виглядає трохи складне, але коли почнеш ці знаки вживати, побачиш, що це зовсім проста річ.

Знак Значення і застосування
VE, VE, VE або АЛЛА Заклик, зазив.
К Готов! Давай! (У відповідь на VE, якщо готов приймати депешу).
Q Чекай! (У відповідь на VE, якщо не готов приймати депеші).
Т або Е (Морз) С або А (Семафор) Загальна відповідь (відповідь на всі сигнали, якщо інакше не усталено).
8 пунктів8 Е (Семафор) Помилка! (Коли зроблено помилку при висиланні).
AR Кінець депеші.
В Прийняв у порядку! (Відповідь на AR).
Держачи два прапорці під різним кутом один до одного, одержимо поодинокі букви семафору

Держачи два прапорці під різним кутом один до одного, одержимо поодинокі букви семафору

“Передавач” мусить завжди звернутися обличчям у сторону станції, якій висилає знаки. Увагу приймальної станції звернеш на себе “закликом” VE-VE-VE або АААА. Коли приймаюча станція готова, дає знак “Давай” К. Якщо вона не готова, дає знак Q, що означає “Почекай”.

Коли приймальна станція відчитала слово правильно, дає Е або Т (в морзівській абетці) або С чи А (семафором). Якщо по якомусь слові немає відповіді, висилальна станція знає, що приймальна станція його не відчитала, і тому повторює його так довго, доки не одержить на нього відповідь.

Якщо хочеш висилати числа, вживаєш звичайних морзівських чисел, але в семафорі передаємо їх відповідними буквами. Для контролю приймальна станція висилає їх назад.

Кінець слова відзначаємо короткою перервою у знакуванні світлом чи звуком або – при знакуванні прапорцем – опускаємо його перед себе вниз.

Закінчуємо депешу знаком “кінець депеші” AR. Приймальна станція відповідає знаком “підтвердження отримання” R, якщо цілу депешу правильно прийняла.

Коли вже вивчиш морзівську абетку чи семафор, мусиш ще вправлятися. Від пластуна не вимагають, щоб висилав довгі депеші або на велику віддаль чи великою швидкістю. Все, що від тебе вимагають – це знати дуже добре абетку та вміти читати й висилати прості речення чи слова. Роби все якнайкраще, щоб тою депешу було легше читати, коли тобі доведеться висилати її через велике поле або з одного верха на другий.

Якщо хочеш написати звістку так, щоб не всі могли її відчитати, вживай морзівської абетки чи семафора замість звичайних букв, її зовсім легко відчитає хтось із твоїх друзів, хто знає знакування.