Чесна гра (Fair play)

Чесна гра – це школа громадської постави. Діточа ігра й спорт – є підставою державницького ви­ховання – якраз завдяки тому, – що вони дають пер­шу заправу в методах чесної гри. Продовження

Теренові ігри

Теренові ігри є дуже популярні в пластуванню своїм пригодництвом і своєю романтикою. Цінною характери­стикою їх е вплив на вироблення ініціятивности і провідництва. Продовження

Теренові ігри і вправи куреня

У Пласті виробляємо й випробовуємо свої провід­ницькі здібності спершу серед своїх друзів у гуртку, а далі в курені чи інших з’єднаннях юнацьких гуртків у таборах, на мандрівках чи зустрічах. Продовження

Пластовий впоряд

Впроряд потрібний нам перш за все на те, щоб зберегти лад і свободу рухів у великому гурті людей. Бож усе, що є в упорядкованому ладі, займає менше місця, легко в ньому визнаватися, переставити чи перекласти, коли потрібно, тощо. Продовження

Пісня на пластових сходинах

У скарбниці нашої народньої культури ма­ємо багатий вибір різних варіантів обрядових пісень, коляд, щедрівок, веснянок, гагілок, лю­бовних, побутових, історичних, чумацьких, ко­зацьких, стрілецьких, повстанських і інших пі­сень, з яких, як із пребагатої криниці, черпали й черпають свої і чужі композитори мелодії до своїх творів, не виключаючи навіть Бетговена. Продовження

Дружнє життя в гуртку і між гуртками

Коли Ти проживеш зі своїми друзями в пластовому гуртку час юнацького пластування до першої, а далі до другої проби, тоді побачиш, що Ви всі так себе вза­ємно пізнаєте, зживетеся і подружите між собою, що будете творити немов одну суцільну одиницю. Продовження

Гурткова ватра

Буває на мандрівці, що Ти й Твої друзі скінчили вже всі денні зайняття, а тут надходить погідний літній вечір, і Вам залишається ще досить часу до нічного опочинку. Продовження

Пластун братерський і доброзичливий

Малі діти дружать, тобто віддають своє серце ляльці, котикові, пташці, героям улюбленої книжки. У цьому є зародки прив’язання, віддання, вірности, духової радости. А духова радість — це те шляхетне почуття, яке ми маємо тоді, коли виконаємо «добрий учинок», відмовивши собі у чомусь. Продовження

Методика науки впоряду

Навчання впоряду треба зачинати від основної постави, тому після команди “струнко”, треба уставити пластунів у лаву і щойно тоді поянювати основну поставу та виправляти похибки кожного пластуна зокрема. Продовження

Дещо про ватри

Іде літо, а з ним час прогулянок, таборів, ватер… Напевно доведеться тобі будувати не одну ватру. Щоб оце будування зробити тобі легким і приємним, запам’ятай, що кожна доб¬ра ватра має бути легка до запалення, має ясно горіти і мас горіти довго, — щоб можна було перевести при ній запляновану програму. Продовження